Skip to content

Mesih testiran od šejtana

Sura Al-Anfal (Sura 8 – Ratni plijen, plijen) nam govori kako šejtan iskušava ljude.

I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: “Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!” – onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: “Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah stravašno kažn.” (Sura Al-Anfal 8:48)

Sura Ta-Ha (Sura 20 – TaHa) opisuje kako je Iblis doveo do Adamovog greha. To navodi

Ali šejtan mu poče bajati i govoriti: O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati?” (Sura Ta-Ha 20:120)

Šejtan je pokušao istu taktiku na proroka Isa al Mesiha. Indžil opisuje njegov primamljiv šapat neposredno nakon što se Poslanik Yahya pojavio. Vidjeli smo kako je prorok Yahya (savs) je došao da pripremi ljude za dolazak Mesiha. Njegova jednostavna, ali moćna poruka bila je da se svi moraju pokajati. Indžil dalje pripovijeda da je prorok Isa (a.s.) tada kršten od strane Jahje (a.s.). Ovo je najavilo da će početi javna služba Isaa (savs) kao Mesiha. Ali prije nego što je počelo, Poslanik Isa (a.s.) je prvo morao biti testiran i iskušavan od strane velikog neprijatelja svih nas – od samog šejtana (ili šejtana ili đavola ili Iblisa).

Indžil detaljno opisuje ovo testiranje govoreći o tri specifična iskušenja koja je šejtan donio Isau (savs). Pogledajmo svaki redom. (U iskušenjima ćete primijetiti da se šejtan Isai obraća onim teškim naslovom ‘Sine Božiji’. Da biste razumjeli šta to znači pogledajte moj članak OVDJE).

Iskušenje hleba

Potom Isusa Duh odvede u pustinju da ga đavao stavi na kušnju. I nakon što je ispostio
četrdeset dana i četrdeset noći, poslije ogladnje. I dođe napasnik te mu reče: “Ako si ti Sin Božiji,
zapovjedi da ovo kamenje postane hljeb.”

 A Isus mu odgovori: “Zapisano je: ‘Čovjek ne živi samo o hljebu, nego o svakoj riječi što iziđe iz usta Božijih.’ ” (Matej 4:1-4)

Ovdje vidimo paralelu kada šejtan iskušao Adama i Evu u raju. Možda se sjećate da je u tom iskušenju zabranjeno voće bilo ‘…dobro za hranu…’ i to je bio jedan od razloga zašto je bilo tako primamljivo. U ovom slučaju, s obzirom na to da je Isa, sallallahu alejhi ve sellem, postio (a ovaj post nije imao prestanak – nema iftara – ili prekida posta svake večeri) tako dugo, pomisao na hljeb je bila razumljivo primamljiva. Ali ovaj ishod je bio drugačiji od Adama jer je poslanik Isa al Mesih (a.s.) odolio iskušenju, dok Adam nije.

Ali zašto mu nije bilo dozvoljeno da jede tokom ovih 40 dana? Indžil nam ne govori konkretno, ali je Zabur predvidio da je dolazi Sluga bio bi predstavnik jevrejske nacije Izrael. Narod Izrael, pod prorokom Musom (savs), lutao je 40 godina pustinjom jedući samo hranu (zvanu manu) s neba. 40 dana posta i meditacije o Riječi Božjoj kao duhovnoj hrani bila je simbolična rekonstrukcija tog vremena u pustinji kao obećanog Sluge.

Iskušenje da se ispita Bog.

Drugo iskušenje je bilo jednako teško. Indžil nam to kaže

Zatim ga đavao odvede u sveti grad pa ga postavi navrh hrama. te mu reče: “Ako si ti Sin Božiji, baci se dolje, jer je zapisano:

 ‘On će za te narediti anđelima svojim’, i: ‘Na rukama svojim oni će te uznijeti, da ti ne bi nogom o kamen udario.’”

 A Isus mu odgovori: “Isto je tako zapisano: ‘Ti nemoj Gospoda, Boga svoga, na kušnju stavljati.’” (Matej 4:5-7)

Ovdje šejtan citira Zabur kako bi iskušao Isaa (savs). Očigledno je stoga da je u svom protivljenju Allahu proučavao svete spise kako bi mogao smisliti načine da im se suprotstavi. On odlično poznaje knjige i stručnjak je za njihovo savijanje.

Prenosim kompletan odlomak Zabura iz kojeg je Šejtan citirao samo mali dio. (Podvukao sam dio koji on citira).

10 Nikakvo te zlo neće snaći, niti će se ikakva pošast čadoru tvome približiti.

11  Jer on će narediti anđelima svojim da te čuvaju na svim tvojim putevima.

12 Na rukama svojim oni će te uznijeti, da ti ne bi nogom o kamen udario.

13 Ti ćeš gaziti lava i kobru, zgazit ćeš lavića i guju.

14 “Zato što me voli, zato ću ga izbaviti; visoko ću ga na sigurno postaviti, jer on priznaje ime moje. (Psalam 91:10-14)

Možete vidjeti da se ovdje u Zaburu radi o ‘on’, za koji je šejtan vjerovao da se odnosi na Mesih. Ali ovaj odlomak ne kaže direktno ‘Masih’ ili ‘Hrist’, pa kako je šejtan to znao?

Primijetit ćete da će ‘on’ ‘gaziti‘ the ‘veliki lav‘I’zmija‘ (v.13 – stavio sam ga crvenom bojom). ‘Lav’ je referenca na Judino pleme Izraelaca otkako je prorok Jakub (savs) prorekao u Tauratu da:

9 Ti si lavić, o Jehuda; vraćaš se s plijena, sine moj. Poput lava on se spušta i liježe, poput lavice, – ko bi se drznuo da ga razdraži?

10 Od Jehude se žezlo neće udaljiti, ni štap vladarev između nogu njegovih, dok ne dođe onaj kome pripada, kome će narodi poslušni biti. (Postanak 49:8-10)

Jakub (s.a.v.s.) kao prorok, je davno izjavio u Tauratu (tj. oko 1700. godine prije Krista) da je Judino pleme bilo kao lav iz kojeg bi proizašao ‘on’ da bi ‘on’ vladao. Zabur je nastavio ovo proročanstvo. Izjavom da će ‘on’ zgaziti ‘lava’, Zabur je rekao da će ovaj ‘on’ biti vladar Jude.

Odlomak Zabura iz kojeg je Šejtan govorio također je rekao da će ‘on’zgazi zmiju‘. Ovo je direktna referenca na Prvo obećanje koje je Allah dao u Adamov znak da će ‘ženino potomstvo’ slomiti zmiju. Evo ga opet sa dijagramom koji objašnjava likove i radnje u ovom Prvom obećanju:

Jahve, Bog, tad reče zmiji…

A ja ću tebe i ženu neprijateljima učiniti, i potomstvo tvoje i potomstvo njezino: ono će tebi glavu gnječiti, a ti ćeš njemu petu gristi.” (Postanak 3:15)

Persons and their relationships in the Promise of Allah given in Paradise relating between the womans offspring and shaytan

Likovi i njihovi odnosi u Allahovom obećanju datom u Džennetu

Ovo obećanje je prvo dato Adamov znak, ali detalji tada nisu bili jasni. Sada znamo da je ‘Žena’ Marija jer je ona jedina osoba koja je imala potomstvo bez muškarca – bila je djevica. I stoga njen potomak, ‘onaj’ za kojeg sada znamo da je Isa al Mesih (a.s.). Tako da sam uključio ova imena u ovaj dijagram. Kao što možete vidjeti na ovom dijagramu, drevno obećanje je govorilo da će Isa al Masih („on“) slomiti zmiju.

Proročanstvo u Zaburu koje je Šejtan citirao je to ponovilo kada je rečeno

“zgazit ćeš lavića i guju.” (v13)

Tako je šejtan citirao iz Zabura koji se zauzvrat pozivao na ova dva ranija proročanstva iz Taurata da dolazi ‘on’ koji će zapovijedati poslušnost i slomiti šejtana (zmiju). Dakle, šejtan je znao da se ajeti koje je citirao u Zaburu odnose na Mesih iako nisu rekli ‘Mesih’. Šejtanovo iskušenje je bilo da pokuša ovo ispuniti na pogrešan način. Ova proročanstva iz Zabura i Taurata bi se ispunila, ali ne tako što bi Isa (a.s.) skočio sa hrama da privuče pažnju na sebe, već slijedeći plan, bez odstupanja, objavljen u Tauratu i Zeburu od strane Allaha.

Iskušenje obožavanja

Šejtan je tada iskušao Isa sa svime što je imao – svim kraljevstvima svijeta. Indžil navodi da:

8 Još jednom, đavao ga odvede na veoma visoku goru i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i njihovu slavu, 9 pa mu reče: “Sve ću ti ovo dati ako ničice padneš i pokloniš mi se.”

10 Isus mu tada reče: “Bježi, sotono! Jer zapisano je: ‘Ti se Gospodu, Bogu svome, klanjaj i samo njemu služi.’ ”

11 Tad ga đavao ostavi; i gle, dođoše anđeli i počeše ga služiti. (Matej 4:8-11)

‘Masih’ znači ‘pomazan’ da vlada tako da je Masih imao pravo da vlada. Šejtan je iskušavao Isaa (a.s.) onim što je s pravom pripadalo njemu, ali ga je šejtan dovodio u iskušenje da krene pogrešnim putem do svoje vladavine, i dovodio je Isaa u iskušenje da ga obožava da bi to dobio – što je širk. Isa se odupro šejtanovom iskušenju, (još jednom) citirajući Taurata. Isa al Mesih (a.s.) je vidio Taurat kao veoma važnu knjigu i očito ju je vrlo dobro poznavao i vjerovao u nju.

Isa – neko ko nas razumije

Ovaj period Isaovog iskušenja je veoma važan za nas. Indžil o Isau kaže:

Budući da je sam bio kušan time što je patio, on može priteći u pomoć onima koji su na kušnji. (Hebrejima 2:18)

i

Ta mi nemamo velikog svećenika koji ne može saosjećati s našim slabostima, nego onoga koji je iskušan u svemu kao mi, ali je bez grijeha. Zato se primaknimo s pouzdanjem prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost u vrijeme kad nam bude potrebna pomoć. (Hebrejima 4:15-16)

zapamtiti Harun (a.s.) je kao Veliki svećenik prinosio žrtve kako bi Izraelci mogli dobiti oprost. Sada se Isa, sallallahu alejhi ve sellem, na sličan način smatra Prvosveštenikom koji nas može suosjećati i razumjeti – čak i pomoći nam u našim iskušenjima, upravo zato što je i sam bio u iskušenju – ali bez grijeha. I tako možemo imati povjerenja pred Allaha sa Isaom (a.s.) koji djeluje kao naš Veliki svećenik jer je prošao najteža iskušenja, ali nikada nije pokleknuo i sagriješio. On je neko ko nas razumije i može nam pomoći u našim vlastitim iskušenjima i grijesima. Pitanje je: hoćemo li mu dozvoliti?

Preuzmite PDF sa svim znakovima iz Al Kitaba kao knjigu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *