Skip to content
Home » Kako je Musaov Taurat prorekao o Isa al Mesihu?

Kako je Musaov Taurat prorekao o Isa al Mesihu?

Indžil to izjavljuje raspeće i uskrsnuće Poslanika Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem bila centralna za Allahov plan. Tačno 50 dana nakon uskrsnuća Poslanika, Petar, vođa među svojim drugovima, javno je dao ovu izjavu o Isa al Mesihu:

“njega, predanog po unaprijed određenoj nakani i predznanju Božijem, vi ste rukama ljudi bezakonja na križ prikovali i ubili. 24 Ali Bog je njega iz mrtvih digao i smrtne ga patnje oslobodio, jer nije moglo biti da ga smrt u vlasti svojoj zadrži.” (Djela 2:23-24)

Nakon Petrove poruke, hiljade je povjerovalo i poruku je prihvatilo mnoštvo širom svijeta tog dana – sve bez ikakve prisile. Razlog za široko prihvaćenost bili su spisi Taurata i Zaburovih proroka koji su zapisani stotinama godina ranije. Ljudi su pregledali ove spise da vide da li su oni zaista proricali dolazak, smrt i uskrsnuće Isa al Masiha. Ove iste nepromijenjen Sveta pisma su danas dostupna tako da također možemo istražiti smrt i uskrsnuće Isa al Masiha, i da li je to bilo prema “Božjem namjernom planu i predznanju” kako je Petar objavio. Ovdje sumiramo nešto od onoga što su prvi slušaoci Indžila primijetili iz Taurata, sežući sve do Adama i šestodnevnog stvaranja, kako su

“…svaki dan pažljivo gledaše u Pisma…” (Djela 17:11)

Pažljivo su proučavali Sveta pisma jer im je poruka od apostola bila čudna i nova. Imamo predrasude da odbijamo poruke koje su nove i čudne našim ušima. Svi radimo ovo. Ali ako je ova poruka bila od Allaha, a oni su je odbacili, na njih bi stiglo upozorenje iz sure al-Gashiyah (Sura 88 – Nadmoćni).

A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje,-

njega će Allah najvećom mukom mučiti,

Nama će se oni, zaista, vratiti;

i pred Nama će, doista, račun polagati. (Sura al-Gashiyah 88: 23-26)

Znali su da je siguran način da se utvrdi da li je ova nepoznata poruka bila od Boga ili ne bio testiranje poruke u odnosu na zapise proroka. To bi ih zaštitilo od kazne odbijanja poruke od Boga. Mi smo mudri da slijedimo njihov primjer i stoga ćemo ispitati svete spise da vidimo da li je poruka smrti i uskrsnuća Poslanika Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem, bila unaprijed određena u prethodnim spisima. Počinjemo sa Tauratom.

Allahovo predznanje objavljeno od početka Taurata iu Kur’anu

Sa prve stranice Taurata možemo vidjeti da je Allah unaprijed znao dane Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem i njegovu žrtvu. Od svih svetih knjiga (Taurat, Zabur, Indžil i Kur’an) postoje samo dva sedmicama gdje se pripovijedaju događaji svakog uzastopnog dana u sedmici. Prva takva sedmica je izvještaj o tome kako je Allah sve stvorio za šest dana zabilježen u prva dva poglavlja Taurata. Obratite pažnju na to kako Kur’an naglašava šest dana stvaranja:

Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koja ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova! (Sura Al-Araf 7:54)

koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna. (Sura El-Furkan, 25:59)

Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite? (Sura Es-Sedžda 32:4)

Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor. (Sura Qaf 50:38)

U šest vremenskih razdoblja On je nebesa i Zemlju stvorio, i onda svemirom zavladao; On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže, On je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi. (Sura Al-Hadid 57:4)

Jedina druga sedmica sa zabilježenim dnevnim događajima je posljednja sedmica poslanika Isa al Mesiha. Nijedan drugi prorok, bilo da se radi o Ibrahimu, Musau, Davudu i Muhammedu a.s., nije ispričao dnevne aktivnosti za jednu cijelu sedmicu. Kompletan račun za sedmicu stvaranja na otvaranju Taurata je dato ovdje. Prošli smo kroz dnevne događaje u Isa al Masihu prošle sedmice. Ova tabela postavlja svaki dan ove dvije sedmice jedan pored drugog radi poređenja.

Dan u tjednu

Creation Week

Isa al Masih je prošle sedmice

Dan 1 Tu je mrak i Allah kaže, ‘neka bude svjetlost’ i bilo je. U tami je svjetlo The Masih enters Jerusalem and says “I have come into the world as a light…” There is light in the darkness
Dan 2 Allah odvaja zemlju od nebesa Isa separates things of earth from that of heaven by cleansing the Temple as a place of prayer
Dan 3  Allah govori i kopno izlazi iz mora.   Isa speaks of faith that can move mountains into the sea. 
Allah ponovo govori ‘Neka zemlja proizvodi biljke’ i bilo je tako. Isa speaks and the fig tree plant withers in the ground. 
Dan 4  Allah govori ‘Neka budu svjetla na nebu’ i nastaju sunce, mesec i zvezde koji osvetljavaju nebo. Isa speaks of the sign of his return to earth – the sun, moon and stars will grow dark. 
Dan 5  Allah je stvorio sve leteće životinje, uključujući leteće reptile dinosaura = zmajeve Shaytan, the great dragon, descends into Judas to strike the Masih 
Dan 6  Allah govori i kopnene životinje ožive. Pashalna jagnjetina se kolje u Hramu.
‘Gospod Bog… udahnuo je u Adamove nozdrve dah života’. Adam je počeo da diše With a loud cry, Jesus breathed his last.”  (Marko 15:37)
Allah stavlja Adema u baštu Isa chooses freely to enter the Garden of Gethsemene 
Adam je kletvom upozoren od Drveta spoznaje dobra i zla. Isa is nailed to a tree and cursed. (Kada je Hrist bio obešen na krstu, uzeo je na sebe prokletstvo za naša nedela. Jer, u Svetom pismu je zapisano: „Proklet je svako ko je obješen o a drvo. “ Galatima 3:13)
Nije pronađena nijedna životinja prikladna za Adama. Druga osoba je bila neophodna Žrtvovanje pashalnih životinja na kraju nije bilo prikladno. Bila je potrebna osoba.

(Nemoguće je da krv bikova i jaraca odnese grijehe. Stoga, kada je Hristos došao na svet, rekao je:

“Žrtvu i prinose niste željeli,
ali tijelo koje si mi pripremio” Jevrejima 10: 4-5)

Allah stavlja Adama u dubok san Isa ulazi u san smrti
Allah zadaje ranu u Adamovu stranu kojom stvara Evu – Adamovu nevjestu A wound is made in Isa’s side.  From his sacrifice Isa wins a bride – those who belong to him.   

(“Pokazaću ti nevestu, ženu Jagnjeta” – Otkrivenje 21:9)

Dan 7  Allah se odmara od posla. Dan je proglašen svetim Isa al Masih počiva u smrti

Događaji svakog dana u ove dvije sedmice su poput ogledala jedni drugih. Imaju simetriju. Na kraju obe ove nedelje, prvi plodovi novog života je spreman da izbije i umnoži se. Adam i Isa al Masih su obrnute slike jedan drugog. Kur’an kaže za Isa al Mesiha i Adama:

Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bi. (Sura Al-Imran 3:59)

Indžil to kaže za Adama

… Adama, koji je primjer onoga koji je trebao doći. (Rimljanima 5:14)

i

Jer kako je po čovjeku došla smrt, po čovjeku je došlo i uskrsnuće mrtvih. 22 Jer kao što je Adam donio svima smrt, tako će i Pomazanik svima donijeti život. (1. Korinćanima 15:21-22)

Upoređujući ove dvije sedmice možemo vidjeti da je Adam zaista bio obrnuti obrazac Isa al Masiha. Da li je Allahu trebalo sedam dana da stvori svemir? Zar to nije mogao učiniti jednom komandom? Zašto je onda stvarao na način na koji je to radio? Zašto se Allah odmarao sedmog dana kada nije bio umoran? Učinio je sve na način i naredbu kako je učinio kako bi se konačne aktivnosti Isa al Mesiha mogle predvidjeti u dnevnim djelima sedmice stvaranja. Ovo se posebno odnosi na dan 6. Možemo vidjeti obrazac čak iu izboru riječi. Na primjer, umjesto da jednostavno kaže ‘Isa al Mesih je umro’, Indžil kaže da je ‘posljednji put izdahnuo’, što je direktan obrnuti obrazac u samim riječima Adamu koji je primio ‘dah života’. Takav obrazac od početka vremena govori o ‘predznanju’, baš kao što je Petar izjavio nakon uskrsnuća Isa al Masiha.

Naknadne ilustracije u Tauratu

Taurat zatim bilježi određene događaje i uspostavlja rituale koji služe kao ilustracije ili slike koje ukazuju na nadolazeću žrtvu proroka Isa al Masiha. Ovo je dato da nam pomogne da razumijemo predznanje Allahovog plana. Na našem putovanju kroz Taurat pogledali smo neke od ovih prekretnica. Tabela ispod ih sumira, sa vezama za ove velike znakove koji su zabilježeni više od hiljadu godina prije Poslanika Is al Mesiha.

Sign from Taurat How it reveals the plan of the coming sacrifice of Isa al Masih 
Sign of Adam  Kada se Allah suočio s Adamom nakon njegove neposlušnosti, On je govorio o jednom muškom potomstvu koje će doći (samo) od žene (dakle, djevičanskog rođenja). Ovo potomstvo bi slomilo šejtana, ali bi i sam bio pogođen u tom procesu.
Sign of Qabil & Habil  Bila je potrebna smrtna žrtva. Kabil je žrtvovao povrće (koje nema dušu), ali je Habil ponudio život životinje. To je Allah prihvatio. Ovo je ilustrovalo plan za žrtvovanje Isa al Masiha.
Sign of Ibrahim’s sacrifice  Slika dobija više detalja jer je lokacija na kojoj je Poslanik Ibrahim žrtvovao svog sina bila ista lokacija na kojoj će hiljadama godina kasnije biti žrtvovan Poslanik Isa al Mesih, a Poslanik Ibrahim je govorio o toj budućoj žrtvi. Sin je trebao umrijeti, ali je u posljednjem trenutku jagnje zamijenjeno da bi sin mogao živjeti. Ovo je predstavljalo kako će se Isa al Masih, ‘Jagnje Božje’, žrtvovati da bismo mogli živjeti.
Sign of the Passover of Musa  Dalji detalji Božjeg plana otkrivaju se kada se jaganjci žrtvuju na određeni dan – Pashu. Faraon Egipta, koji nije žrtvovao jagnje, doživio je smrt. Ali Izraelci koji su žrtvovali jagnje izbegli su smrt. Stotine godina kasnije Isa al Masih je žrtvovan na isti dan u kalendaru – Pashu.
Sign of the sacrifice of Harun  Harun uvodi posebne ritualne žrtve životinja. Izraelci koji su zgriješili mogli su prinijeti žrtve da bi se iskupili za svoj grijeh. Ali bila je potrebna žrtvovana smrt. Samo su svećenici mogli prinositi žrtve u ime naroda. Ovo je predvidjelo Isa al Mesiha u ulozi sveštenika koji bi žrtvovao svoj život za nas.

Zato što je Taurat poslanika Muse a.s. tako jasno ukazao na dolazak poslanika Isa al Mesiha, on kaže o Zakonu:

 što Zakon ima samo sjenu budućih dobara, a ne stvarnost. (Hebrejima 10:1)

A Isa al Masih je upozorio one koji ne vjeruju u njegovu misiju:

Ja sam došao u ime Oca svoga, a vi me ne primate; ako drugi dođe u svoje ime, vi ćete ga primiti. 44 Kako možete vi vjerovati kad primate slavu jedni od drugih, a ne tražite slavu koja je od jednog i jedinog Boga?

45 “Ne mislite da ću vas ja tužiti pred Ocem, onaj koji vas tuži jeste Mojsije, u koga ste vi nadu svoju položili. 46 Jer kad biste vjerovali Mojsiju, vjerovali biste i meni, jer on je pisao o meni.  47 Ali ako ne vjerujete onom što je on pisao, kako ćete vjerovati riječima mojim?” (Jovan 5:43-47)

Isa al Masih je također rekao svojim sljedbenicima da im pomognu da shvate njegovu misiju

Onda im on reče: “Ovo je ono što sam vam govorio dok sam još s vama bio: sve što je o meni u Zakonu Mojsijevu i Prorocima i Psalmima zapisano mora se ispuniti.” (Luka 24:44)

Prorok je jasno rekao da se o njemu ne odnosi samo Taurat, već i spisi ‘Proroka i psalama’. Mi pogledaj u ovo ovde. Dok su Taurat koristili događaje koji su ilustracije njegovog dolaska, ovi kasniji proroci su direktno pisali o njegovoj nadolazećoj smrti i uskrsnuću uz pomoć proročanstava.

ovdje razumijemo kako da primimo dar vječnog života koji nam je ponudio Poslanik Isa al Mesih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *