Skip to content
Home » Mojsijev znak 1: Pasha

Mojsijev znak 1: Pasha

Od tada je prošlo oko 500 godina od proroka Ibrahima, a to je oko 1500 godina prije Krista. Nakon Ibrahimove smrti, njegovi potomci preko njegovog sina Isaka, koji se danas zovu Izraelci, postali su veliki broj ljudi, ali su postali i robovi u Egiptu. To se dogodilo jer je Joseph, praunuk Ibrahimov, prodan kao rob Egiptu, a zatim, godinama kasnije, njegova porodica je slijedila. Ovo je sve objašnjeno u Postanku 45-46 – prvoj Mojsijevoj knjizi u Tori.

Dakle, sada dolazimo do znakova drugog velikog Poslanika – Musaa, sallallahu alejhi ve sellem, – o čemu se govori u drugoj knjizi Taurata, tzv. odlazak jer je to izvještaj o tome kako je prorok Musa (savs) vodio Izraelce iz Egipta. GOSPOD je naredio Musau (a.s.) da se sastane sa egipatskim faraonom i to je rezultiralo nadmetanjem između Muse (savs) i faraonovih čarobnjaka. Ovo nadmetanje je proizvelo čuvenih devet zala ili katastrofa protiv faraona koje su za njega bili znaci. Ali faraon se nije pokorio GOSPODINOJ volji i ne posluša ove znakove.

Sura En-Nazi’at (Sura 79 – Oni koji vuku) opisuje ove događaje na ovaj način

Da li je do tebe doprla vijest o Musau?
 

kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo:-

„Idi faraonu, on se osilio:

“i reci: ‘Da li bi ti da se očistiš (od grijeha)?-

“da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?”

I onda mu je (Mojsije) najveće čudo pokazao. (Sura an-Nazi’at 79:15-20)

Sura Al-Muzzammil (Sura 73 – Zagrljeni) opisuje faraonov odgovor:

Ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. (Sura Al-Muzzammil 73:16)

Koji je bio ‘Veliki znak’ Musaa spomenut u suri An-Naziat i ‘teška kazna’ za faraona opisana u Aurah Al-Muzzammil? I znak i kazna su u 10. pošasti.

10. kuga

Dakle, Allah će dovesti do desete i najstrašnije pošasti (katastrofe). U ovom trenutku Taurat daje neke pripreme i objašnjenja prije nego što dođe 10. pošast. Kur’an također upućuje na ovu tačku u izvještaju u sljedećem ajetu

Mi smo Musau devet očevidnih znamenja dali, pa upitaj sinove Israilove kad je precima njihovim došao i kada mu je faraon rekao: “Ja mislim, o Musa, da si ti doista opčinjen!

da je odgovorio: “Ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao očigledna znamenja, i ja mislim da ćeš ti, o faraone, sigurno nastradati.” (Sura 17 Isra’, Noćno putovanje: 101-102)

Dakle, faraon je ‘osuđen na uništenje’. Ali kako se to moglo dogoditi? Allah je u prošlosti dao uništenje na različite načine. Za ljude iz Noin dan utopio se u svjetskoj poplavi, i za Lutova žena pretvarao se u stub od soli. Ali ovo uništenje je trebalo biti drugačije jer je trebalo biti i znak za sve narode – Veliki znak. Kao što Kur’an kaže

I onda mu je (Mojsije) najveće čudo pokazao. (Sura 79 Oni koji vuku: 20)

Objašnjenje 10. pošasti u Izlasku iz Tore možete pročitati na linku ovdje i nadam se da hoćete jer je to vrlo kompletan izvještaj i pomoći će vam da bolje razumijete objašnjenje u nastavku.

Pasha Jagnje spasava od smrti

Ovaj ajet nam govori da je uništenje koje je Allah odredio bilo da će te noći umrijeti svaki prvorođeni sin osim onih koji su boravili u kući u kojoj je janje žrtvovano i njegova krv je bila oslikana na dovratnicima te kuće. Uništenje za faraona, ako ne posluša, bi bilo da će njegov sin i prijestolonasljednik umrijeti. I svaka kuća u Egiptu izgubila bi svog prvorođenog sina – da se ne pokore žrtvujući jagnje i slikajući njegovu krv na dovratnicima. Tako se Egipat suočio sa nacionalnom katastrofom.

Ali u kućama u kojima je žrtvovano jagnje i njegova krv oslikana na dovratnicima, obećanje je bilo da će svi biti sigurni. Allahova presuda bi prešla preko te kuće. Tako je ovaj dan i Sign nazvan Pasha (od smrti prešao preko sve kuće na kojima je bila naslikana jagnjeća krv na vratima). Ali za koga je krv na vratima bila znak? Taurat nam kaže:

Jahve reče Mojsiju…” …ja sam JAHVE Krv će vam biti znak na kućama u kojima živite; pa kad vidim krv, ja ću vas presko. (Izlazak 12:13)

Pa iako je GOSPOD tražio krv na vratima, i kada bi to vidio, prešao bi preko njih, krv mu nije bila znak. Kaže da je krv bila ‘znak za vas’ – ljude. I dalje, to je znak za sve nas koji čitamo ovaj izvještaj u Tori. Pa kako je to znak za nas? Nakon što se ovaj događaj desio, GOSPOD im je naredio da:

zauvijek se ove upute držite kao odredbe za vas i djecu vašu. Kad dođete u zemlju … ovaj ćete
obred svetkovati… Ovo je žrtva Pesaha Jahvi’ (Izlazak 12:27)

Pasha počinje jevrejski kalendar

Tako je Izraelcima naređeno da slave Pashu na isti dan svake godine. Izraelski kalendar se malo razlikuje od zapadnog, tako da se dan u godini neznatno mijenja svake godine ako ga pratite po zapadnom kalendaru, vrlo slično tome kako se Ramazan, jer se zasniva na različitoj dužini godine, pomjera svaki godine po zapadnom kalendaru. Ali do današnjeg dana, još 3500 godina kasnije, Jevreji nastavljaju da slave Pashu svake godine u znak sjećanja na ovaj događaj iz vremena Musaa (savs) u poslušnosti naredbi koju je tada dao GOSPOD u Tauratu.

Scena iz današnjeg vremena kada se mnoga jaganjca kolju za predstojeću proslavu jevrejske Pashe.

Evo moderne slike Jevreja koji kolju jagnjad za predstojeću Pashu. Slično je slavlju Bajrama.

A prateći ovu proslavu kroz istoriju, možemo vidjeti nešto sasvim neobično. Ovo možete primijetiti u Evanđelju (Indžilu), gdje bilježi detalje hapšenja i suđenja Poslaniku Isa al Mesihu (as):

“Tad odvedoše Isusa… od Kajafe u pretorij [Pilata]… Oni sami ne uđoše u pretorij da se
ne onečiste; nego da mogu jesti za Pesah” … [Pilat] je rekao [jevrejskim vođama] “…Vi imate običaj da
vam ja oslobodim nekog za Pesah. želite li da vam oslobodim kralja Jevreja?’  [tj. Masih]” Oni ponovo povikaše, “Ne tog čovjeka…” (Jovan 18:28, 39-40)

Drugim riječima, Isa al Mesih (savs) je uhapšen i poslan na izvršenje na dan Pashe u jevrejskom kalendaru. Sada ako se sećate iz Znak 3 od Ibrahima, jedna od Isaovih titula koju mu je dao prorok Jahja (a.s.) bila je

Sutradan on (tj. Jahja) vidje Isusa (tj. Isa) gdje mu dolazi te reče, ““Evo Janjeta Božijeg koje uklanja grijeh svijeta. Evo onog za koga ja rekoh: ‘Poslije mene doći će čovjek koji je došao prije mene, jer je postojao prije mene’”. (Jovan 1:29-30)

Isus (a.s.) Osuđen na Pashu

I ovdje vidimo jedinstvenost ovog znaka. Isa (savs),Jaganjče Božji‘, upućen je na pogubljenje (žrtvovanje) na veoma isti dan da su svi tada živi Jevreji (33. godina nove ere po zapadnom kalendaru) žrtvovali jagnje u znak sećanja na prvu Pashu koja se dogodila pre 1500 godina. Zbog toga se jevrejska Pasha obično događa svake godine u istoj sedmici kada i Uskrs – sjećanje na smrt Isa al Mesiha – jer je Isa (savs) poslan na žrtvu istog dana. (Uskrs i Pasha nisu na isti tačan datum jer jevrejski i zapadni kalendar imaju različite načine prilagođavanja dužine godine, ali su obično u istoj sedmici).

Sada razmislite na trenutak o tome šta ‘znaci‘ uradi. Ovdje možete vidjeti neke znakove ispod.

Šta rade ‘znakovi’? Oni su putokazi u našim umovima koji će nas natjerati da razmišljamo o nečem drugom.

Kada vidimo znak ‘lubanje i kostiju’, to je da nas navede na razmišljanje smrt i opasnost. Znak ‘Zlatnih lukova’ bi nas trebao navesti na razmišljanje McDonalds. Znak ‘√’ na bandani tenisera Nadala je znak za nike. Nike želi da pomislimo na njih kada vidimo ovaj znak na Nadalu. Drugim riječima, znakovi su pokazivači u našem umu da usmjerimo naše razmišljanje na željeni objekt. Sa ovim Musaovim znakom, a.s., Allah je taj koji nam je dao znak. Zašto je dao ovaj znak? Pa, znak, sa izvanrednim vremenom kada se jaganjci žrtvuju istog dana kada Isa mora biti pokazivač na žrtvu Isa al Masiha (savs).

Pasha je za mene ‘znak’ jer ukazuje na žrtvu Isa al Masiha.

Radi u našim umovima kao što sam pokazao na dijagramu ovdje o meni. Znak je bio tu da me uputi da odustanem od Isa al Masiha. U toj prvoj Pashi žrtvovana su jagnjad, a krv je isceđena i razlivena da bi ljudi mogli živjeti. I stoga, ovaj znak koji ukazuje na Isu nam govori da je on, ‘Jagnje Božje’, također dat smrti da bismo mogli naći život.

Žrtvovanje Ibrahimovog sina trebalo je da usmjeri naše misli na Isa al Mesiha.

Unutar znaka 3 od Ibrahima vidjeli smo da je mjesto gdje je Ibrahim (a.s.) bio iskušavan žrtvom svog sina bila planina Morija. Ali jagnje je u posljednjem trenutku žrtvovano umjesto njegovog sina. Jagnje je umrlo da bi Ibrahimov sin ostao živ. Planina Morija je bila isto mjesto gdje je Isa (a.s.) žrtvovan. Bio je to znak koji nas je natjerao da pomislimo na Isa al Mesiha (a.s.) koji je žrtvovan pokazujući na lokaciju . Ovdje u ovom Mojsijevom znaku nalazimo još jednu naznaku istog događaja – davanje Isaa (a.s.) za žrtvu – pozivajući se na dan u kalendaru pashalne žrtve. Žrtvovanje jagnjeta se još jednom koristi da ukaže na isti događaj. Zašto? Nastavljamo sa sljedećim znakom Muse kako bismo dobili dalje razumijevanje. Ovaj znak je davanje zakon na gori Sinaj.

Ali da završimo ovaj znak, šta se dogodilo faraonu? Kako čitamo u odlomku iz Tore , on se nije obazirao na upozorenje i te noći je umro njegov prvorođeni sin (nasljednik). Tako je konačno dozvolio Izraelcima da napuste Egipat. Ali onda se predomislio i krenuo za njima do Crvenog mora. Tamo je GOSPOD poveo Izraelce da prođu kroz more, ali faraon se utopio zajedno sa svojom vojskom. Nakon devet pošasti, smrti na Pashu i gubitka vojske, Egipat je znatno smanjen i nikada nije povratio svoj status najveće svjetske sile. Allah joj je presudio.

Preuzmite PDF sa svim znakovima iz Al Kitaba kao knjigu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *