Skip to content
Home » Kur’an: Bez varijacija! Šta kažu hadisi?

Kur’an: Bez varijacija! Šta kažu hadisi?

„Kur’an je originalni spis – isti jezik, slova i recitacija. Nema mjesta ljudskom tumačenju ili pokvarenom prijevodu… Ako uzmete primjerak Kur’ana iz bilo kojeg doma širom svijeta, sumnjam da ćete pronaći bilo kakvu razliku između njih.”

Prijatelj mi je poslao ovu poruku. Uporedio je tekst Časnog Kur’ana sa tekstom Indžila/Biblije. Postoje dvadeset četiri hiljade drevnih rukopisa jevanđelja i oni imaju manje varijacije, gdje varira samo nekoliko riječi. Iako su sve teme i ideje iste u svih 24.000 rukopisa, uključujući temu Isa al Mesiha koji nas iskupljuje u svojoj smrti i uskrsnuću , često se tvrdi, kao što je gore navedeno, da nije bilo varijacija u Kur’anu. Ovo se smatra superiornošću Kur’ana nad Biblijom i dokazom njegove čudesne zaštite. Ali šta nam hadisi govore o formiranju i sastavu Kur’ana?

Formiranje Kur’ana od poslanika do halifa

Omar bin Al-Khattab prenosi:

Čuo sam kako Hišam bin Hakim bin Hizam uči suru el-Furkan na drugačiji način od mog. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me je tome naučio (na drugačiji način). Pa sam se spremao da se svađam sa njim (tokom namaza) ali sam čekao da završi, a onda sam mu zavezao odjevni predmet oko vrata i uhvatio ga za njega i odveo ga Allahovom Poslaniku, neka ga Bog blagoslovi mir, i rekao: “Čuo sam da uči suru el-Furkan na način drugačiji od načina na koji si ti mene učio .” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio mi je da ga pustim i zamolio Hišama da to kaže. Kada je to rekao, Allahov Poslanik je rekao: “To je objavljeno na ovaj način.” Onda me je zamolio da to recitujem. Kada sam ga izrecitovao, rekao je: “Otkriveno je na ovaj način.Kur’an je objavljen na sedam različitih načina, pa ga učite na način koji vam je lakši.” ( Sahih al-Bukhari 2419; knjiga 44, hadis 9 )

Prenosi Ibn Mas`ud:

Čuo sam osobu kako uči (kur’anski) ajet na određeni način, i čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako uči isti ajet na drugačiji način . Pa sam ga odveo kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestio ga o tome, ali sam primijetio znak negodovanja na njegovom licu, a onda je on rekao: ” Obojica ste u pravu , pa nemojte se razlikovati, jer su se narodi prije vas razlikovali.” , pa su uništeni.” (el-Buhari 3476; knjiga 60, hadis 143 )

Ova dvojica nam jasno govore da je tokom života Poslanika Muhameda (savs) postojalo nekoliko varijanti učenja Kur’ana koje je koristio i odobravao Muhamed (savs). Dakle, šta se dogodilo nakon njegove smrti?

Ebu Bekr i Kur’an

Zaid bin Thabit prenosi:

Abu Bekr Es-Siddiq je poslao po mene kada su ljudi iz Yamame ubijeni (tj. određeni broj Poslanikovih drugova koji su se borili protiv Musailime). (Otišao sam do njega) i našao `Omara bin Al-Khattaba kako sjedi s njim. Ebu Bekr je tada rekao (meni): “Omer mi je došao i rekao: “Žrtve su bile teške među Kur’anom” Kur’ana (tj. oni koji su Kur’an znali napamet) na dan bitke kod Yamame, i bojim se da bi moglo biti većih žrtava među Kur’anom na drugim ratištima, pri čemu bi veliki dio Kur’ana mogao biti izgubljen. Zato predlažem da ti (Ebu Bekr) narediš da Kur’an bude “Kako možeš učiniti nešto što Allahov Poslanik nije učinio?”prikupljeno.” Rekao sam Omeru, Omer je rekao: “Tako mi Allaha, to je dobar projekat.” “Omer me je nagovarao da prihvatim njegov prijedlog sve dok mi Allah nije otvorio grudi za to i nisam počeo shvaćati dobro u ideji koju je Omer ostvario.” Tada je Ebu Bekr rekao (meni). ‘Ti si mudar mladić i ne sumnjamo u tebe, a ti si napisao Božansko nadahnuće za Allahovog Poslanika, neka ga Bog blagoslovi i spasi. Zato bi trebalo da potražite (fragmentarne spise) Kur’ana i sakupite ga u jednoj knjizi.” Tako mi Allaha, da su mi naredili da pomjerim jednu od planina, ne bi mi bilo teže od ove naredbe da prikupim Kur’an. Tada sam rekao Ebu Bekru: “Kako ćeš učiniti nešto što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije učinio?”Ebu Bekr je odgovorio: “Tako mi Allaha, to je dobar projekat.” Ebu Bekr me je nagovarao da prihvatim njegovu ideju sve dok mi Allah ne otvori grudi za ono što je otvorio grudi Ebu Bekra i Omera. Tako sam počeo da tražim Kur’an i da ga sakupljam od (onog što je napisano na) palminih stabljika, tankog bijelog kamenja i takođe od ljudi koji su ga znali napamet, sve dok nisam našao zadnji ajet sure at-Tauba (Pokajanje) u Abi Khuzaima Al-Ansari, i nisam ga našao ni kod koga osim kod njega. Ajet glasi: ‘Zaista, došao vam je poslanik (Muhammed) između vas samih. Žalosti ga što trpiš bilo kakvu ozljedu ili teškoću… (do kraja sure-Bara’ (at-Tauba) (9.128-129). Tada su kompletni rukopisi (kopija) Kur’ana ostali kod Ebu Bekradok nije umro, zatim sa Omerom do kraja svog života, a zatim sa Hafsom, kćerkom Omerom. (el-Buhari 4986; knjiga 66, hadis 8 )

To je bilo kada je Abu Bekr bio halifa, direktno naslijedio Muhammeda (as). Ovo nam govori da Muhammed (a.s.) nikada nije sastavio Kur’an u standardni tekst niti dao bilo kakvu naznaku da tako nešto treba učiniti. Uz velike gubitke u borbi među onima koji su znali Kur’an napamet, Ebu Bekr i Omer (postao je 2. halifa ) uvjerili su Zejda da počne prikupljati Kur’an iz raznih izvora. Zejd je u početku bio nevoljan jer Muhammed (a.s.) nikada nije ukazao na potrebu standardizacije teksta. Vjerovao je nekolicini svojih ashaba da podučavaju Kur’an svoje sljedbenike, kao što nam govori sljedeći hadis.

Napisao Masriq:

`Abdullah bin `Amr je spomenuo `Abdullaha bin Mesuda i rekao: “Voleti ću tog čovjeka zauvijek, jer sam čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Uzmite (učite) Kur’an od četiri: `Abdullah bin Masud, Salim, Mu’adh i Ubai bin Ka`b.’ “

(el-Buhari 4999; knjiga 66, hadis 21 )

Međutim, nakon Poslanikove smrti, sallallahu alejhi ve sellem, došlo je do nesuglasica između ashaba oko ovih varijanti recitacija. Hadis u nastavku govori o neslaganju oko sure 92:1-3 (Al-Layl)

Ibrahim je rekao:

Ashabi `Abdullaha (bin Mas`uda) su došli do Ebu Darde’, (i prije nego što su stigli do njegove kuće), on ih je potražio i našao. Zatim ih je upitao: ‘Ko od vas može učiti (Kur’an) onako kako ga uči Abdullah? Oni su odgovorili: “Svi mi.” Pitao je: “Ko od vas to zna napamet?” Pokazali su na ‘Alqama. Zatim je pitao Alqama. “Kako ste čuli `Abdullaha bin Mas`uda kako uči suru Al-Lail (Noć)?” Alqama je recitovao: ‘Od strane muškarca i žene.’ Ebu Ad-Darda je rekao: “Svjedočim da sam i ja čuo Poslanika kako to uči na isti način, ali ovi ljudi žele da to učim: ‘I od Onoga koji je stvorio muško i žensko.’ ali tako mi Allaha, ja ih neću slijediti.”

Bukhari Vol. 6, knjiga 60, hadis 468

Današnji Kur’an ima drugo čitanje za suru al-Layl 92:3. Zanimljivo je da je Abdullah, koji je jedan od četvorice u prethodnom hadisu koje je posebno izdvojio poslanik Muhammed, a.s., kao autoritet u učenju Kur’ana, i Ebu Ad-Dard koristili su različite recitatore za ovaj stih i nisu htjeli slijediti ostale.

Sljedeći hadis pokazuje da su čitavi regioni islamskog carstva pratili različite recitacije, do te mjere da se moglo provjeriti odakle je neko došao po tome koji je recitaciju koristio. U slučaju ispod, Iračani iz Kufe su slijedili Abdullah bin Mas’ud recitaciju sure 92:1-3.

‘Alqama je izvijestio:

Sreo sam Abu Dardu, i on mi je rekao: Kojoj državi pripadaš? Rekao sam: Ja sam jedan od naroda Iraka. Opet je rekao: U koji grad? Odgovorio sam: Grad Kufa. Ponovo je rekao: Da li učiš prema recitu ‘Abdullaha b. Mes’uda? Rekao sam da. Rekao je: Nauči ovaj ajet (U noći kada pokriva) Pa sam ga proučio: (U noći kada pokriva, iu danu kada sija, i stvaranju muškog i ženskog). On se nasmijao i rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, neka ovako uči.”

Muslimanska knjiga 6, hadis 346

Prenosi Ibn `Abbas:

`Omar je rekao, Ubai je bio najbolji od nas u učenju (Kur’an), ali mi ostavljamo nešto od onoga što on uči.’ Ubai kaže: ‘Uzeo sam to iz usta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem , i on neće otići ni zbog čega. Ali Allah je rekao: “Ni jednu od naših objava Mi ne poništavamo niti činimo zaboravljenim, već ih zamjenjujemo nečim boljim ili sličnim.” 2.106

Bukhari. Knjiga 66, hadis 27

Iako je Ubai smatran ‘najboljim’ u učenju Kur’ana (Bio je jedan od onih koje je Muhamed ranije primijetio, neka ga Bog blagoslovi i spasio), drugi u zajednici su izostavili nešto od onoga što je on podučavao. Bilo je nesuglasica oko toga šta je trebalo ukinuti, a šta ne. Nesuglasice oko varijanti čitanja i ukidanja izazvale su tenzije. U hadisu ispod vidimo kako je ovaj problem riješen.

Halifa Osman i Kur’an

Anas bin Malik je ispričao:

Hudhaifa bin Al-Yaman došao je Osmanu u vrijeme kada su ljudi iz Šama i ljudi Iraka vodili rat da osvoje Arminju i Adharbijan. Hudaifa se plašio njihovih (naroda Šama i Iraka) razlike u učenju Kur’ana, pa je rekao Osmanu: “O poglavice vjernika! Spasite ovaj narod prije nego što se raziđu oko Knjige (Kur’ana) kao što su to činili Židovi i kršćani prije.” Tako je Osman poslao poruku Hafsi govoreći: “Pošaljite nam rukopise Kur’ana kako bismo mogli sastaviti kur’anske materijale u savršene kopije i vratiti vam rukopise.” Hafsa ga je poslala Osmanu. `Osman je tada naredio Zaidu bin Thabitu, `Abdullahu bin AzZubairu, Sa`idu bin Al-Asu i `AbdurRahmanu bin Harithu bin Hišamu da prepišu rukopise u savršenim kopijama. `Osman je rekao trojici Kuraišija: “U slučaju da se ne slažete sa Zaidom bin Tabitom u bilo kojoj tački Kur’ana, onda to napišite na dijalektu Kur’aija, Kur’an je objavljen na njihovom jeziku.” Oni su to i učinili, a kada su napisali mnogo kopija, Osman je vratio originalne rukopise Hafsi. `Osman je u svaku muslimansku provinciju poslao po jedan primjerak onoga što su oni prepisali, i naredio da se sav ostali kur’anski materijal, bilo da je napisan u fragmentarnim rukopisima ili cijelim kopijama, spali.

al-Bukhari 4987; Knjiga 66, hadis 9

Zbog toga danas nema varijanti čitanja. To nije bilo zato što je Poslanik Muhammed (a.s.) primio ili koristio samo jedan recitaciju (ne, koristio je sedam), niti zato što je sastavio autoritativni Kur’an. Nije. Zapravo, ako tražite ‘različite recitacije’ u online sunnetu postoji 61 hadis koji govore o različitim recitacijama Kur’ana. Današnji Kur’an nije varijanta jer je Osman (3. halifa ) uzeo jedno od čitanja, uredio ga i spalio sve ostale recitacije. Sljedeći hadisi pokazuju kako ovo uređivanje živi u današnjem Kur’anu.

renosi Ibn `Abbas:

`Omer je rekao: “Bojim se da bi ljudi nakon dugo vremena mogli reći: “Ne nalazimo ajete Radžema (kamenovanje do smrti) u Svetoj Knjizi,” i zbog toga bi mogli zalutati ostavljajući obaveza da je Allah objavio. Lo! Potvrđujem da će se kazna Rajam izreći i onome ko počini nedozvoljeni polni odnos, ako je već oženjen i ako je djelo dokazano svjedocima ili trudnoćom ili priznanjem.” Sufjan je dodao: “Zapamtio sam ovu predaju na ovaj način.” Omer je dodao: “Zaista Allahov Poslanik () izveo jedanaesterac Radžama, a i mi za njim.”

al-Bukhari 6829; Knjiga 86, hadis 56

Prenosi Ibn `Abbas:

… Allah je poslao Muhammeda sa Istinom i objavio mu Svetu Knjigu, a među onim što je Allah objavio, bio je ajet Radžema (kamenovanje oženjene osobe (muške i ženske) koja izvrši nedozvoljeni polni odnos, i mi smo recitovali ovaj stih i razumjeli ga i zapamtili. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je izvršio kaznu kamenovanja, kao i mi nakon njega…

Buhari knjiga 86, hadis 57

Danas postoji Ne. ajet o kamenovanju (radžem) zbog preljube u Kur’anu. Tako je uređeno.

Ibn Az-Zubejr prenosi: Rekao sam Osmanu: “Ovaj ajet koji se nalazi u suri-el-Bekara: “Oni od vas koji umru i ostave udovice… a da ih ne istjerate.” je poništen drugim ajetom. Zašto onda to pišete (u Kur’anu)?” ‘Osman je rekao. “Ostavite ga (gdje jeste), …, jer ja neću ništa od toga (tj. Kur’ana) pomjeriti sa njegovog prvobitnog položaja.” Buhari Vol 6, knjiga 60, broj 60:

Ovdje vidimo neslaganje između Osmana i Ibn Az-Zubaira oko toga da li ukidanje ajeta znači da treba ili ne treba biti zadržano u Kur’anu. Osman je imao svoj put i tako se ovaj ajet danas nalazi u Kur’anu. Ali oko toga je bilo kontroverzi.

Osman i smjer prema suri 9 (At Tawbah)

Prenosi Osman ibn Affan:

Jezid el-Farisi je rekao: Čuo sam Ibn Abbasa kako kaže: Pitao sam Osmana ibn Affana: Šta te je navelo da staviš (suru) al-Bara’ah koja pripada mi’inu (surama) (sadrži sto ajeta) i (suri ) al-Anfal koji pripada mathana (surama) u kategoriji as-sab’u at-tiwal (prva duga sura ili poglavlje Kur’ana), a niste napisali “U ime Allaha, Samilosni, Milostivi” između njih?

Osman je odgovorio: Kada su Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljeni ajeti iz Kur’ana, pozvao je nekoga da mu ih zapiše i rekao mu: Stavi ovaj ajet u suru u kojoj je taj i taj spomenuto; i kada bi jedan ili dva ajeta bila objavljena, on je govorio slično (o njima). (Sura) al-Anfal je prva sura koja je objavljena u Medini, a (sura) al-Bara’ah je objavljena posljednja u Kur’anu, a njen sadržaj je bio sličan onom u al-Anfal. Pa sam mislio da je dio al-Anfala. Odatle sam ih stavio u kategoriju as-sab’u at-tiwal (sedam dugih sura), a nisam između njih napisao “U ime Allaha, Samilosnog, Milostivog”.

Dawud; Knjiga 2, hadis 396

Sura 9 (On Tawba) je jedina sura u Kur’anu koja ne počinje sa ‘U ime Allaha, Samilosnog, Milostivog’. Hadis objašnjava zašto. Osman je mislio da je Sura 9 dio Sure 8 jer je materijal sličan. Iz ispitivanja možemo vidjeti da je to bilo kontroverzno unutar rane muslimanske zajednice. Sljedeći hadis pokazuje reakciju jednog od ashaba na Osmanov Kur’an.

‘Abdullah (b. Mas’ud) je prenio da je (rekao svojim drugovima da sakriju svoje kopije Kur’ana ) i dalje rekao:

Onaj ko išta krije moraće da donese ono što je sakrio na Sudnjem danu, a zatim će reći: Po čijem mi metodu učenja naređuješ da učim? U stvari, proučio sam pred Božijim Poslanikom, pomilovao ga Allah i spasio, više od sedamdeset poglavlja Kur’ana, a drugovi Božijeg Poslanika, pomilovao ga Allah i spasio, znaju da Ja bolje razumijem (od njih) Knjigu Božiju i da sam ja taj koji zna da je neko bolje razumio od mene, ja bih otišao kod njega. Shaqiq je rekao: Sjedio sam u društvu ashaba Mubkmmeda (neka je mir s njim), ali nisam čuo da je neko to odbacio (tj. njegovo recitiranje) ili da je zamjerio.

Sahih Muslim; Knjiga 44, hadis 162

Nekoliko stvari se ističe:

  1. Abdullah b. Masud govori svojim sljedbenicima da iz nekog razloga sakriju svoje Kurane.
  2. Izgleda da mu je neko naredio da koristi drugačiju recitaciju . Ovo se najbolje razumije kao da se odnosi na vrijeme kada je Osman standardizirao svoju verziju Kur’ana.
  3. Ibn Mes’udov prigovor na promjenu načina na koji je učio Kur’an bio je sljedeći: Ja (Mes’ud) bolje razumijem Knjigu
  4. Shaqiq je rekao da se Muhamedovi drugovi ne slažu s Mas’udom.

Tekstualne verzije Kur’ana danas

Međutim, nakon Osmanovog izdanja, i dalje su postojala varijanta čitanja. U stvari, čini se da u 4th vijeku nakon Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, postojao je odobren povratak na različita čitanja. Dakle, danas je glavno arapsko tekstualno čitanje Hafs (ili Hofs), tu je i Warsh, koji se uglavnom koristi u sjevernoj Africi, Al-Duri, koji se uglavnom koristi u zapadnoj Africi i još nekima. Razlika između ovih čitanja uglavnom je u pravopisu i nekim malim varijacijama u formulaciji, obično bez ikakvog uticaja na značenje, ali sa neki razlike koje utječu na značenje samo u neposrednom kontekstu, ali ne iu širem mišljenju.

Eto je izbor o čemu verzija Kur’ana za korištenje.

Saznali smo da danas postoje varijante arapskog čitanja Kur’ana, koji je prošao kroz proces uređivanja i selekcije nakon smrti proroka Muhameda (savs). Razlog zašto je danas tako malo varijacija u kur’anskom tekstu je taj što su sve ostale varijante teksta spaljene u to vrijeme. Kur’an nema alternativno čitanje fusnota, ne zato što nije imao alternativno čitanje, već zato što su uništeni. Osman je vjerovatno proizveo dobro učenje Kur’ana, ali to nije bilo jedino i nije bilo bez kontroverze. Stoga je široko prihvaćena ideja da je Kur’an „originalni spis – isti jezik, slova i recitacija. Nema mjesta za ljudsku interpretaciju” je netačno. Iako Biblija i Kur’an oba imaju varijante čitanja, oba imaju snažne rukopisne dokaze koji ukazuju da je tekst kakav je danas blizu na original. Oboje nam mogu dati a pouzdano zastupanje originala. Mnogi se odvraćaju od pokušaja da shvate poruku Knjiga zbog pretjeranog štovanja prema načinu očuvanja Kur’ana i pretjeranog prezira prema načinu očuvanja Biblije. Bilo bi nam bolje da se fokusiramo na razumijevanje Knjiga. To je bio razlog zbog kojeg su i date. Dobro mjesto za početak je Adam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *