Skip to content
Home » Masih otkriven – poučavanjem s autoritetom

Masih otkriven – poučavanjem s autoritetom

Sura Al-‘Alaq (Sura 96 ​​– Ugrušak) nam govori da nas Allah uči novim stvarima koje prije nismo znali.

koji poučava (koristi) peru – koji čovjeka poučava onome što ne zna. (Sura al-Alaq 96:4-5)

Sura Ar-Rum (Sura 30 – Rimljani) dalje objašnjava da Allah to čini tako što daje poruke poslanicima kako bismo mogli razumjeti u čemu smo u zabludi od istinskog obožavanja Boga.

Zar smo im Mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog onih koje Njemu ravnim smatraju? (Sura Ar-Rum 30:35)

Ovi proroci imaju autoritet od Boga da nam otkriju gdje su naše pogrešne veze s Bogom, bilo u našim mislima, govoru ili ponašanju. Poslanik Isa al Mesih sallallahu alejhi ve sellem bio je takav učitelj i imao je jedinstveni autoritet da razotkrije čak i naše unutrašnje misli kako bismo se okrenuli od bilo kakve unutarnje greške. Gledamo ovo ovdje. Zatim gledamo u znak njegovog autoriteta dato kroz čuda isceljenja.

Poslije Isa al Mesiha a.s. bio u iskušenju od šejtana (Iblis) počeo je služiti kao prorok poučavajući. Njegovo najduže učenje zabilježeno u Indžilu zove se Propovijed na goril. Možete pročitati kompletno Propovijed na gori OVDJE. U nastavku dajemo naglaske, a zatim pravimo vezu sa učenjem Isa al Mesiha o onome što je Poslanik Musa predviđeno u Tauratu.

Isa al Mesih (savs) je učio sljedeće:

“Čuli ste da je starima rečeno: ‘Ti ne ubij’, i: ‘Ko počini ubistvo bit će kriv pred sudom.’ 22 Ali kažem vam: svako ko bude ljut na svoga brata bit će kriv pred sudom, i ko god kaže svome bratu: ‘Ništarijo, bit će kriv pred vrhovnim sudom, i ko god kaže: ‘Budalo’, bit će dovoljno kriv da uđe u paklenu vatru. 

23 “Zato, ako prineseš dar na žrtvenik i tu se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, 24 ostavi svoj dar tu pred žrtvenikom i idi; najprije se izmiri s bratom, pa onda dođi i prinesi svoj dar.

25 “Nagodi se brzo sa svojim protivnikom dok si sa njim na putu, da te protivnik tvoj ne bi predao sucu, a sudac tamničaru, pa da budeš bačen u tamnicu. 26 Doista ti velim: nećeš izići odande dok ne platiš i posljednji novčić.

Preljuba

27 “Čuli ste da je rečeno: ‘Ti preljube ne čini’ 28 a ja vam kažem da ko god s požudom pogleda u ženu već je počinio preljubu s njom u srcu svom. 29 Ako te desno oko tvoje navede da zabludiš, iskopaj ga i baci od sebe, jer bolje ti je da izgubiš jedan dio tijela svoga nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.30 Ako te desnica tvoja navede da zabludiš, odsijeci je i baci od sebe, jer bolje ti je da izgubiš jedan dio tijela svoga nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.

razvod

31 “Rečeno je: ‘Ko god otpusti ženu svoju neka joj da pismo otpuštenja’ 32 ali ja vam kažem da svako ko otpusti ženu svoju, osim zbog nečednosti, navodi je na preljubu, i ko se god oženi razvedenom ženom čini preljubu.

Zakletve

33 “Osim toga, čuli ste da je starima rečeno: ‘Ne krši zavjete svoje, nego ispunjavaj zavjete svoje Gospodu. 34 Ali ja vam kažem: ne kunite se nikako, ni nebom, jer ono je prijestolje Božije, 35 ni zemljom, jer ona je podnožje nogama njegovim, ni Jerusalemom, jer on je grad Velikoga Kralja. 36 Ne kuni se ni glavom svojom, jer jednu dlaku ne možeš učiniti ni bijelom ni crnom. 37 Nego recite: ‘Da, da’, ili: ‘Ne, ne’; sve mimo toga dolazi od zloga.

Oko za oko

38 “Čuli ste da je rečeno: ‘Oko za oko, i zub za zub.’ 39 Ali ja vam kažem: ne opirite se zlotvoru, nego udari li te ko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. 40 Bude li te ko htio tužiti, pa ti uzme košulju, podaj mu i ogrtač svoj. 41 Ko te god prisili da ideš jednu milju, idi s njim dvije. 42 Podaj onom ko ište od tebe, i ne okreći se od onoga ko hoće da uzajmi od tebe.

Ljubav prema neprijateljima

43 “Čuli ste da je rečeno: ‘Voli bližnjega svoga i mrzi neprijatelja svoga. 44 Ali ja vam velim: volite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone, 45 da biste bili sinovi Oca svoga nebeskog, jer on daje da sunce izlazi nad zlim i nad dobrim i šalje kišu na pravednog i na nepravednog. 46 Jer ako volite one koji vas vole, kakvu nagradu imate? Zar i poreznici ne čine isto? 47 Ako jedino svoju braću pozdravljate, šta to više činite od drugih? Zar i pogani ne čine isto? 48 Zato budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. (Matej 5:21-48)

Masih i Propovijed na gori

Možete vidjeti da je Isa al Mesih (a.s.) učio sa formom “Čuli ste da je rečeno… Ali ja vam kažem…”. U ovoj strukturi on prvo citira iz Taurata, a zatim proširuje opseg naredbe na motive, misli i riječi. Isa al Mesih je učio tako što je preuzeo stroge naredbe date preko Poslanika Musaa (a.s.) i učinio ih čak i mnogo teže izvodljivo!

Ali ono što je takođe izvanredno je način na koji on proširuje komande Taurata. On to čini na osnovu vlastitog autoriteta. On jednostavno kaže ‘Ali ja vam kažem…’ i time povećava obim komande. Ovo je jedna stvar koja je bila veoma jedinstvena u prorokovom učenju. Kao što Indžil navodi kada je završio ovu hutbu

 Kad Isus dovrši ove riječi, svjetina bi zapanjena njegovim učenjem, jer ih je on učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci. (Matej 7:28-29)

Zaista, Isa al Mesih (savs) je učio kao onaj koji je imao veliki autoritet. Većina poslanika su jednostavno bili glasnici koji su prenijeli Allahovu poruku, ali ovdje je bilo drugačije. Zašto je Isa al Masih to mogao učiniti? Kao što je ‘masih’ koje smo videli OVDJE bila titula data u Zaburu nadolazećeg, imao je veliki autoritet. Psalam 2 Zaburski, gdje je Prvo je dat naziv ‘Masih’ opisao je Allahovo obraćanje Mesihu na sljedeći način

pa ću ti ja (Allah) predati narode u baštinu (Masihovim), i same krajeve zemaljske u posjed. (Psalam 2:8)

Masihu je data vlast nad narodima, čak do kraja svijeta. Kao Mesih, Isa je imao autoritet da podučava na način na koji je on to činio.

Poslanik i Propovijed na gori

U stvari, kao što smo videli ovdje, u Tauratu, poslanik Musa (a.s.) je predvidio dolazak ‘Proroka’, koji će biti zabilježen po načinu na koji je učio. Musa je napisao

ja (Allah) ću mu u usta staviti riječi svoje, pa će im on govoriti sve što mu ja zapovjedim. Ko god ne bude slušao riječi moje koje on bude govorio u moje ime meni će odgovarati. (Ponovljeni zakoni 18:18-19)

U podučavanju na način na koji je radio, Isa je vršio svoj autoritet kao Mesih i ispunjavao Musaovo proročanstvo o nadolazećem Poslaniku koji će podučavati s velikim autoritetom. Bio je i Mesih I Poslanik.

Ti i ja i Propovijed na gori

Ako ovo pažljivo proučite Propovijed na gori da vidite kako biste trebali poslušati onda ste vjerovatno zbunjeni. Kako neko može živjeti ovakve naredbe koje se obraćaju našim srcima i našim motivima? Šta je bila Isa al Masihova namjera sa ovom hutbom? Odgovor možemo vidjeti iz njegove završne rečenice.

 Zato budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski.” (Matej 5:48)

Primijetite da je ovo naredba, a ne prijedlog. Njegov zahtjev je da mi budi savršen! Zašto? Jer Bog je savršen i ako želimo da budemo s Njim u raju, ništa manje od savršenog neće biti dovoljno. Često mislimo da će možda jednostavno više dobrih nego loših djela – to biti dovoljno. Ali da je to tako, a Allah nas pusti da uđemo u njegov Džennet, uništili bismo savršenstvo Dženneta i pretvorili ga u nered koji imamo na ovom svijetu. Naša požuda, pohlepa, ljutnja uništavaju naše živote danas. Ako odemo u Raj i dalje držeći se te požude, pohlepe i ljutnje, onda će Raj brzo postati poput ovog svijeta – pun problema koje smo sami napravili.

U stvari, veći dio učenja Isa al Masiha fokusirao se na naša unutrašnja srca, a ne na vanjske ceremonije. Zamislite kako se, u drugom učenju, fokusira na naša unutrašnja srca.

I govorio je (Isa): “Ono što izlazi iz čovjeka, to onečisti čovjeka. Jer iznutra, iz srca ljudskog, dolaze —zle misli, bludničenja, krađe, ubistva, preljube, lakomost, opačina, prijevara, razuzdanost, zavist, kleveta, oholost i bezumlje.  Sva ta zla izlaze iznutra i kaljaju čovjeka.” (Marko 7:20-23)

Dakle, čistoća u nama je veoma važna, a traženi standard je savršenstvo. Allah će samo ‘savršenog’ pustiti u njegov savršeni raj. Ali iako to u teoriji zvuči dobro, postavlja veliki problem: kako ćemo ući u ovaj raj ako nismo savršeni? Potpuna nemogućnost da budemo dovoljno savršeni mogla bi nas dovesti do očaja.

Ali to je ono što on želi! Kada očajavamo da ćemo ikada biti dovoljno dobri, kada prestanemo vjerovati u vlastite zasluge onda postajemo ‘siromašni duhom’. I Isa al Masih, na početku cijele ove propovijedi, rekao je:

Blago siromasima u duhu, jer njihovo je kraljevstvo nebesko.” (Matthew 5:3)

Početak mudrosti za nas je da ne odbacimo ova učenja kao da se ne odnose na nas. Oni to rade! Standard je da ‘Budite savršeni‘. Dok dopustimo da taj standard potone u nas, i shvatimo da nismo sposobni za to, tada krećemo Pravim putem. Krećemo ovim Pravim putem jer, prepoznajući svoju neadekvatnost, možda ćemo biti spremniji za to prihvati pomoć nego ako mislimo da to možemo učiniti vlastitim zaslugama.

Preuzmite PDF sa svim znakovima iz Al Kitaba kao knjigu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *