Skip to content
Home » Poslanik Isa (savs) liječi: Riječju autoriteta

Poslanik Isa (savs) liječi: Riječju autoriteta

Sura ‘Abasa (Sura 80 – On se namrštio) bilježi kako je prorok Muhamed sallallahu alejhi ve sellem naišao na slijepog čovjeka.

On (Vjerovjesnik) se namrštio i okrenuo, zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš – možda on želi da se očisti (u duhovnom razumijevanju)? (Sura ‘Abasa 80:1-3)

Iako je postojala prilika za duhovno razumijevanje, prorok Muhamed sallallahu alejhi ve sellem nije izliječio slijepog čovjeka. Poslanik Isa al Mesih, sallallahu alejhi ve sellem, bio je jedinstven među poslanicima po tome kako je mogao liječiti slijepe i liječio ih. Imao je autoritet koji nisu pokazivali drugi proroci, čak ni proroci poput poslanika Muse, proroka Ibrahima i proroka Muhameda (a.s.). On je bio jedini poslanik ikada koji je imao autoritet da odgovori na specifičan izazov dat u suri Gafir (Sura 43 – Oprostitelj)

Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi? (Sura Gafir 43:40)

Sura Al-Maida (Sura 5 – Rasprostranjena trpeza) opisuje čuda Isa al Mesiha na sljedeći način:

Kad Allah rekne: O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Džibrillom pomogao pa si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Indžilu naučio; i kada si, voljom Mojom, od blata nešto poput ptice napravio iu nju udahnuo, i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, od rođenja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su onī među njima koji nisu vjerovali – povikali: ‘Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina!’  (Al-Maida, Sura 5:110)

Sura Ali-Imran (Sura 3 – Porodica Imran) dalje opisuje njegov autoritet u čudima

“i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijeliću slijepa od rođenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;

“‘(Došao sam k vama), i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg – zato se Allaha bojte i mene slušajte. (Sura Al-Imran 3:49-50)

Slijepi progledaju, gubavci iscijeljeni, mrtvi uskrsnu! Zato sura al-Maida (5:110) kaže da je Isa al Mesih sallallahu alejhi ve sellem pokazao ‘jasne znakove’, a sura Al-Imran (3:49-50) izjavljuje da je njegov znak bio ‘za vas’ ‘od vašeg Gospodara’. Zar ne bi bilo glupo zanemariti značenje ovih moćnih znakova?

Vidjet ćemo kako Indžil detaljnije opisuje ova Poslanikova čuda i zašto ga Svete knjige nazivaju ‘Riječ Božija’.

Ranije vidjeli smo da je Poslanik Isa al Mesih (savs) učio sa velikim autoritetom, koristeći autoritet koji samo the Masih mogao imati. Odmah po završetku predavanja Propovijed na gori Indžil bilježi da:

Kad Isus siđe s gore, velika svjetina pođe za njim. 2 Odjednom dođe mu neki gubavac te ničice pade preda nj i reče: “Gospodine, ako hoćeš, ti me možeš očistiti.”

3 Isus pruži svoju ruku i dotače čovjeka pa reče: “Hoću! Budi čist!” I najednom guba njegova bi očišćena. 4 Tad mu reče Isus: “Pazi da nikome ne govoriš, nego idi, neka te svećenik pregleda i prinesi žrtvu koju je Mojsije zapovjedio kao svjedočanstvo ljudima.” (Matej 8:1-4)

Poslanik Isa, sallallahu alejhi ve sellem, sada pokazuje svoj autoritet liječeći čovjeka od gube. On je jednostavno rekao ‘Budite čisti‘ i bio je i očišćen i izliječen. Njegove riječi su imale autoritet da liječe, ali i poučavaju.

Tada je Isa (savs) imao susret sa ‘neprijateljem’. Rimljani su bili mrzeli okupatore jevrejske zemlje u to vreme. Jevreji su u to vreme gledali na Rimljane onako kako se neki Palestinci osećaju prema Izraelcima danas. Najomraženiji (od strane Jevreja) bili su rimski vojnici koji su često zloupotrebljavali svoju moć. Još gori su bili rimski oficiri –centurioni‘ koji je komandovao ovim vojnicima. Isa (savs) sada nailazi na tako omraženog ‘neprijatelja’. Evo kako su se upoznali:

Isa al Mesih (savs) i centurion

5 Kad Isus stiže u Kafernaum, dođe mu neki stotnik preklinjući ga. 6 i govoreći: “Gospodine, sluga moj leži uzet u kući, na strašnim je mukama.”

7 Isus mu reče: “Doći ću i izliječiti ga.”

8 Ali stotnik reče: “Gospodine, ja nisam vrijedan da mi ti pod krov uđeš, nego samo reci riječ, i sluga će moj ozdraviti. 9 Jer i ja sam čovjek podložan vlasti, s vojnicima pod sobom, pa jednome kažem: ‘Idi!’ – i one ode, a drugome: ‘Dođi!’ – i on dođe, i slugi svome: ‘Uradi to!’ – i on to uradi.”

10 Kad Isus ovo ču, zadivi se i reče onima koji su išli za njim: “Doista vam velim, tolike vjere ne nađoh ni u koga u Israilu. 11 Ja vam velim da će mnogi doći s istoka i zapada, i sjedati za sto u kraljevstvu nebeskom s Abrahamom, Izakom i Jakovom, 12 a sinovi kraljevstva bit će izbačeni u krajnju tminu; na tom mjestu čut će se plač i škripa zuba.”

13 I reče Isus stotniku: “Idi! Neka ti bude kako si i vjerovao.” I baš u tom trenu sluga ozdravi. (Matej 8:5-13)

Riječi Masiha su imale takav autoritet da je jednostavno izgovorio naredbu i to se dogodilo iz daljine! Ali ono što je zadivilo Isaa (savs) je da je samo ovaj paganski ‘neprijatelj’ imao vjeru da prepozna snagu njegove Riječi – da je Mesih imao autoritet da kaže i da će to biti. Čovjek za koga očekujemo da nema vjere (jer je bio iz ‘pogrešnog’ naroda i ‘pogrešne’ vjere), po Isaovim riječima, jednog dana bi se pridružio džennetskoj gozbi sa Ibrahimom i ostalim pravednicima , dok oni iz ‘ispravne’ religije i ‘ispravni’ ljudi ne bi. Isa nas upozorava da nije vjera niti naslijeđe ono što garantuje raj.

Isus podiže mrtvu kćer vođe sinagoge

To ne znači da Isa al Mesih (savs) nije izliječio jevrejske vođe. U stvari, jedno od njegovih najmoćnijih čuda bilo je podizanje mrtve kćeri vođe sinagoge. Indžil to bilježi ovako:

40 A kad se Isus vrati, narod ga rado primi, jer su ga svi čekali. 41 I dođe neki čovjek po imenu Jair, a on bijaše poglavar sinagoge – pa Isusu pred noge pade i stade ga preklinjati da mu u kuću svrati, 42 jer on imađaše kćer jedinicu, kojoj bijaše dvanaestak godina, a na samrti bješe.

I dok je Isus išao … dođe neko iz kuće službenika sinagoge i reče: “Umrla ti je kći; ne smetaj više Učitelju!”

50 Ali kad Isus ovo ču, on mu odgovori: “Ne boj se, samo vjeruj, i ona će ozdraviti!”

51 Kad on u kuću dođe, ne dade nikome da uđe s njim, samo Petru, Ivanu i Jakovu te ocu i majci djevojčinoj. 52 Svi su plakali i naricali za njom, ali on reče: “Prestanite plakati, jer ona nije umrla, nego spava!”

53 Oni ga ismijavahu, jer su znali da je umrla. 54 Ali on je uze za ruku i zovnu riječima: “Dijete, ustani!” 55 I duh joj se vrati, te ona odjednom ustade, a on naredi da joj se dadne da jede. 56 Roditelji njezini bijahu zapanjeni, a on im naredi da nikome ne govore o onome što se zbilo. (Luka 8:40-56)

Još jednom, jednostavno Riječju zapovijedi, Isus je podigao mladu djevojku iz smrti. Nije vjera ili nedostatak vjere, bio Jevrej ili ne, ono što je spriječilo Isa al Mesiha (a.s.) da čini čuda da liječi ljude. Gdje god je pronašao vjeru, bez obzira na njihov spol, rasu ili religiju, koristio bi autoritet da liječi.

Isa al Mesih (savs) liječi mnoge, uključujući prijatelje

Indžil također bilježi da je Isa (a.s.) otišao u kuću Petra, koji će kasnije postati glavni govornik među svojih 12 učenika (drugova). Kada je stigao tamo je uvidio potrebu i služio. Kako piše:

14 Kad Isus dođe u Petrovu kuću, vidje gdje mu punica u groznici bolesna leži u postelji. 15 On joj dotače ruku, i groznica je prođe, te ona ustade i poče ga posluživati.

16 Kad pade večer, dovedoše mu mnoge opsjednute zlodusima; i on riječju istjera duhove i izliječi sve bolesnike. 17 Tako je bilo da bi se ispunilo ono što je rečeno preko proroka Izaije:

“Našu je patnju sam nosio, i boli naše prtio.” (Matej 8:14-17)

Imao je vlast nad zlim duhovima koje je izgonio iz ljudi jednostavno ‘sa rečju‘. Indžil nas zatim podsjeća da je Zabur predvidio da će čudesna izlječenja biti znak Mesihovog dolaska. Zapravo prorok Isaija Također je prorekao u drugom odlomku govoreći u ime Mesiha koji dolazi

Duh je Gospoda Jahve na meni, jer Jahve me pomaza (‘pomazao’ = ‘Masih’) da donesem radosnu vijest siromasima; on me posla da povežem srca slomljena, da proglasim slobodu sužnjima i oslobođenje zatvorenicima, 2 da objavim povoljnu godinu Jahvinu i dan odmazde Boga našega, da utješim sve ožalošćene, da se pobrinem za ožalošćene na Cionu, dajući im vijenac umjesto pepela, ulje radosti umjesto žalosti, ogrtač hvale umjesto očaja. (Izaija 61:1-3)

Prorok Izaija je predvidio (750. pne) da će Masih donijeti ‘dobre vijesti‘ (= ‘jevanđelje’ = ‘injil’) siromašnima i utješi, oslobađaju i oslobađaju ljude. Poučavanje, liječenje bolesnih i podizanje mrtvih bili su načini na koje je prorok Isa (a.s.) ispunio ovo proročanstvo. I sve je to činio jednostavno govoreći Riječ autoriteta ljudima, bolestima, zlim duhovima, pa čak i samoj smrti. Zbog toga ga sura al-Imran naziva:

Behold A kada meleki rekoše: “O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih” Sura 3:45 (Al-Imran)

I Indžil, isto tako kaže za Isaa (savs) to

… a njegovo je ime Riječ Božija. (Revelation 19: 13)

Poslanik Isa (a.s.), kao Mesih, imao je takav autoritet govora da se nazivao i ‘Riječ od Boga‘I’Reč Božja‘. Pošto se tako zove u svetim knjigama, mudro je da poštujemo i pokoravamo se njegovim učenjima.  Dalje vidimo kako je priroda pokorava se njegovoj Reči.

Preuzmite PDF sa svim znakovima iz Al Kitaba kao knjigu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *