Skip to content

Ko je bio Jusuf? Koji je bio njegov znak?

  • by

Sura Jusuf (Sura 12 – Josif) priča priču o hazreti Jusufu/Josefu. Jusuf je bio sin hazreti Jakuba (Jakova), sina hazreti Ishaka (Isaaka), sina hazreti Ibrahima (Abrahama). Jakub je imao dvanaest sinova, od kojih je jedan bio Jusuf. Jusufovih jedanaest braće kovalo je zavjeru protiv njega, a njihovi planovi protiv njega predstavljaju Jusufov izvještaj. Ova priča je prvi put zabilježena u Musaovom Tauratu prije više od 3500 godina. Cijeli račun iz Taurata je ovde.  Sura Jusuf (Sura 12 – Josif). je ovde. Sura Jusuf nam govori da ovo nije bila samo priča nego

U Jusufu i braći njegovoj nalaze se pouke (ili simboli) za sve koji se raspituju (za Istinom).

Sura Jusuf 12:7

Šta je u priči Jusuf i njegova braća koji su ‘znakovi’ za tragaoce? Pregledavamo priču iz Taurata i sure Jusuf kako bismo razumjeli ove ‘znakove’. 

Prostrat prije…?

Jedan jasan znak je san koji je Jusuf rekao svom ocu Jakubu gdje

Kada Jusuf reče ocu svome: “O oče moj, sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše!”

Sura Jusuf 12:4

Na kraju priče to zaista vidimo

I on roditelje svoje postavi na prijesto i oni mu se svi pokloniše, pa on reče: O oče moj, ovo je tumačenje moga sna nekadašnjeg, Gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni kad me je iz tamnice izbavio i vas iz pustinje doveo, nakon što je šejtan između mene i braće moje bio razdor posijao. Gospodar moj je zaista milostiv onome kome On hoće, i On, zaista, sve zna i mudar je!

Sura Jusuf 12:100

Kroz cijeli Kur’an, sedžda se spominje mnogo puta. Ali svi oni upućuju na sedždu pred Svemogućim Bogom, u molitvi, u Kabi ili pred Allahovim čudima (kao egipatski čarobnjaci sa Musaom). Ovdje je izuzetak da se klanja pred čovjekom (Jusufom). Jedini drugi sličan incident je kada je anđelima naređeno da ‘klanjaju’ pred hazreti Adamom (Ta-Ha 116 i Al-Araf 11). Ali anđeli nisu bili ljudi, opšte pravilo je da se ljudi klanjaju samo Gospodu.

O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.

Al-Hadž 22:77

Šta je to u vezi sa Jusufom što je učinilo izuzeće pa su njegov otac Jakub i njegova braća klanjali pred njim?

Sin Čovječji

Historical Timeline showing Prophet Daniel and other prophets of Zabur
Historijska vremenska linija koja prikazuje proroka Danijela i druge proroke Zabura

Isto tako, u Bibliji nam je naređeno da samo klanjamo na sedždu ili obožavamo GOSPODA, ali postoji i izuzeće. Prorok Danilo je dobio viziju koja je gledala daleko unapred u vremenu kada je Carstvo Božije bi se uspostavilo i u svojoj viziji vidio je ‘Sina Čovječjeg’.

“Ja nastavih gledati u noćnim ukazanjima, i gle, s oblacima nebeskim dolazio je jedan kao sin čovječiji, i on uziđe do Drevnoga, i bi izveden pred njega. 14 I njemu se dade vlast, slava i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, puci i jezici. Vlast njegova vlast je vječna, koje neće nestati; i kraljevstvo njegovo neće propasti.

Daniel 7: 13-14

U viziji narodi klanjaju pred ‘sinom čovječjim’, kao što je Jusufova porodica klanjala pred Jusufom. 

‘Sin čovječji’ je naslov koji je Poslanik Isa al Mesih sallallahu alejhi ve sellem, najčešće koristio za sebe. Pokazao je veliki autoritet u nastaviisceljenje i preko prirode dok je hodao zemljom. Ali on nije došao ‘sa nebeskim oblacima’ kao što je Danielova vizija prorekla. To je zato što je ta vizija gledala dalje u budućnost, preko njegovog prvog dolaska do njegovog drugog dolaska – njegovog ponovo se vratiti na zemlju uništiti Dedžala (as prorečeno hazreti Adamu) i uspostaviti Carstvo Božije. 

Njegov prvi dolazak, rođen kroz Djevicu Mariju, bio je to iskupiti ljude za državljanstvo u Kraljevstvo Božje. Ali čak i tada je govorio kako će on, Sin Čovječji, razdvojiti ljude po povratku na oblacima. Predvidio je da će svi narodi doći pred njega na sedždi baš kao što su Jusufova braća klanjala pred Jusufom. Evo šta je Masih učio

“A kad Sin Čovječiji dođe u svojoj slavi, i svi anđeli s njim, on će tada sjesti na slavno prijestolje svoje. 32 Svi će se narodi okupiti pred njim, a on će ih razdvojiti jedne od drugih kao što pastir razdvaja ovce od koza; 33 i postavit će ovce sebi s desne strane, a koze s lijeve.

34 Onda će kralj reći onima sa svoje desne strane: ‘Dođite, vi koje je blagoslovio Otac moj, naslijedite kraljevstvo koje vam je pripremljeno od postanka svijeta. 35 Jer ja bijah gladan, i vi mi dadoste da jedem; bijah žedan, i vi me napojiste; bijah stranac, i vi me primiste;

36 bijah go, i vi me obukoste; bijah bolestan, i vi me njegovaste; bijah u tamnici, i vi mi dođoste.’

37 Tad će mu pravedni odgovoriti: ‘Gospodine, kad te vidjesmo gladna pa te nahranismo, ili žedna pa te napojismo? 38 I kad te vidjesmo kao stranca pa te primismo, ili gola pa te obukosmo? 39 Kad te vidjesmo bolesna, ili u tamnici, pa ti dođosmo?’

40 Kralj će odgovoriti i reći im: ‘Doista vam velim: onoliko koliko ste učinili jednom od ove moje braće, baš onom najmanjem, toliko ste učinili meni.’

41 Onda će reći i onima sa svoje lijeve strane: ‘Idite od mene, prokletnici, u vječnu vatru koja je pripremljena đavolu i anđelima njegovim, 42 jer ja bijah gladan, a vi mi ne dadoste da jedem; bijah žedan, a vi me ne napojiste; 43 bijah stranac, a vi me ne primiste; go, a vi me ne obukoste; bolestan i u tamnici, a vi me ne njegovaste.’

44 Onda će mu i oni reći: ‘Gospodine, kad smo te vidjeli gladna, ili žedna, ili kao stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i nismo se postarali za te?’

45 Tad će im on odgovoriti: ‘Doista vam velim: onoliko koliko niste učinili jednom od ovih najmanjih, toliko niste učinili ni meni.’

46 “Ovi će otići u vječnu kaznu, a pravedni u život vječni.”

Matej 25: 31-46

Hazreti Jusuf i Isa al Mesih

Uz izuzetak da bi drugi ljudi klanjali pred njima, hazreti Jusuf i Isa al Mesih prošli su sličan obrazac događaja. Obratite pažnju na koliko su načina njihovi životi bili slični.

Događaji u životu hazreti Jusufa Događaji u životu Isa al Masiha
Njegova braća, koja su postala 12 plemena Izraela, mrze Jusufa i odbacuju gaJevreji kao nacija plemena mrze Isa al Masiha i odbacuju ga kao Masiha
Jusuf objavljuje buduću sedždu svoje braće Izraelu (Jakubovo ime
od Boga dato)
Isa al Masih proriče buduću sedždu svoje braće (sunarodnika Jevreja) Izraelu (Marko 14:62)
Jusufa je njegov otac Jakub poslao svojoj braći, ali su ga oni odbili i skovali zavjeru protiv njega da mu oduzmu životIsa al Masiha je Njegov Otac poslao svojoj braći Židovima, ali “ali ga njegovi nisu primili”. (Jovan 1:11) i oni su “smislili da mu oduzmu život” (Jovan 11:53)
Bace ga u jamu u zemlji Isa al Masih se spušta u jamu zemlje
Jusuf se prodaje i predaje strancima na raspolaganjeIsa al Masih se prodaje i predaje strancima na raspolaganje
Odveden je daleko pa njegova braća i otac misle da je mrtavIzrael i njegov brat Jevreji misle da je Isa al Masih i dalje mrtav
Jusuf je ponižen kao sluga Isa al Masih je uzeo “samu prirodu sluge” i ‘ponizio se’ do smrti (Filipljanima 2:7)
Jusuf je lažno optužen za grijehJevreji su ga lažno “optuživali za mnoge stvari” (Marko 15:3)
Jusuf je poslan kao rob u zatvor, gdje je predvidio oslobađanje nekih zarobljenika iz tamnice (pekara)Isa al Masih je poslan “…da veže slomljena srca, da proglasi besplatnodom za zarobljenik i oslobađanje od tame za zatvorenike…” (Izaija 61:1)
Jusuf se uzdiže na tron ​​Egipta, iznad svih drugih sila, pod samo samim faraonom. Narodi koji mu dolaze klanjaju pred njim“Bog ga je (al Masiha) uzvisio na najviše mjesto i dao mu ime koje je iznad svakog imena, da se pred imenom Isusovim pokloni svako koleno, na nebu i na zemlji i pod zemljom…” (Filipljanima 2:10) -11)
Dok su ga braća i dalje odbacivali i verovali da su mrtvi, narodi dolaze k sebi
Jusufu za hljeb koji im je mogao pružiti
Dok su ga njegova braća Jevreji još uvijek odbacivali i vjerovali da su mrtvi, narodi dolaze u Isa al Masih po kruh života koji im samo on može pružiti
Jusuf kaže o svojoj izdaji od svoje braće: „Namjeravali ste da mi naudite, ali Bog je namjeravao da bude dobro da postignete ono što se sada radi, spasivši mnoge živote.” (Postanak 50:20)Isa al Masih kaže da je izdaju njegovih sunarodnika Jevreja namijenio Bog i da će spasiti mnoge živote „Zaista, zaista vam kažem, ko čuje moju riječ i vjeruje Onome koji me posla, ima život vječni i neće mu se suditi, nego je prešao iz smrti za zivot.” (Jovan 5:24)
Njegova braća i narodi klanjaju se pred JusufomDanilo prorokuje o Sinu Čovječjem da će „svi narodi i narodi svih jezika
obožavao ga”

Mnogo obrazaca – mnogo znakova

Gotovo svi drevni proroci iz Taurata imali su svoje živote oblikovane prema Isa al Masihu – obrasci postavljeni stotinama godina prije Njegovog dolaska. Ovo je učinjeno da nam pokaže da je dolazak Masiha zaista bio Božji plan, a ne ljudska ideja, budući da ljudi ne znaju budućnost tako daleko unaprijed.  

Počevši od hazreti Adama, postojalo je proricanje Masiha. Biblija kaže da je hazreti Adam

… je primjer onoga koji je trebao doći (tj. Isa al Masih).

(Rimljani 5: 14)

Iako Jusuf na kraju prima sedždu od svoje braće, to je odbacivanje, žrtvovanje i otuđenje od svoje braće ono što je naglašeno u njegovom životu. Ovaj naglasak na žrtvovanju Mesiha također se vidi sa uzorkom žrtvu proroka Ibrahima. Nakon Jusufa, dvanaest Jakubovih sinova postali su dvanaest izraelskih plemena koje je poslanik Musa sallallahu alejhi ve sellem izveo iz Egipta. Način na koji je to uradio bio je obrazac predviđajući pojedinosti o žrtvovanju Mesiha. U stvari, Taurat je imao mnogi detaljni znakovi zapisani hiljadama godina prije dolaska Masiha. Zabur i drugi proroci su imali daljnji detalji zapisani stotinama godina prije Masiha, uz odbacivanje naglašeno u proročanstvu o Patnja Sluga. Budući da nijedan čovjek ne zna budućnost stotinama godina unaprijed, kako su ovi proroci mogli znati ove detalje osim ako nisu bili nadahnuti od Boga? Ako su bili nadahnuti od Boga, onda je odbacivanje i žrtvovanje Isa al Masiha moralo biti Njegov plan.

Većina ovih obrazaca ili proročanstava odnosila se na prvi dolazak Mesiha gdje ponudio se da bismo bili iskupljeni i moći ući u Carstvo Božije. 

Ali Jusufov obrazac također se raduje kada će Kraljevstvo biti inicirano i kada će se svi narodi klanjati po povratku Isa al Masiha na zemlju. Pošto sada živimo u vremenu kada smo pozvani u Carstvo Božije, nemojmo biti kao oni budalasti čovjek u Al-Ma’aridžu koji je odlagao do Dana da pronađe Otkupitelja – i bilo je prekasno. Saznajte više sada o Masihovim ponuda života za vas. 

Masih je učio da će njegov povratak biti ovakav

“Tad će se kraljevstvo nebesko moći uporediti s deset djevica koje uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret mladoženji. Pet ih bijaše ludih, a pet pametnih. Iako one lude uzeše svoje svjetiljke, ne uzeše ulja s njima, a pametne uzeše ulja u posudama zajedno sa svojim svjetiljkama. I kako se mladoženja bio zabavio, sve bijahu pospane, te zaspaše.

Ali u ponoć neko povika: ‘Eto mladoženje! Iziđite da ga dočekate!’

“Tad ustadoše sve one djevice i pripremiše svoje svjetiljke. One lude rekoše onim pametnim: ‘Dajte nam svoga ulja, jer nam se svjetiljke gase.’

“Ali pametne odgovoriše: ‘Ne, neće doteći i nama i vama, nego idite trgovcima pa sebi kupite.’

10 “I dok su išle u kupovinu, mladoženja dođe, pa one koje bijahu spremne uđoše s njim na svadbu, i vrata se zatvoriše.

11 “Poslije dođoše i one druge djevice te rekoše: ‘Gospodaru, gospodaru, otvori nam!’

12 “Ali on odgovori: ‘Doista vam velim: ja vas ne poznajem.’

13 “Zato pazite, jer vi ne znate ni dana ni časa.

14 “Kraljevstvo je nebesko kao čovjek koji treba poći na put, te je pozvao svoje sluge i povjerio im imovinu svoju. 15 Jednom dade pet talenata, drugom dva, a trećem jedan, svakome prema sposobnosti njegovoj, te otputova. 16 Onaj koji bješe primio pet talenata odmah ode i poče trgovati s njima te zaradi još pet. 17 Isto tako, onaj koji bješe primio dva talenta zaradi još dva. 18 A onaj koji bješe primio jedan talenat ode i iskopa rupu u zemlji te tu sakri novac gospodara svoga.

19 “Poslije dugo vremena gospodar tih robova dođe i sredi račune s njima. 20 Onaj koji bješe primio pet talenata pristupi i donese još pet talenata govoreći: ‘Gospodaru, povjerio si mi pet talenata. Ja sam, evo, zaradio još pet talenata.

21 Gospodar mu njegov reče: ‘Dobro, valjani i vjerni robe. Bio si vjeran s malo stvari, ja ću ti dati da vodiš brigu o mnogim stvarima; sudjeluj u veselju gospodara svoga.’

22 “Pristupi i onaj koji bješe primio dva talenta te reče: ‘Gospodaru, povjerio si mi dva talenta. Ja sam, evo, zaradio još dva talenta.’

23 “Gospodar mu njegov reče: ‘Dobro, valjani i vjerni robe. Bio si vjeran s malo stvari, ja ću ti dati da vodiš brigu o mnogim stvarima; sudjeluj u veselju gospodara svoga.’

24 “Potom pristupi i onaj koji bješe primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru, ja sam znao da si ti tvrd čovjek, da žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi sjemena posijao, 25 pa sam se pobojao i otišao te sakrio tvoj talenat u zemlju. Evo ti što je tvoje.’

26 “Ali gospodar njegov odgovori i reče mu: ‘Nevaljali, lijeni robe! Znao si da ja žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam sjemena posijao? 27 Zato si trebao moj novac dati pod interes, pa bih ja po dolasku dobio natrag svoj novac s kamatom.

28 “Oduzmite mu zato taj talenat i podajte ga onom koji ima deset talenata! 29 Jer svakome ko ima, još će se dati, i on će imati napretek, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. 30 A toga bezvrijednog slugu, njega izbacite vani u tamu; tamo će nastati plač i škrgut zuba.

Matthew 25: 1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *