Skip to content
Home » Rođenje al Masiha: Predskazano od strane poslanika, najavljeno od Džibrila

Rođenje al Masiha: Predskazano od strane poslanika, najavljeno od Džibrila

Završili smo naše istraživanje kroz Taurat & Zabur, knjige proroka iz drevnog Izraela. Vidjeli smo u našem blizu Zabura da postoji obrazac predviđanja ispunjenja budućih obećanja.

Ali prošlo je više od četiri stotine godina od zatvaranja Zabura. Mi vidio da su se mnogi politički i vjerski događaji dogodili u historiji Izraelaca dok su čekali ispunjenje obećanja, ali nisu date nove poruke od bilo kojeg proroka. Izraelci su, međutim, kroz vladavinu od Herod Veliki, nastavio je razvijati Hram sve dok nije postao veličanstvena građevina, privlačeći ljude iz cijelog rimskog svijeta na svoje bogosluženje, žrtve i molitve. Međutim, srca ljudi, iako su bila vrlo religiozna i sada su se klonila idolopoklonstva koje ih je toliko zarobila u danima ranijih proroka, postala su tvrda i okrenula se prema van. Kao i mnogi od nas danas, usred vjerskih aktivnosti i molitvi, ljudska srca su se morala promijeniti. Dakle, pred kraj vladavine Iroda Velikog, oko 5. godine prije Krista, poslat je jedinstveni glasnik da objavi veliku najavu.

Sura Merjem (Sura 19 – Merjem) daje ovaj sažetak poruke Mariji:

I spomeni u Knjizi (priču o) Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla.

i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.

Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš! — uzviknu ona.

A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga – reče on – da ti poklonim dječaka čista!

Kako ću imati dječaka – reče ona – kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!

To je tako! — rece on. Gospodar tvoj je rekao: ‘To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!

(Sura Merjem 19:16-21)

Džibril najavljuje dolazak Jovana Krstitelja (Yahya – as)

Ovaj glasnik je bio Džibril, također poznat u al kitabu (Bibliji) kao arhanđel Gabrijel. Do tada je poslano samo Poslaniku Danielu (a.s.) u vezi sa porukom ( vidi ovdje ) o tome kada će Mesija doći. Sada je Džibril (ili Gabrijel) došao svećeniku po imenu Zechariah (ili Zekerij as) dok je on vodio molitvu u Hramu. On i njegova supruga Elizabeta bili su stari i nisu imali djece. Ali Džibril mu se pojavio sa sljedećom porukom koja je zapisana u Indžilu (Jevanđelju):

13 Ali anđeo mu reče: „Ne boj se, Zekarija, molitva je tvoja uslišana, i žena tvoja Elizabeta sina će ti roditi, a ti ćeš mu ime Ivan nadjenuti. 14 Imat ćeš radost i veselje; i mnogi će se rođenju njegovu obradovati,15 jer će on u očima Gospodnjim velik biti; i on neće ni vina niti drugog opojnog pića piti, i on će se još u utrobi majčinoj Duhom Svetim ispuniti. 16 I on će mnoge sinove Israilove Gospodu, Bogu njihovu, vratiti. 17 I on će biti taj koji će pred njim poći, s duhom i snagom Ilijinom, da vrati srca očeva djeci njihovoj i neposlušne držanju pravednih, da pripremi narod spreman za Gospoda.”

18 Zekarija reče anđelu: “Kako ću ja to poznati? Ta ja sam star čovjek, a žena je moja u godinama odmakla.” 

19 Anđeo mu reče: „Ja sam Gabrijel, koji pred Bogom stoji, i ja sam poslan da s tobom govorim i ovu ti vijest dobru donesem. 20 A gle, ti ćeš zanijemjeti, i nećeš moći govoriti sve do dana kad će se ovo desiti, jer ti ne povjerova u moje riječi, koje će se u propisano vrijeme ispuniti.” (Luka 1:13-20)

Zabur je završio obećanjem da će doći Pripremnik koji će biti kao Ilija (as). Džibril podsjeća na ovo konkretno obećanje govoreći da će sin Zaharije (ili Zaharija – neka ga Bog blagoslovi i spasio) doći ‘u duhu i moći Ilije’. On je dolazio da “pripremi narod pripremljen za GOSPODA”. Ova objava je značila da obećanje Pripremnika nije zaboravljeno – ono će se ispuniti rođenjem i životom ovog dolazećeg sina Zaharije (ili Zakarije) i Elizabete. Međutim, pošto Zaharija nije povjerovao poruci, ostao je bez riječi.

Džibril najavljuje skoro rođenje djevice.

Dolazak The Preparer-a značio je da su se pripremali jedini ljudi – Masih ili Krist ili Mesija – takođe će doći uskoro. Naravno, nekoliko mjeseci kasnije, Džibril (ili Gabrijel) je ponovo poslan mladoj djevici po imenu Marija sa sljedećom objavom zabilježenom u Indžilu (jevanđelju).

28 I dok je ulazio, on joj reče: “Pozdravljam te, blagoslovljena! Gospod je uz tebe.”

29 Ali ona se na riječi njegove prepade i stade misliti kakav bi to pozdrav bio. 30 Anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo; jer ti si u Boga blagonaklonost stekla. 31 I gle, ti ćeš začeti i sina roditi, i ime ćeš mu Isus nadjenuti. 32 On će velik biti i sinom će se Svevišnjega zvati; i Gospod Bog će mu prijestolje oca njegova Davida dati; 33 i on će
domom Jakovljevim zauvijek vladati, i kraljevstvu njegovu kraja neće biti.”

34 “Marija anđelu reče: “Kako bi to moglo biti, ta ja sam djevica?”

35 Anđeo joj reče: “Duh Sveti na te će se spustiti, i sila Svevišnjega tebe će zasjeniti; i zato će se sveti zametak Božijim sinom zvati. 36 Gle, i Elizabeta, rod tvoj, sina je u starosti zanijela; i ona koju su nerotkinjom zvali u šestom je mjesecu sada. 37 Jer Bogu ništa nemoguće nije.” 

38 A Marija reče: “Evo sluškinje Gospodu; neka mi po riječi tvojoj bude.” I anđeo se od nje udalji. (Luka 1:28-38)

U najavi samog Džibrila vidimo ovaj zagonetni naslov ‘Sin Božiji’. O tome dalje raspravljam u svom članku ovdje . U ovom članku nastavljamo s prikazom rođenja.

Rođenje proroka Yahye (Jovan Krstitelj – neka ga Bog blagoslovi i podari mu mir)

Događaji su se odvijali upravo onako kako su proroci Zabura predvidjeli. Prorok Malahija je prorekao da će Preparer doći u moć Ilijine, a sada je Džibril najavio njegovo rođenje. Biblija nastavlja sa

57 Elizabeti dođe vrijeme da rodi, i ona rodi sina. 58 Susjedi njeni i svojta njena čuše kako Gospod bijaše na nju veliku milost spustio; i oni se s njome radovahu. 

59 I desi se osmoga dana da oni dođoše da dijete obrežu, i htjedoše mu nadjenuti ime
Zekarija, po ocu njegovu. 60 Ali majka njegova progovori i reče: “Zbilja ne; on će se zvati Ivan.”

61 A oni joj rekoše: “Niko među svojtom tvojom takvo ime nema.” 

62 Onda oni dadoše znak ocu njegovu da vide kako bi on volio da se dijete zove. 63 A on zatraži pločicu pa ovo napisa: “Ime mu je Ivan.” I svi se začudiše. 64 A onda najednom usta mu se otvo riše i jezik mu se odriješi, te on poče slaviti Boga. 65 Strah obuze sve što življahu okolo; i u svem brdovitom kraju judejskom ljudi su o svim ovim
događajima pričali. 66 Svi koji su za njih čuli u srcu su ih nosili, govoreći: “Šta će onda dijete ovo biti!” (Luka 1:57-66)

 Rođenje Isa al Masiha (Isusa Krista – neka ga Bog blagoslovi i podari mu s mirom)

Poslanik Isaiah as je prorekao jedinstveno proročanstvo (objašnjeno u cijelosti OVDJE ) da

evo, djevica će zanijeti i sina roditi, i nadjenut će mu ime Emanuel. (Isaija 7:14)

Sada je arhanđel Džibril najavio svoje rođenje Merjemi, iako je ona ostala nevina žena – u direktnom ispunjenju ovo proročanstvo dato tako davno. Ovako se u Indžilu (Jevanđelju) bilježi rođenje Isa al Mesiha (Isusa – a.s.).

4 Tako i Jozef uziđe od Galileje, od grada Nazareta, do Judeje, do grada Davidova zvanog Betlehem
– jer on bijaše iz kuće i od loze Davidove. 5 da se upiše s Marijom, koja mu bijaše obećana, a koja bijaše trudna. 6 Dok su tamo bili, navrši se vrijeme da ona rodi, 7 I ona rodi sina svoga prvjenca i umota ga u povoje pa ga u jasle položi, jer u gostinskoj sobi za njih mjesta ne bijaše. 

8 U tom istom kraju bijahu pastiri koji su vani u poljima ostajali i noću stada svoja čuvali. 9 Anđeo Gospodnji najednom pred njih stade, i slava Gospodnja oko njih zasja, a oni se silno uplašiše. 10 Ali im anđeo reče: “Ne bojte se, jer, gle, ja vam donosim dobru vijest o velikoj radosti za sav narod: 11 danas vam se u gradu Davidovu Spasitelj rodio, a on je Pomazanik, Gospodin. 12 Ovo će vam znak biti: naći ćete dijete u povoje umotano kako u jaslama leži.” 

13 Odjednom se uz anđela pojavi mnoštvo vojske nebeske koja je Boga slavila i govorila:

14 “Slava Bogu u visinama,
a na zemlji mir među ljudima kojima je on zadovoljan.”

15 Kad anđeli odoše od njih i na nebo se uspeše, pastiri stadoše govoriti jedan drugome: “Hajdemo onda pravo u Betlehem da vidimo to što se zbilo i što nam Gospod objelodani.”

16 Tako oni pohitješe i zatekoše Mariju, Jozefa i dijete gdje leži u jaslama.  17 Kad ga ugledaše, oni obznaniše riječi koje im bijahu o ovom djetetu kazane. 18 I svi koji to čuše začudiše se onome što im pastiri rekoše…. 21 Osmi dan, prije nego što obrezan bijaše, dadoše mu ime Isus, ime koje mu nadjenu anđeo još prije negoli se u utrobi zače. (Luka 2:4-21)

Nadolazeće uloge ova dva velika proroka

Dva velika proroka rođena su u razmaku od nekoliko mjeseci jedan od drugog, oba u ispunjenju specifičnih proročanstava datih stotinama godina ranije! Kakvi bi bili njihovi životi i poruke? Zaharija (ili Zaharija – neka ga Bog blagoslovi i spasi), otac Jovana Krstitelja (Jahja) – kako je za oba sina prorekao da:

67 I otac njegov Zekarija Duhom se Svetim ispuni te proreče, govoreći:

68 “Neka je hvaljen Gospod, Bog Israilov,
jer on nama u posjetu dođe i narod svoj otkupi,
69 i podiže za nas rog spasenja1
u domu sluge svoga Davida
70 kao što on od davnina govoraše na usta svetih proroka svojih
71 izbavljenje od dušmana naših
i iz ruku svih mrzitelja naših—
72 da se smiluje očevima našim,
i da se sjeti zavjeta svoga svetoga,
73 prisege što je on ocu našem Abrahamu dade,
74 da će nam dati da – izbavljeni iz ruku dušmana naših –
njemu bez straha služimo,
75 u svetosti i pravednosti pred njim, sve dane naše.

76 A ti ćeš se, dijete, prorokom Svevišnjeg zvati,
jer ćeš ti pred Gospodom ići i njemu puteve pripremiti,
77 da narodu njegovu preneseš znanje o spasenju
opraštanjem grijeha njihovih,
78 zahvaljujući milosrđu Boga našeg, s kojim će nam s neba sunce
što se rađa doći
79 da obasja one koji žive u tmini i sjeni smrti,
da korake naše putem mira upravi.” (Luka 1:67-79)

Zaharija je, nakon što je primio nadahnutu recitaciju, povezao rođenje Isaa (Isusa) sa obećanjem datim Davidu (s. vidi obećanje ovdje ) kao i Ibrahim, vidi obećanje ovdje). Božji plan, prorečen i rastao vekovima, sada je dostizao svoj vrhunac. Ali šta bi ovaj plan uključivao? Da li je to bio spas od neprijatelja Rimljana? Da li je to bio novi zakon koji bi zamijenio zakon proroka Muse (a.s.)? Je li to bila nova religija ili politički sistem? Ništa od ovoga (što bismo mi ljudi želeli da postignemo) se ne spominje. Umjesto toga, navedeni plan je ‘omogućuje nam da mu služimo bez straha u svetosti i pravednosti’ sa ‘spasenjem kroz oproštenje njihovih grijeha’ motivirano ‘nježnim milosrđem našeg Boga’ za one od nas koji ‘živimo… u sjeni smrti ‘ da ‘vodimo naše noge na put mira’. Ikad od Adama osuđeni smo na neprijateljstvo i smrt pokušavajući da postignemo pravednost i oproštenje naših grijeha. I pred Adamom, Evom i šejtanom,Allah je otkrio plan koji se fokusirao na ‘potomak’ od ‘žene’. Sigurno je ovakav plan bolji od bilo kojeg plana za ratove i sisteme mišljenja i ponašanja koje tražimo. Ovaj plan će zadovoljiti naše najdublje, a ne površinske potrebe. Ali kako će se ovaj plan za Preparer i Masih odvijati? Tražimo odgovore kao nastavljamo naučiti o Dobre vijesti od Indžila.

Preuzmite PDF sa svim znakovima iz Al Kitaba kao knjigu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *