Skip to content
Home » Noć moći, Dan slave i Riječ proroka

Noć moći, Dan slave i Riječ proroka

Sura Al-Qadr (Sura 97 – Moć) opisuje Noć moći kada je Kur’an prvi put objavljen

Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr:

a šta ti misliš šta je Noć Kadr?

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.

meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

(Sura Al-Kadr 97:1-5)

Sura Al-Qadr, iako opisuje Noć moći kao ‘bolju od hiljadu mjeseci’, i dalje postavlja pitanje šta je bila Noć moći. Šta je Duh radio da je Noć Moći učinila boljom od hiljadu mjeseci?

Sura Al-Layl (Sura 92 – Noć) ima vrlo sličnu temu Dana i svjetlosti koja prati noć. Dan dolazi u slavi, a Allah upućuje na Pravi put jer On zna sve od početka do kraja. Stoga nas On upozorava na Vatru na kraju.

Tako Mi Sunca i svjetla njegova;

i dana kada ga vidljivim učini;

(Sura Al-Layl 92:1-2)

Mi smo dužni ukazati na Pravi put,

i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet.

Zato vas opominjem razbuktalom vatrom;

(Sura Al-Layl 92:12-14)

Uporedite suru Al-Qadr i suru Al-Layl sa sljedećim:

Tako nam je još više potvrđena proročanska riječ. Vi činite dobro što obraćate pažnju na nju kao na svjetiljku koja svijetli u tamnom mjestu dok ne osvane dan i dok se ne rodi zvijezda Danica u vašim srcima. (2 Petra 1:19)

Vidite li sličnosti? Kada sam pročitao suru Al-Qadr i suru Al-Layl, podsjetio sam se na ovaj citat. Takođe proglašava da dan raste nakon noći. Tokom noći prorocima je dato otkrivenje. Također nas upozorava da ne zanemarimo proročke poruke. U suprotnom se suočavamo sa teškim posljedicama.

Ovo je napisao apostol Petar, vodeći učenik i pratilac poslanika Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem. Sura As-Saf (Sura 61 – Redovi) kaže o učenicima Isa al Mesiha:

O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: “Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!” – kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: “Hoćete li me pomoći Allaha radi?” I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovali – protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili.

(Sura As-Saf 61:14)

Sura As-Saf objavljuje da su učenici Isa al Mesiha bili ‘Božiji pomagači’. Oni koji vjeruju poruci učenika primaju ovu moć o kojoj se govori. Kao vodeći učenik, Petar je bio vođa onih koji su pomagali Bogu. Iako je bio učenik proroka Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem, svjedočio njegovim brojnim čudimaslušajući njegova mnoga učenja, I vidjevši da se njegov autoritet vrši, Petar je još gore izjavio da su riječi proroka još ‘sigurnije’. Zašto je bio sigurniji u proroke od onoga čemu je sam svjedočio? On nastavlja:

Ali prije svega znajte ovo: nijedno proročanstvo u Pismu ne može se tumačiti proizvoljno, jer nijedno proročanstvo nije nikad došlo po ljudskoj volji, nego su ljudi potaknuti Svetim Duhom govorili od Boga. (2 Petra 1: 20-21)

Ovo nam govori da je Sveti Duh Božiji ‘nosio’ proroke, tako da je ono što su recitirali, a zatim zapisali bilo ‘od Boga’. Zato je ovakva Noć bolja od hiljadu mjeseci jer je ukorijenjena u Duhu Svetom, a ne u ‘volji čovjeka’. Sura As-Saf nam govori da će oni koji obrate pažnju na Petrovu poruku primiti Moć koja je upotrijebljena u Noći moći i koja će prevladati.

Živeći u vrijeme proroka Isa al Masiha, ‘proroci’ o kojima je Petar pisao bili su proroci koji se nalaze u onome što se danas zove Stari zavjet – Svete knjige koje su došle prije Indžila. U Tauratu poslanika Musaa nalazili su se izvještaji iz AdamQabil & HabilNouhlem i Ibrahim. Takođe je uključivao izvještaje o tome kada je Musa suočio s faraonom i onda primio šerijatski zakon, i takođe žrtve njegovog brata Haruna, po čemu je sura Baqarah dobila ime.

Nakon blizu Taurata došli the Zabur gde je bio Davud inspirisan da govori o nadolazećem Masihu. Uzastopni proroci su tada proricali Masih koji dolazi od Djevice, od Allahovo kraljevstvo se otvara za sve, a takođe i odličnog patnja za nadolazećim Slugom. Onda je ime Masiha je bilo prorečeno, zajedno sa vreme njegovog dolaska, Kao i Obećanje Preparera.

Mnogi od nas nisu imali priliku da sami pročitaju ove spise. Evo, sa ovim različitim linkovima, prilika. Sura Al-Layl upozorava na nadolazeću vatru. Sura Al-Qadr objavljuje da je Božiji Duh djelovao u Noći Moći. Sura As-Saf obećava Moć onima koji vjeruju u poruku učenika. Petar, vođa ovih učenika, tada nas savjetuje da ‘obratimo pažnju’ na otkrivenje najranijih proroka, dato u Noći, koji su se radovali Danu. Zar ne bi bilo mudro znati njihove poruke?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *