Skip to content
Home » Dan: At-Tariq, Al-Adiyat & Masih

Dan: At-Tariq, Al-Adiyat & Masih

  • by

Sura Et-Tarik (Sura 86 – Dolazak noći) upozorava nas na predstojeći Sudnji dan kada

i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori

onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,

kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.

Surah At-Tariq 86:8-10

Sura At-Tarik nam govori da će Allah ispitati sve naše tajne i sramotne misli i djela, a da niko neće pomoći da nas odbrani od testa Njegovog suda. Slično sura Al-Adiyat (Sura 100 – The Courser) opisuje isti dan kada

čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

i sam je on toga, doista, svjestan,

i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.

A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima

i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,

Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima?

Surah Al-Adiyat 100:6-11

Sura Al-Adiyat upozorava da će čak i sramne tajne poznate samo u našim grudima biti obznanjene jer je Allah dobro upoznat čak i sa ovim našim djelima.

Možemo izbjeći razmišljanje o ovom nadolazećem Danu i samo se nadamo da će nam uspjeti, ali sure At-Tariq i Al-Adiyat imaju vrlo jasna upozorenja o dan. 

Nije li bolje biti spreman? Ali kako? 

Poslanik Isa al Mesih sallallahu alejhi ve sellem je došao za one od nas koji želimo da budemo spremni za taj Dan. Rekao je u Indžilu:

21 Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće. 22 Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu 23 da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.« 24 »Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. 25 Zaista, zaista, kažem vam:

dolazi čas – sada je! – kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. 26 Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi; 27 i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji.

Evanđelje po Ivanu 5:21-27

Poslanik Isa al Mesih sallallahu alejhi ve sellem ima veliki autoritet – čak i za nadgledanje Sudnjeg dana. Njegov autoritet je dokazan u tome kako Taurat poslanika Muse prorekao je svoj autoritet od stvaranja svijeta za šest dana.  Zabur i naredni proroci prorekao detalje njegovog dolaska dokazujući da mu je ova vlast data od Allaha. Šta je prorok mislio pod tim: „Ko sluša moju riječ i vjeruje Onome koji me posla, ima život vječni i neće biti osuđen“? Vidimo ovdje.

<= Prethodni dan Sljedeći dan =>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *