Skip to content

Kur’an

Taurat

(Hud) Sura 11:25-48

Poslasmo Nuha, ‘alejhisselam, kao poslanika njegovom narodu, pa im on reče: “O narode moj, ja vas jasno upozoravam na Allahovu kaznu i objašnjavam vam ono sa čime sam poslat.”
“Pozivam vas da samo Allaha obožavate, i bojim se da vas kazna ne zadesi na bolnom danu.”
Glavešine i uglednici njegovog naroda, koji bijahu nevjernici, rekoše: “Nećemo se odazvati tvom pozivu jer ti nemaš nikakve odlike nad nama. Ti si čovjek isto kao i mi, i tebe slijedi samo naš niži stalež koliko vidimo, i vi niste časniji, ugledniji niti bogatiji od nas, pa da zaslužite da vas slijedimo. Štaviše, smatramo da lažete u svojim tvrdnjama.”
Nuh im reče: “O narode moj, obavijestite me, šta ako imam dokaz od mog Gospodara koji svjedoči da istinu govorim, pa vam ti dokazi budu skriveni zbog vašeg neznanja, da li vas možemo prisiliti da vjerujete? Da li možemo vjerovanje ubaciti u vaša srca? Ne možemo, jer u iman upućuje samo Allah.”
Narode moj, ne tražim vam nikakav imetak za moje dostavljanje Objave, nagradu očekujem samo od Allaha! Iz mog sijela neću otjerati siromašne vjernike kako ste tražili, oni će sresti svog Gospodara na Sudnjem danu i On će ih nagraditi za njihovo vjerovanje, ali vidim da vi ne razumijete suštinu mog poziva pa zato tražite da otjeram vjernike koji su potlačeni.

Narode moj, ko će od mene odagnati Allahovu kaznu ako otjeram ove vjernike nepravedno, bez njihovog grijeha? Zar se nećete opomenuti i težiti onome što vam je bolje i korisnije?

Narode moj, ja vam ne kažem da ja posjedujem Allahove riznice opskrbe, pa da vam dajem iz njih ako povjerujete, niti vam kažem da znam ono što je nedokučivo, niti vam kažem da sam melek. Naprotiv, ja sam čovjek kao i vi! Niti vam kažem da siromasima koje vi potcjenjujete i nipodaštavate Allah neće dati uputu, naprotiv, Allah najbolje zna njihove namjere i njihova stanja, i ako bih ja tvrdio da im Allah neće dati uputu bio bih nepravedan i zaslužio bih Allahovu kaznu.

Oni rekoše oholeći se i prkoseći: “O Nuh, raspravljao si se sa nama i pretjerao si, pa daj tu kaznu kojom nam prijetiš ako istinu govoriš!”

Nuh im reče: “Ne dolazim ja sa kaznom, već Allah daje kaznu ako On hoće. Ukoliko vas On bude htio kazniti – nikako nećete moći umaći Njegovoj kazni.”

Moj savjet i moje opominjanje vam neće koristi ako Allah bude htio da vas ostavi u zabludi, uskrativši vam uputu zbog vašeg inata. On je vaš Gospodar u Čijim rukama je vaš život, ostavit će vas u zabludi ako bude htio, i samo Njemu ćete se vratiti na Sudnjem danu, kada će vas nagraditi ili kazniti za ono što ste radili.

Razlog nevjerstva Nuhovog naroda je to što su tvrdili da je on izmislio ovu vjeru i lažno je pripisao Allahu, pa ga Allah usmjerava da im kaže: “Ako sam je izmislio, pa samo ja ću snositi kaznu za moj grijeh, a ako nisam izmislio – pa ja ne mogu ponijeti grijehe vašeg poricanja istine, i ja sam čist od toga.”

Allah objavi Nuhu: “Niko više od tvog naroda neće vjerovati, mimo onih koji su već povjerovali, pa nemoj tugovati zbog onoga što su radili, zbog njihovog poricanja i ismijavanja tokom ovog dugog perioda.”

Pravi lađu pod Našom pažnjom i zaštitom, Mi ćemo ti objaviti kako da to uradiš, i nemoj od Mene tražiti da dam još vremena nepravednicima koji sebi nepravdu učiniše svojim nevjerstvom. Oni će, zasigurno, biti potopljeni velikim potopom, koji je kazna za njihovu ustrajnost na nevjerstvu.

Nuh je sproveo naredbu svog Gospodara i počeo graditi lađu. Kada god su glavešine njegovog naroda prolazili pored njega ismijavali su se sa njim zbog toga što radi, pravi lađu a u njegovoj zemlji nema vode niti rijeka. Nakon što se više puta ponovilo njihovo ismijavanje on reče: “O skupino, ako se vi danas nama ismijavate, dok pravimo lađu, pa mi ćemo se vama ismijavati zbog vašeg neznanja kada se podavite u poplavi.”

“Znat ćete kome će doći kazna na dunjaluku koja će ga poniziti, i ko će na Ahiretu biti vječno kažnjavan.”

Nuh, ‘alejhisselam, je završio gradnju lađe koju mu je Allah naredio, pa kada dođe Allahova odredba uništenja njegovog naroda i kada voda poče kuljati iz posuda u kojima su pravili hljeb, kao naznaka nastupanja potopa, rekosmo Nuhu, ‘alejhisselam: “Odnesi na lađu od svake kopnene životinjske vrste po jedan par, muško i žensko, i povedi svoju porodicu osim onih kojima je propisano da budu potopljeni zbog svog nevjerstva. I povedi sa sobom sve vjernike iz tvog naroda.” Od njegovog naroda je vjerovao samo mali broj ljudi tokom dugog perioda njegovog pozivanja u vjerovanje.

Nuh reče vjernicima svoje porodice i svog naroda: “Ukrcajte se na lađu koja će ploviti i pristati Allahovim imenom, i doista moj Gospodar prašta onome ko se kaje i milostiv je prema njemu. Od Njegove milosti prema vjernicima je i to što ih je spasio uništenja.”

…42.Lađa je plovila noseći ljude i sve ostalo na velikim valovima poput planina, a Nuh, iz očinskog osjećaja, dozva svog sina nevjernika koji se odvojio od svog oca i od svog naroda: “Sinčiću moj, ukrcaj se sa nama u lađu da bi bio spašen utapljanja, i nemoj biti sa nevjernicima pa da budeš uništen i potopljen kao oni!”

43.Sin mu reče: “Potražiću utočište na visokoj planini koja će spriječiti dolazak vode do mene.” Nuh mu reče: “Danas ništa ne može spriječiti Allahovu kaznu koja dolazi u vidu davljenja potopom, osim Allah, onome kome se On smiluje.” I talas ih razdvoji, Nuha i njegovog sina nevjernika, koji bijaše od potopljenih zbog svog nevjerstva.

44Allah reče Zemlji nakon završetka potopa: “O Zemljo, upij vodu koja je na tebi”, a reče nebu: “O nebo, zaustavi ispuštanje kiše”, te se voda povuče i zemlja osuši. Allah je uništio nevjernike i lađa je pristala na planini el-Džudijj, i bi rečeno: “Neka je daleko i neka je uništen narod koji je prešao Allahove granice svojim nevjerstvom.”

47.Nuh, ‘alejhisselam, reče: “Gospodaru moj, utječem Ti se od toga da Ti tražim ono o čemu nemam znanja. Ako mi Ti ne oprostiš i ne smiluješ mi se biću od propalih, onih koji su izgubili svoj udio na Ahiretu.”

48.Allah reče Nuhu, ‘alejhisselam: “O Nuh, iskrcaj se iz lađe sačuvan i bezbjedan, sa velikim blagodatima koje je Allah podario tebi, i potomcima onih koji su bili sa tobom u lađi koji su vjernici, a koji će doći nakon tebe. Među njihovim potomcima će biti i nevjerničkih naroda kojima ću dati da uživaju u dunjalučkom životu i ono od čega će živjeti, a zatim će ih zadesiti Naša bolna kazna na Ahiretu.”

(الاعراف) 7: 59-64

59.Mi smo Nuha poslali kao poslanika njegovom narodu, da ih poziva u Allahovu jednoću, da samo Njega obožavaju i nikog drugog, i on im je govorio: “O narode moj, obožavajte samo Allaha, jer niko mimo Njega ne zaslužuje da bude obožavan. Ja se bojim za vas kazne u velikom danu, Sudnjem danu, ukoliko ustrajete na nevjerstvu.”

60.Glavešine njegovog naroda mu rekoše: “Mi smatramo da si ti, o Nuhu, daleko od ispravnog.”

61.Nuh reče glavešinama svog naroda: “Nisam ja u zabludi kao što mislite, već na uputi od mog Gospodara. Ja sam poslanik vama od Allaha, mog i vašeg Gospodara, i Gospodara svih svjetova.”

62.“Dostavljam vam Objavu koju mi je objavio Allah, i želim vam dobro time što vas podstičem na primjenjivanje onoga što je On naredio, jer to donosi veliku nagradu, i time što vas upozoravam na činjenje onoga što je On zabranio, jer to donosi kaznu. Ja od Allaha znam ono što vi ne znate, jer me je On podučio putem Objave.”

63.“Zar se čudite tome što vam objava i opomena od vašeg Gospodara dolazi na jeziku jednog od vas koga poznajete, koji je među vama odrastao i nikada nije bio lažov niti zabludjeo i ko ne pripada nekom drugom narodu? Došao vam je da vas upozori na Allahovu kaznu ako poreknete i budete nepokorni, i da vas pozove da se čuvate Njegove kazne činjenjem onoga što je On naredio i kloneći se onoga što je On zabranio kako bi vam se milost ukazala ukoliko povjerujete.”

64Njegov narod ga u laž utjera i ne povjerova, ustrajaše na njihovom nevjerstvu pa Nuh uputi dovu Allahu da ih uništi. Allah spasi njega i vjernike koji ga slijede od potopa, na lađi, a potopi one koji su u poricali Njegove ajete i ustrajali u tome, kao vid kazne. Doista su njihova srca bila slijepa za istinu.

Postanak 6-8

 A kad su se ljudi počeli množiti na zemlji i kad su im se rodile kćeri,  sinovi pravog Boga*+ zapazili su da su ljudske kćeri lijepe. Stoga su počeli uzimati sebi za žene sve koje su poželjeli.  Tada je Jehova rekao: “Neću* unedogled trpjeti čovjeka+ jer on je samo tijelo*. Neka živi još 120 godina!”+ U te dane, a i kasnije, na zemlji su živjeli nefili*. Naime, sinovi pravog Boga spolno su općili s ljudskim kćerima, pa su im one rađale sinove. Bili su to silnici, nadaleko poznati među ljudima koji su živjeli u staro doba. I Jehova je vidio da je čovjekova zloća na zemlji velika i da su sve njegove misli i želje njegovog srca uvijek samo zle.+  Jehovi je bilo žao* što je načinio ljude na zemlji i srce mu se ispunilo tugom.+  Stoga je Jehova rekao: “Izbrisat ću s lica zemlje ljude koje sam stvorio, a s njima i pitome životinje, životinje koje gmižu po zemlji i stvorenja koja lete nebom, jer mi je žao što sam ih načinio.”  Ali Noa je našao milost u Jehovinim očima. Ovo su događaji iz Noinog života.Noa je bio pravedan čovjek.+ Bio je čestit* za razliku od svojih suvremenika*. Noa je živio po Božjoj volji*.+ 10  S vremenom su se Noi rodila tri sina: Šem, Ham i Jafet.+ 11  A zemlja se iskvarila pred pravim Bogom i ispunila se nasiljem. 12  Kad je Bog pogledao zemlju, vidio je da je iskvarena.+ Svi ljudi na zemlji živjeli su iskvarenim načinom života.+13  Tada je Bog rekao Noi: “Odlučio sam uništiti sve ljude jer su zemlju ispunili nasiljem. Stoga ću zatrti ljude i opustošiti zemlju.+ 14  Napravi sebi arku od smolastog drveta.+ Napravi pregratke u arki i premaži je smolom+ iznutra i izvana. 15  Napravit ćeš je ovako: arka neka bude dugačka 300 lakata*, široka 50 lakata i visoka 30 lakata. 16  Na arki načini prozor kako bi u nju ulazila svjetlost*. Taj otvor neka bude 1 lakat ispod krova. Ulaz u arku načini sa strane,+ a u unutrašnjosti napravi donji, srednji i gornji kat.17  A ja ću pustiti potop+ na zemlju da uništi svako stvorenje pod nebom u kojemu je dah života*. Sve što je na zemlji izginut će.+ 18  A s tobom sklapam savez. Uđi u arku sa svojim sinovima, svojom ženom i ženama svojih sinova.+ 19  I uvedi u arku po dvoje od svake vrste stvorenja+ da ih sa sobom sačuvaš na životu. Uzmi mužjaka i ženku.+ 20  Od letećih stvorenja po njihovim vrstama, od pitomih životinja po njihovim vrstama i od svih životinja koje gmižu po njihovim vrstama, po dvoje od svega doći će k tebi i ući u arku da se sačuvaju na životu.+ 21  A ti skupi svakovrsnu hranu i uzmi je sa sobom da bude za jelo+ tebi i životinjama.”22  I Noa je sve učinio kako mu je Bog zapovjedio. Upravo je tako učinio.+

 Potom je Jehova rekao Noi: “Uđi u arku s cijelom svojom obitelji jer sam vidio da si u ovom naraštaju jedino ti pravedan.+  Od svake čiste životinje uzmi sa sobom po sedmero*,+ mužjake i ženke, a od svake nečiste životinje samo po dvoje, mužjaka i ženku.  I od stvorenja koja lete nebom uzmi po sedmero*, mužjake i ženke, da im se sačuva vrsta na cijeloj zemlji.+  Jer za samo sedam dana pustit ću kišu+ na zemlju i ona će padati 40 dana i 40 noći.+ Izbrisat ću s lica zemlje svako biće koje sam načinio.”+  Tada je Noa učinio sve što mu je Jehova zapovjedio. Noa je imao 600 godina kad je potop došao na zemlju.+  Prije nego što je počeo potop, Noa je ušao u arku sa svojim sinovima, svojom ženom i ženama svojih sinova.+  Od svih čistih životinja i od svih životinja koje nisu čiste, od letećih stvorenja i od svih stvorenja koja se miču po zemlji,+  k Noi je u arku ušlo po dvoje, mužjak i ženka, kao što je Bog zapovjedio Noi. 10  A nakon sedam dana potop se sručio na zemlju.11  Šestote godine Noinog života, sedamnaestog dana drugog mjeseca te godine, provalile su vode iz svih izvora velikog vodenog bezdana i otvorile su se nebeske ustave.+ 12  I kiša je pljuštala na zemlju 40 dana i 40 noći. 13  Upravo tog dana u arku su ušli Noa i njegovi sinovi Šem, Ham i Jafet,+ njegova žena i tri žene njegovih sinova.+ 14  Ušli su oni i sve divlje životinje po svojim vrstama, sve pitome životinje po svojim vrstama, sve životinje koje gmižu po zemlji po svojim vrstama, sva leteća stvorenja po svojim vrstama, sve ptice i sva krilata stvorenja. 15  K Noi je u arku ulazilo dvoje po dvoje od svake vrste stvorenja u kojem je dah života*. 16  Tako su ušli mužjaci i ženke od svake vrste stvorenja, kao što je Bog i zapovjedio Noi. Nakon toga Jehova je za njim zatvorio vrata arke.17  Silna kiša pljuštala je na zemlju 40 dana i vode su sve više rasle te su podignule arku, pa je ona plutala visoko iznad zemlje. 18  Vode su nabujale i sve su više rasle nad zemljom, a arka je plutala na vodi. 19  I vode su toliko narasle nad zemljom da su prekrile sve visoke planine pod cijelim nebom.+ 20  Vode su se uzdizale 15 lakata* iznad vrhova planina.21  Tako su izginula sva živa stvorenja na zemlji+ – leteća stvorenja, pitome životinje, divlje životinje, sva sitna stvorenja koja su vrvjela zemljom, a i svi ljudi.+ 22  Izginula su sva stvorenja koja su bila na kopnu i u čijim je nosnicama bio dah života.+ 23  Tako je Bog istrijebio s površine zemlje svako živo biće – čovjeka, pitome životinje, životinje koje gmižu po zemlji i stvorenja koja lete nebom. Sve je bilo istrijebljeno sa zemlje.+ Preživjeli su samo Noa i oni koji su s njim bili u arki.+ 24  I vode su prekrivale zemlju 150 dana.+

 A onda je Bog obratio pažnju na Nou i na sve divlje i pitome životinje koje su bile s njim u arki+ te je pustio da nad zemljom zapuše vjetar, pa su se vode počele povlačiti.  Zatvorili su se izvori vodenog bezdana i nebeske ustave, pa je kiša prestala padati s neba.+  Tada su se vode počele povlačiti sa zemlje. Nakon 150 dana razina vode znatno se snizila.  Sedamnaestog dana sedmog mjeseca arka se zaustavila na brdima Ararata.  Razina vode postupno se snižavala do desetog mjeseca. A prvog dana desetog mjeseca pojavili su se planinski vrhovi.+ Nakon 40 dana Noa je otvorio prozor arke+ koji je načinio  te je pustio gavrana. On je samo odlijetao i dolijetao dok se zemlja nije osušila. Potom je Noa pustio golubicu kako bi vidio jesu li se vode povukle s površine zemlje.  Ali golubica nije našla mjesto na koje bi sletjela, pa se vratila k njemu u arku jer su vode još uvijek pokrivale cijelu površinu zemlje.+ I on je pružio ruku, uzeo je i unio u arku. 10  Onda je čekao još sedam dana pa je opet pustio golubicu iz arke. 11  Kad mu se predvečer golubica vratila, vidio je da u kljunu ima svjež maslinov list. Tako je Noa znao da su se vode povukle sa zemlje.+ 12  Nakon što je čekao još sedam dana, opet je pustio golubicu, a ona mu se više nije vratila.13  A do prvog dana prvog mjeseca šesto i prve godine+ Noinog života vode su se povukle sa zemlje. Noa je tada otkrio krov arke i vidio da se površina zemlje suši. 14  Dvadeset i sedmog dana drugog mjeseca zemlja je bila posve suha.15  Tada je Bog rekao Noi: 16  “Izađi iz arke sa svojom ženom, svojim sinovima i ženama svojih sinova.+ 17  Izvedi sa sobom sve vrste živih stvorenja:+ leteća stvorenja, kopnene životinje i sve životinje koje gmižu po zemlji da se razmnožavaju, budu plodni i da se namnože na zemlji.”+18  I Noa je izašao iz arke sa svojim sinovima,+ svojom ženom i ženama svojih sinova. 19  Sva živa stvorenja, sve životinje koje gmižu i sva leteća stvorenja, sve što se miče po zemlji izašlo je iz arke po svojim vrstama.+ 20  Potom je Noa sagradio žrtvenik+ Jehovi i uzeo je po nekoliko životinja od svih čistih životinja i svih čistih letećih stvorenja+ te ih je prinio na žrtveniku kao žrtve paljenice.+ 21  I Jehova je osjetio ugodan* miris. Stoga je Jehova rekao u sebi*: “Nikad više neću prokleti zemlju+ zbog čovjeka, zbog toga što je čovjek odmalena u svom srcu sklon zlu.+ I nikad više neću zatrti sva živa bića kao što sam to sada učinio.+ 22  Odsad na zemlji više nikad neće nestati sjetve ni žetve, hladnoće ni vrućine, ljeta ni zime, dana ni noći.