Skip to content
Home » Poslanik Isa al Mesih (a.s.) spašava ‘izgubljenog’ izdajnika

Poslanik Isa al Mesih (a.s.) spašava ‘izgubljenog’ izdajnika

  • by

Sura Eš-Šura (Sura 42 – Savjetovanje) nam kaže:

Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima Svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela činili. Reci: “Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim da Mu se dobrim djelima približite.” A umnogostručićemo nagradu onome ko učini dobro djelo, jer Allah, zaista, mnogo prašta i blagodaran je. (Sura Eš-Šura 42:23)

On se odaziva onima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom Svojom još više, a nevjernike čeka žestoka patnja. (Sura Eš-Šura 42:26)

Isto tako, sura Al-Kasas (Sura 28 – Priče) izjavljuje:

A onaj koji se (u ovom životu) bude pokajao, i koji bude vjerovao, i koji bude dobra djela činio, on će postići šta je želio. (Sura Al-Kasas 28:67)

Ali šta ako nismo ‘radili pravedno’, činili ‘pravedna djela’ i nismo imali dobru službu? The Musaov zakon objasnio je potrebna apsolutna poslušnost i ‘strašna kazna‘ za svakoga ko ne uspijeva, što potvrđuju ovi ajeti u suri Eš-Šura i suri Al-Kasas. Radosna vijest Poslanika Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem bila je za one ljude koji promašuju u ispravnim djelima kako je opisano u ovim ajetu. Jesi li ti onaj koji nije savršeno učinio pravednost? Zatim pročitajte susret Isa al Masiha sa čovjekom koji nije činio nikakvu pravednost – koji je čak bio i izdajica.

Poslanik Isa al Mesih (a.s.) je imao vratio Lazara u život iz smrti – otkrivajući svrhu svoje misije – da uništi samu smrt. Sada je bio na putu za Jerusalim da završi svoju misiju. Na putu je prošao kroz Jerihon (koji se danas nalazi na palestinskoj Zapadnoj obali). Zbog njegovog mnoga čuda i učenja velika gomila je izašla da ga vidi. U toj gomili bio je bogat, ali prezren čovek – Zakej. Bio je bogat jer je bio poreznik za Rimljane koji su vojnom silom okupirali Judeju. Od naroda bi prikupio više poreza nego što je Rim zahtijevao – a višak zadržao za sebe. Jevreji su ga prezirali jer je, iako je i sam Jevrej, na taj način radio za rimske okupatore i varao svoj narod. Smatran je izdajnikom svog naroda.

Tako da Zakej, budući da je nizak, nije mogao vidjeti poslanika Isa al Mesiha (savs) u gomili, i niko tamo nije bio voljan da mu pomogne. Indžil bilježi kako je sreo Poslanika i šta je rečeno:

Isus uđe u Jerihon i kroza nj pođe. 2 A tamo bijaše neki čovjek po imenu Zakej; on bijaše glavni poreznik, i imućan on bješe. 3 Zakej je nastojao da vidi ko je Isus, ali od gomile ne mogaše, jer rastom nizak bijaše. 4 Zato on naprijed potrča i na jednu se divlju smokvu pope da ga vidi, jer je on tim putem trebao proći.

5 Kad Isus do tog mjesta dođe, pogleda gore pa mu reče: “Zakeju, odmah siđi jer danas ja u kući tvojoj moram odsjesti.” 6 I on brzo siđe i s veseljem ga u goste primi.

7 Kad to vidješe, svi stadoše gunđati govoreći: “On ode da grešniku gost bude!”

8 Zakej stade pa Gospodinu reče: “Gle, Gospodine, ja ću pola imetka svoga sirotinji dati, a ako sam bilo koga u bilo čemu prevario, četverostruko ću vratiti.”

9 A Isus mu reče: “Danas je u ovu kuću spasenje došlo, jer i on je sin Abrahamov. 10 Jer Sin Čovječiji došao je da traži i spasi ono što je izgubljeno.” (Luka 19:1-10)

Narodu se nije svidjelo ono što je prorok učinio – sam sebe pozvao u Zakejev dom. Zakej je bio loš i svi su to znali. Ali Zakej je prepoznao da je grešnik. Većina nas skriva svoje grijehe, prikriva ih ili se pretvara da nema grijeha. Ali ne Zakej. Znao je da to što radi nije u redu. Ipak, kada je napravio prvi korak da upozna Poslanika, Isa al Mesihov odgovor je bio toliko topao da je sve iznenadio.

Isa al Mesih (a.s.) je to želio Zakej pokajati se, odvratiti se od grijeha i okrenuti se njemu kao ‘Masih’.  Kada je Zakej to uradio, otkrio je da ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pomilovao – izjavivši da je ‘sačuvan’ od ‘izgubljenja’.

A ti i ja? Vjerovatno nismo radili takve sramotne stvari kao Zakej. Ali pošto nismo tako loši, mislimo da, kao Adam, možemo sakriti, prikriti ili pretvarati se da ‘male’ grijehe i ‘greške’ koje činimo. Nadamo se da možemo učiniti dovoljno dobrih stvari da platimo za naša loša djela. To je ono što je gomila koja je došla da vidi proroka mislila. Stoga se Isa nije pozvao ni u jedan od njihovih domova, niti je izjavio da je iko od njih ‘spašen’ – samo Zakej. Za nas je daleko bolje da priznamo svoje grijehe pred Allahom i ne pokušavamo ih sakriti. Onda dok mi sami posežemo za milost Isa al Mesiha naći ćemo to biće nam dat oprost i pomilovanje iznad onoga što možemo zamisliti.

Ali kako bi se Zakejevi loši postupci mogli izbrisati da bi od tog trenutka mogao imati sigurnost oproštenja – bez čekanja Sudnji dan? Slijedimo Isa al Mesiha (savs) kao he nastavlja do Jerusalima da završi svoju misiju.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *