Skip to content
Home » Znak Novog Zaveta

Znak Novog Zaveta

Videli smo od proroka Jeremije (savs) u prethodnom članku da je greh, između ostalog, znak naše žeđi. Iako znamo da su grešne stvari pogrešne i da će dovesti do mnogo sramote, naša žeđ nas i dalje tjera na grijeh. Poslanik Jeremija, sallallahu alejhi ve sellem, živio je na kraju perioda izraelskih kraljeva – neposredno prije Allahove presude – u vrijeme kada je grijeh bio u izobilju.

U vrijeme proroka Jeremije (600. pne – as) skoro hiljadu godina nakon davanje Zakona od strane proroka Muse, životi Izraelaca su se razotkrili. Oni se nisu pridržavali zakona i tako će biti prosuđen kao nacija. Religija se pokazala razočaranjem i za Allaha i za žedni ljudi. Ali prorok Jeremija (a.s.) koji je bio glasnik presude također je imao poruku o nečemu… jednog dana u budućnosti…šta je to bilo?

“Evo, dolaze dani”, veli JAHVE, “kad ću ja sklopiti novi savez s kućom Israilovom i kućom Jehudinom.

ne poput saveza koji sklopih s njihovim očevima kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, jer oni prekršiše moj savez, iako im ja bijah gospodar”, veli JAHVE.

 “Nego, ovo je savez što ću ga ja sklopiti s kućom Israilovom poslije tih dana”, veli JAHVE: “Ja ću staviti zakon svoj u pamet njihovu i upisat ću ga u srca njihova; i bit ću njihov Bog, a oni će biti moj narod.

 Niko od njih više neće učiti bližnjega svoga ili brata svoga govoreći: ‘Spoznaj JAHVU’, jer će me svi poznavati,
od najmanjega do najvećega od njih”, veli JAHVE, “jer ću im ja oprostiti opačinu i neću se više sjećati grijeha njihova.” (Jeremija 31:31-34)

Prvi savez – Zakon koji je dao Poslanik Musa a.s. – bio je promašaj ne zato što zakon nije bio dobar. Ne, Musaov zakon je bio (i još uvijek je) vrlo dobar. Ali problem je bio u tome što je Zakon jednostavno bio napisan na kamenim pločama. With žeđ u njihovim srcima ljudi su bili nesposoban da poštuje Zakon. Problem nije bio u tome šta je zapisano u Zakonu, ali gdje bilo je napisano. Zakon je trebao biti napisan na srcima ljudi kako bi ga ljudi slijedili, a ne na kamenim pločama. Zakon je trebao biti napisan u ljudima, kako bi oni imali moć da ga poštuju.

Ali da li su propustili da se pridržavaju Zakona zato što su bili Jevreji? Mnogi ljudi, iz raznih razloga, brzo okrive Jevreje za svoje neuspjehe. Ali u ovoj tački dobro bi nam bilo da prvo ispitamo sebe. Na kraju krajeva, na Sudnjem danu mi ćemo odgovarati samo za svoje neuspjehe i uspjehe pred Allahom, nećemo biti zabrinuti za druge ljude. Dok istražujete svoj život, osjećate li da se pridržavate Zakona – da li je on zapisan u vašem srcu tako da imate moć da ga poštujete? Ako smatrate da se pridržavate Zakona kako je potrebno, možda biste trebali razmotriti svoja djela u lu skladu sa učenjem poslanika Isa al Mesiha (savs). Ili je za vas kao što je bilo za Izraelce u Jeremijino vrijeme – da je Zakon dobar – ali je jednostavno napisan na kamenim pločama bez da vam daje moć da ih poslušate? Zapamti standard koji smo naučili od Poslanika Musaa a.s.. Nije dovoljno često poštovati većinu zakona. Moramo se pokoravati svemu, cijelo vrijeme.

Ako smatrate da ste na neki način nedostajali Zakonu, ako se osjećate stid zbog nekih svojih postupaka, ohrabrite se. Allah je, u svojoj milosti, u gornjoj poruci dao još jedno obećanje, Novog Zavjeta – da će doći u budućnosti od Poslanika Jeremije a.s. Ovaj Savez bi bio drugačiji jer bi zahtjevi bili napisani ‘unutar’ ljudi ovog Novog Zavjeta, dajući im mogućnost da žive po njegovim uredbama.

Ali primijetite da se čini da je ovaj novi savez za ‘dom Izraelov’ – Jevreje. Kako to da shvatimo? Čini se da jevrejski narod ponekad ima najgoru, a ponekad najbolju situaciju. Ovdje je drugi veliki prorok Zabura, Isaija (onaj koji je prorekao da Mesih dolazi od djevice – sallallahu alejhi ve sellem) je imao još jedno proročanstvo koje se povezuje sa ovim od Jeremije (savs). Ova dva poslanika, iako su živjeli u razmaku od 150 godina (kao što možete vidjeti u vremenskoj liniji ispod) i stoga se nisu poznavali, dobili su poruke od Allaha koje se međusobno nadopunjuju tako da možemo znati da poruke potiču od Allaha.

Prorok Jeremija prikazan je u vremenskoj liniji sa drugim Zaburskim prorocima

Isaija je, takođe gledajući u budućnost, govorio o dolasku služenje. Evo šta je prorekao

 A sad govori Jahve, koji me je sazdao u utrobi
da mu budem sluga,
da mu vratim Jakova, da mu se sabere Israil
– jer ja sam cijenjen u Jahvinim očima,
i Bog je moj snaga moja –
(6) on veli: “Premalo je da mi budeš sluga,
da digneš plemena Jakovljeva i vratiš sačuvane
Israilce;
ja ću te još učiniti i svjetlom pucima,
da dopre moje spasenje nakraj zemlje.” (Isaija 49:5-6)

Drugim riječima, ovaj nadolazeći sluga bi proširio spasenje Božje od jevrejskog naroda na neznabošce (tj. nejevreje) tako da će spasenje ići do krajeva zemlje. Ko je bio ovaj sluga koji dolazi? Kako bi on uradio ovaj zadatak? I kako bi se ispunilo Jeremijino proročanstvo o Novom savezu zapisano u našim srcima, a ne na kamenu? Nastavljamo da tražimo odgovore (ima ih!) u daljim Zaburovim proročanstvima.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *