Skip to content
Home » Znak dolazećeg sluge

Znak dolazećeg sluge

  • by

U našem poslednji post vidjeli smo da je prorok Daniel predvidio da će Masih biti ‘odsječen’. Činilo se da je to u suprotnosti s drugim prorocima koji su pisali da će Mesih vladati. Ali kontradikcija je riješena kada shvatimo da su proroci gledali na dva različita dolaska Mesiha. Jedan dolazi da bude ‘odsječen’, a drugi da ‘vlada’. Jevrejska nacija je, uglavnom, propustila ovo jer nije znala sve svetim spisima. Ovo treba shvatiti kao upozorenje za nas da ne radimo isto.

Dolazimo do kraja našeg putovanja kroz Zabur. Ali moramo još malo naučiti. Prorok Izaija (vidi ga na vremenskoj liniji ispod) je prorekao

When Isaiah lived

Historijska vremenska linija proroka Isaije (savs) sa nekim drugim prorocima u Zaburu

o nadolazećem Masihu koristeći sliku a Branch. Ali pisao je i o osobi koja dolazi koju je nazvao služenje. Napisao je dugačak odlomak o ovom dolazećem Slugi. Ko je bio taj ‘Sluga’? Šta je nameravao da uradi? Pogledamo odlomak detaljno. Reproduciram ga tačno iu cijelosti ovdje ispod, ubacite neke komentare za objašnjenje.

Dolazeći sluga predskazao prorok Isaija. Kompletan odlomak iz Isaije 52:13-53:12)

 Gle, uspjet će sluga moj,
bit će uzvišen i uzdignut, i silno će ga veličati.
(14) Mnogi se od njega zgroziše, kad ga vidješe,
tako lik njegov bješe nagrđen gore nego ijednom čovjeku
i izgled njegov gore nego sinovima ljudskim.
(15) Tako će on zadiviti mnoge pogane,
kraljevi će pred njim usta zatvoriti,
jer ono što im nije bilo rečeno vidjet će,
i ono što nisu bili čuli shvatit će.

Znamo da će ovaj Sluga biti ljudski čovjek jer Isaija govori o ‘on’, ‘onom’, ‘njegovim’. Kada Harun (a.s.) dao bi svoju žrtvu za Izraelce, poškropio bi ljude krvlju – i tada su njihovi grijesi bili pokriveni i neće im se pripisivati. Kada kaže da je služenje će ‘poškropiti’ proroka Izaiju znači da na sličan način ovo služenje poškropiće ljude od njihovih grijeha kao Harun (a.s.) je učinio za Izraelce kada je prinio žrtve.

ali služenje poškropiće ‘mnoge nacije’. Dakle, Sluga ne dolazi samo zbog Jevreja. Ovo nas podsjeća na obećanja Ibrahimu sallallahu alejhi ve sellem kada je Allah rekao (Znak 1 i znak 3) da ‘sve nacije‘ bi bio blagoslovljen kroz svoje potomstvo. Ali radeći ovo prskanje, ‘izgled’ i ‘oblik’ Sluge će biti ‘unakaženi’ i ‘narušeni’. Iako nije jasno šta će Sluga učiniti da se ovako unakaže, jednog dana narodi ‘će razumeti

53 Ko povjerova u našu poruku
I kome se ruka Jahvina otkri?
(2) Jer izrastao je on [Sluga] pred njim [GOSPODOM] kao mladica nježna,
i kao korijen iz sasušena tla;
on nije ni stasit ni veličanstven,
pa da ga gledamo,
ni lijep, pa da ga poželimo.
(3) Bješe prezren i odbačen od ljudi,
čovjek boli i onaj koji dobro poznaje patnju,
i kao onaj od kog ljudi lice zaklanjaju
prezren bješe, i mi ga ne cijenismo.

Iz nekog razloga, ipak služenje poškropio bi mnoge narode, bio bi i ‘prezren’ i ‘odbačen’, pun ‘patnje’ i ‘upoznat sa bolom’.

(4) Doista, našu je patnju sam nosio,
i boli naše prtio;
i mislili smo da ga je Bog udarao,
satirao i mučio.
(5) Ali njega raniše za prijestupe naše,
njega satraše zbog opačina naših,
na njeg pade kazna za dobro naše,
i rane njegove nas liječe.

Sluga će podnijeti ‘naš’ bol. Ovaj Sluga će također biti ‘proboden’ i ‘zgnječen’ u ‘kazni’. Ova kazna će nam (onima u mnogim narodima) donijeti ‘mir’ i učiniti nas ‘izliječenim’.

(6) Svi smo kao ovce lutali,
svako je svojim putem išao,
ali je Jahve opačinu svih nas
na nj navalio.

Videli smo u Znak naše žeđi, kako lako idemo do vlastitih ‘slomljenih bunara’ da utažimo svoju žeđ umjesto da se okrenemo Allahu. Mi smo ‘zalutali’ svako od nas se ‘okrenuo na svoj put’. Ovo je grijeh (= bezakonje).

(7) Bješe tlačen i mučen,
ali usta svojih ne otvaraše:
vodili su ga kao janje na klanje,
i kao ovca koja miruje pred onima što je strižu,
tako on svojih usta ne otvaraše.

Sa prorocima Abel, NoaIbrahimMusa i Harun (PBUT) donijeli su jagnjad da se prinese na žrtvu. Ali sam Sluga će biti kao jagnje koje ide na ‘klanje’. Ali neće se buniti ili čak ‘otvoriti usta’.

(8) Tlačenjem i sudom ga odvedoše,
a ko će o naraštaju njegovu govoriti?
Jer on je odsječen od zemlje živih,
zbog prijestupa naroda moga nasmrt pretučen.

Ovaj Sluga je bio ‘odsječen’ od ‘zemlje živih’. Da li je to mislio prorok Danilo kada je rekao da je Masih bi bio ‘odsječen’? Koriste se potpuno iste riječi! Šta znači biti ‘odsječen od zemlje živih’ osim da će neko umrijeti?

(9) Odrediše mu grob kod opakih,
a on bješe s bogatim u smrti,
iako ne bješe počinio nikakva nasilja
niti mu u ustima bješe imalo prijevare.

Ako mu je dodijeljen ‘grob’, ovaj sluga je sigurno umro. Umro je osuđen kao ‘zao’ čovjek iako ‘nije činio nasilje’ i nikakva ‘prevara nije bila u njegovim ustima’

(10) Ali Jahvi bi drago da ga stuče, nanoseći mu bol;
iako se preda kao žrtva naknadnica,
vidjet će potomstvo svoje,
produžit će dane svoje,
i ispunit će se volja Jahvina u njegovim rukama.

Cijela ova okrutna smrt nije bila neka strašna nesreća ili nesreća. Bila je izričito ‘GOSPODOVA volja’ da ga ‘slomi’. Ali zašto? Baš kao Harunova žrtva bio ‘prinos za grijeh’ tako da se osoba koja prinosi žrtvu može smatrati neporočnom, ovdje je ‘život’ ovog Sluge također ‘prinos za grijeh’. Za čiji greh? Pa s obzirom da bi ‘mnoge nacije’ bile ‘poškropljene’ (odozgo) to mora biti grijeh naroda u ‘mnogim nacijama’.

(11) Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i zadovoljan biti svojim znanjem. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge, i na sebe uzeti opačine njihove.

Iako je proročanstvo Sluge jezivo, ovdje mijenja ton i postaje vrlo optimistično, pa čak i trijumfalno. Nakon ove strašne ‘patnje’ (da je ‘odsječen od zemlje živih’ i dobio ‘grob’), ovaj će Sluga ugledati ‘svjetlost života’. Vratiće se u život?! I na taj način će ovaj Sluga ‘opravdati’ mnoge.

‘opravdati’ je isto što i dati’pravednost‘. Zapamtite to da biste dobili ‘Pravednost’ od Musaov zakon jedan je morao zadržati SVE naredbe SVE vrijeme. Ali prorok Ibrahim (znak 2) bio je ‘pripisan’ ili mu je data ‘pravednost’. Dato mu je jednostavno zbog njegovog povjerenja. Na sličan način će ovaj Sluga opravdati, ili pripisati pravednost ‘mnogima’. Nije li pravednost nešto što oboje želimo i što nam je potrebno?

(12) Zato ću mu ja dati dio među velikima,
i s moćnima plijen će dijeliti,
jer predade dušu svoju smrti
i bi ubrojen među prijestupnike,
a sam je nosio grijeh mnogih
i zauzimao se za prijestupnike.

Ovaj će Sluga biti među ‘velikim’ jer se dobrovoljno prijavio (‘prolio’) svoj život ‘u smrt’. I umro je kao onaj koji je upisan kao ‘prestupnik’, to jest kao ‘grešnik’. Pošto je Sluga to učinio, on može učiniti ‘posredovanje’ u ime ‘prestupnika’. Zastupnik je posrednik između dvije strane, dvije strane ovdje moraju biti ‘mnogi ljudi’ i ‘GOSPOD’. Ovaj “sluga” je dovoljno vrijedan da se založi ili založi u naše ime kod samog Allaha!

Ko je ovaj Sluga? Kako bi se sve ove stvari dogodile? Može li i hoće li se ‘zalagati’ u ime ‘mnogih’ iz različitih ‘naroda’ kod samog Allaha? Zabur zaključujemo gledajući posljednje proročanstvo i onda idemo u sam Indžil.

DownDownload PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *