Skip to content
Home » The Coming Kingdom

The Coming Kingdom

Posljednja sura u Kuranu, sura An-Nas (114 – Čovječanstvo) kaže da

Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, (Sura An-Nas 114:1-2)

Allah je Suveren ili Kralj čovječanstva. Ako je On Kralj, onda mora postojati Kraljevstvo. Kakvo je Carstvo Božije? Sura al-Kawthar (Sura 108 – Obilje) daje odgovor.

Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali. (Sura al-Kawthar 108:1)

Pošto Kralj daje Izobilje, Njegovo Kraljevstvo mora imati u izobilju. Ali kakvo obilje? To je objavljeno Zaburskim prorocima.

Poslanik Isaija (a.s.) je prorekao dolazak Sin Djevice koji je ispunjen u rođenju Isa al Mesiha (a.s.) stotinama godina kasnije. Međutim, druga proročanstva u Zaburu također su predviđala nadolazeće vrijeme mira i blagoslova.

Istorija Izraelaca, Poslanik i kralj Davud (a.s.) je bio prvi u nizu kraljeva koje je uspostavio Allah da bi vladali iz Jerusalima. Međutim, nakon kraljeva Davuda i Sulejmana (pbut) većina kraljeva su bili zli. Dakle, život u njihovom kraljevstvu tada je bio kao život pod vlašću mnogih današnjih diktatora; bilo je rata i borbi među ljudima i među narodima – kao i danas; postojala je korupcija i eksploatacija bogatih nad siromašnima – kao i danas; svuda okolo je bilo smrti i bede – kao i danas. Ali Zaburski proroci su rekli da će jednog dana – u budućnosti – biti uspostavljeno novo pravilo. Ovo bi bilo Kraljevstvo sa pravdom, milosrđem, ljubavlju i mirom. Poslanik Isaija (a.s.) je predvidio kakav će biti život u ovom pravilu.

On (Allah) će suditi narodima, i presuđivat će mnogim narodima; i oni će od svojih mačeva iskovati plugove, a od
svojih kopalja kosijere. Narod neće dizati mača na narod, i nikad se više neće učiti ratu. (Isaija 2:4)

Nema više rata! To svakako nije istina za naš današnji svijet. Ali čak i više od mira među ljudima, proročanstva čak predviđaju promjenu prirodne ekologije.

 Vuk će s janjetom prebivati, i leopard će s mladom kozom lijegati, i tele i mlad lav zajedno će se toviti, i malo će ih dijete voditi. Krava će i medvjed zajedno pasti, mladi će njihovi zajedno lijegati, i lav će kao vo slamu jesti. Dojenče će se kraj zmijskoga gnijezda igrati, i dijete od sise odbijeno u gujino će leglo ruku zavlačiti. Oni neće činiti nažao ni uništavati nigdje na mojoj svetoj gori, jer će zemlja biti puna spoznanja Jahve. (Izaija 11:6-9)

Ovo se sigurno nikada (još uvijek) nije dogodilo. Ali proročanstva se protežu još dalje na životni vijek i ličnu sigurnost.

„U njemu više neće biti djeteta koje bi živjelo samo nekoliko dana, ni starca koji ne bi proživio svoje dane,
jer ko umre sa stotinu godina smatrat će se mladim, a ko ne doživi stotinu, smatrat će se prokletim. Oni će graditi kuće i u njima stanovati, oni će i vinograde saditi i plodove njihove jesti. Oni neće graditi da bi drugi stanovali, oni neće saditi da bi drugi jeli… izabranici moji dugo će uživati djela ruku svojih. Oni se neće uzalud truditi, niti rađati djecu za nesreću, jer oni su potomstvo onih koje je Jahve blagoslovio, i potomke njihove s njima. I desit će se da ću se ja, prije nego što oni zovnu, odazvati, i dok još budu govorili, ja ću uslišati. Vuk i janje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao vo…” veli JAHVE. (Izaija 65:20-25)

Sigurnost, mir, trenutni odgovor na molitve… Nijedno od ovih proročanstava se još nije dogodilo. Ali oni su izgovoreni i zapisani. Mnogi misle da možda postoji neka greška u ovim proročanstvima koja pune nade – ali doslovno ispunjenje Znak Bogorodičinog sina treba da nas natjera da ova proročanstva shvatimo ozbiljno – i da pazimo na njihovo ispunjenje.

Kraljevstvo Božje

Ako razmislimo, možemo razumjeti zašto se još nisu dogodile. Ova proročanstva su objavljena u kontekstu Kraljevstvo Božje – vladavina Boga u životima i poslovima ljudi. Pročitajte još jedno proročanstvo o nadolazećem Kraljevstvu Božjem

Sva će te djela tvoja hvaliti, o Jahve, i pobožnjaci tvoji tebe će veličati. Oni će kazivati o slavi kraljevstva tvoga
i pripovijedati o moći tvojoj, da obznane sinovima ljudskim silna djela tvoja i slavu veličanstva kraljevstva tvoga. Kraljevstvo je tvoje vječno kraljevstvo, i tvoja vlast kroz sve naraštaje. Jahve je vjeran svim svojim obećanjima i pun ljubavi prema svemu što je stvorio. (Psalmi 145:10-14)

Ovo je bila poruka koju su dali kralj i prorok Davud (a.s.) oko 1000. godine prije Krista (vidi link here kada su živjeli Davud i Zaburovi proroci). Ovo proročanstvo predviđa Dan kada će, Kraljevstvo Božje će vladati. Ovo Kraljevstvo će imati slavu i sjaj, i neće biti privremeno kao ljudska kraljevstva – biće vječno. To još nije ostvareno i zato još nismo vidjeli da su se ova druga proročanstva mira ostvarila – jer ovaj mir dolazi s Kraljevstvom Božjim.

Drugi prorok u Zaburu, Daniel (a.s.) koji je živio oko 550. godine prije Krista u Babilonu kao dio Izraelsko izgnanstvo tamo, objasnio dalje kako će se ovo Kraljevstvo uspostaviti.

When Daniel (pbuh) lived

Kada je Poslanik Danijel (a.s.) živio u poređenju sa drugim Zaburovim poslanicima

Danijel (a.s.) je protumačio snove koje je Allah poslao babilonskom kralju da proreče budući razvoj kraljevstava kroz historiju. Evo kako je Danijel protumačio san ovog babilonskog kralja.

… kome Bog nad nebom dade kraljevstvo, moć, snagu i slavu, i u čije ruke on dade sinove ljudske, gdje god
da žive, i zvijeri poljske i ptice nebeske. …Poslije tebe niknut će drugo kraljevstvo, slabije od tvoga, pa treće kraljevstvo od mjedi, koje će vladati nad zemljom svom. Onda će doći četvrto kraljevstvo tvrdo kao željezo; jer željezo drobi i razbija sve —…, tako će ono, kao željezo koje razbija u komade, sve zdrobiti. … U danima tih kraljeva Bog nad nebom podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti, i to kraljevstvo neće prijeći na neki drugi narod. Ono će zdrobiti i dokrajčiti sva ova kraljevstva, a samo će trajati dovijeka. Jer vidio si da se kamen odvali od planine, a da ga ruka ne dodirnu…. Danilo 2: 36-45

Ovo kraljevstvo počinje malo (‘stijena isječena iz planine’), ali će na kraju vladati zauvijek, poput proročanstva od Davuda (a.s.) iznad. Pa zašto Allah uspostavlja svoje Kraljevstvo tako sporo? Zašto to traje toliko dugo? Zašto do toga još nije došlo? Kada razmislite o tome, sva kraljevstva imaju sljedeće komponente:

  • Kralj ili vladar
  • Građani
  • Ustav ili zakon
  • priroda

Tako na primjer, u Kanadi, gdje ja živim, kao Kraljevina. Kanada ima vladara – a to je danas Justin Trudeau, naš izabrani premijer. Kanada ima državljane – među kojima sam i ja. Kanada također ima ustav ili zakon koji određuju prava i odgovornosti svih njenih građana. Kanada također ima prirodu, u ovom slučaju se nalazi na određenom dijelu zemlje što joj daje određenu fizičku veličinu, klimu, prirodne resurse itd. Sve zemlje i kraljevstva, prošlosti i sadašnjosti, imaju ove četiri komponente.

Ti i ja smo pozvani u Kraljevstvo Božije

Ovo važi i za Kraljevstvo Božije. Već smo vidjeli iz gornjih proročanstava da će ovo Kraljevstvo imati posebnu prirodu (slavnu i vječnu) i ustav (mira, pravednosti, harmonije u prirodi itd.). Druge dvije komponente čine Kraljevstvo Božje mogućim: njegov Kralj i njegovi građani. Gledamo Kralja u sljedeći članak. U međuvremenu možete se zapitati da li biste željeli biti građanin u ovom Božjem Kraljevstvu. Evo kako prorok Isaija (a.s.), kroz svoju poruku, poziva svi ljudi koji bi hteli da budu građani ovog Kraljevstva.

“O svi vi koji ste ožednjeli, dođite na vodu, i vi koji nemate novaca, dođite, kupujte i jedite! …bez novaca i bez troška. Što trošite novac na ono što nije hljeb i plaće svoje na ono što ne siti? Dobro me slušajte, i jedite ono što je dobro, i uživajte u izobilju. Priklonite uho i meni dođite! Poslušajte, da biste živjeli, i ja ću sklopiti s vama savez vječan, vjernu ljubav ukazanu Davidu…  Tražite Jahvu dok se može naći; dozivajte ga dok je blizu. (Izaija 55:1-6)

Allah poziva sve oni koji su ‘žedni’ da ovo Kraljevstvo dođe u njega, a ljubav data drevnom kralju Davudu (a.s.) će također biti proširena na sve one koji dođu po njega. Ako imate poziv da dođete na nešto to znači da nemate još imati ga. Ali činjenica da nas Allah poziva, znači da On želi da postanemo građani u Njegovom Kraljevstvu i živimo u ovom pravilu mira. Dakle, u ovom trenutku imamo mnogo pitanja ‘kako’ i ‘kada’ u vezi sa dolaskom ovog Kraljevstva koje ćemo nastaviti da razmatramo u dalje članke o Zaburu. Ali postoji jedno pitanje na koje samo vi možete odgovoriti: ‘Želim li biti u ovom Kraljevstvu?’

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *