Skip to content
Home » Zašto postoje četiri jevanđelja za jedan indžil?

Zašto postoje četiri jevanđelja za jedan indžil?

Ponekad me pitaju da li postoji samo jedan Indžil, zašto onda postoje četiri knjige jevanđelja u al Kitabu (Bibliji), a svaku je napisao drugi ljudski autor? Zar ih to ne bi učinilo pogrešivim (i kontradiktornim) ljudskim porijeklom, a ne od Allaha?

Biblija (al Kitab) o sebi kaže:

Cijelo Pismo nadahnuo je Bog, i ono je korisno za poučavanje, ukor, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božiji bude upućen, opremljen za svaki dobar posao.” (2. Timoteju 3:16-17)

Dakle, Biblija/al Kitab tvrdi da je Bog konačni autor otkako je nadahnuo ove ljudske autore. I po ovom pitanju Kur’an se u potpunosti slaže kao što smo vidjeli u objavite šta Kur’an kaže o Bibliji. Videli smo i mi OVDJE da je Isa al Mesih obećao svojim učenicima vodstvo od Duha Istine kada budu svjedočili o Indžilu.

Ali kako razumjeti četiri knjige jevanđelja za jednog Indžila? U Kur’anu često postoji nekoliko odlomaka koji govore o jednom događaju, a uzeti zajedno nam omogućavaju da imamo potpuniju sliku tog događaja. Na primjer, the sveti spisi za Adamov znak koristio suru 7:19-26 (Visine) da nam kaže o Adamu u raju. Ali je također koristio suru 20: 121-123 (Ta Ha). I ovaj drugi odlomak dao je dodatno razumijevanje Adama objašnjavajući da je bio ‘zaveden’, što Visine ne uključuju. Zajedno, dali su nam potpuniju sliku onoga što se dogodilo. To je bila namjera – da se odlomci međusobno nadopunjuju.

Na isti način, četiri izvještaja iz jevanđelja u Bibliji (al Kitab) uvijek su i samo govorila o jednom Indžilu. Uzeti zajedno, oni daju potpunije razumijevanje Indžila Isa al Mesiha – as. Svaki od četiri računa ima nešto materijala koji ostala tri nemaju. Stoga, zajedno, oni daju potpuniju sliku o Indžilu.

Zbog toga kada se govori o sadržaju Indžila on je uvijek u jednini, jer postoji samo jedan Indžil. Na primjer, ovdje u Novom zavjetu vidimo da postoji jedno jedino jevanđelje.

Jer ja želim da vi, braćo i sestre, znate da Radosna vijest koju ja propovijedam ne dolazi od čovjeka. Ja nju nisam od čovjeka primio niti me je ko njoj poučio, već otkrovenjem od Isusa Pomazanika. (Galatima 1:11-13)

Evanđelje je također napisano u jednini u Časnom Kur’anu (vidi Obrazac ‘jevanđelja’ u Kur’anu). Ali kada govorimo o svjedocima ili knjigama evanđelja, postoje četiri. U stvari, u Tauratu se o jednoj stvari nije moglo odlučiti svjedočenjem samo jednog svjedoka. Musaov zakon je zahtijevao najmanje ‘dva ili tri svjedoka’ (Ponovljeni zakon 19: 15) svjedočiti o jednom konkretnom događaju ili poruci od interesa. Davanjem četiri iskaza svjedoka, Inđil je podržan iznad minimalnih zahtjeva Zakona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *