Skip to content
Home » Dan: Al-Qariah & At-Takathur i Masih

Dan: Al-Qariah & At-Takathur i Masih

  • by

Sura Al-Qariah (Sura 101 – Nesreća) ovako opisuje nadolazeći Sudnji dan:

Šta je Smak svijeta?

i šta ti znaš o Smaku svijeta?

Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

a planine kao šarena vuna iščupanā.

Onaj u koga njegova djela budu teška –

u ugodnu životu će živjeti,

a onaj u koga njegova djela budu lahka –

boravište će mu bezdan biti.

Al-Qariah 101:2-9

Sura Al-Qariah nam govori da se oni koji imaju veliku ravnotežu dobrih djela mogu nadati da će učiniti dobro na Sudnjem danu. 

Ali šta je sa nama čiji je balans dobrih djela lagan? 

Sura At-Takathur (Sura 102 – Rivalstvo u svijetu se povećava) upozorava nas

Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

sve dok grobove ne naselite.

A ne valja tako, saznaćete svakako!

I još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!

Ne valja tako, neka znate pouzdano,

Džehennem ćete vidjeti jasno!

I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!

Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!

At-Takathur 102:1-8

Sura At-Takathur nam govori da nam prijeti paklena vatra na Sudnjem danu kada ćemo biti ‘ispitani’. 

Ca mi se pripremamo za taj Dan ako je naša ravnoteža dobrih djela bila lagana? 

Poslanik Isa al Mesih je došao posebno da pomogne onima od nas koji imamo laganu ravnotežu dobrih djela. On je to rekao u Jevanđelju

Reče im Isus: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. 36 No rekoh vam: vidjeli ste me, a opet ne vjerujete. 37 Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; 38 jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. 39 A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. 40 Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«

41 Židovi nato mrmljahu protiv njega što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« 42 Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ‘Sišao sam s neba’?«

43 Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! 44 Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. 45 Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. 46 Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. 47 Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. 48 Ja sam kruh života. 49 Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. 50 Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. 51 Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«

Evanđelje po Ivanu 6: 35-51

Poslanik Isa al Mesih je tvrdio da je ‘sišao s neba’ i da će dati ‘vječni život’ svakome ko vjeruje u njega. Jevreji koji su ga slušali tražili su da dokaže ovaj autoritet. Prorok se pozivao na prethodne proroke koji su prorekli njegov dolazak i njegovu vlast. Možemo vidjeti kako Taurat od Muse je predvidio njegov dolazak kao i poslanici nakon Muse a.s. Ali šta znači ‘vjerovati u njega’? Gledamo ovo ovde.

Isa al Masih je također pokazao svoj autoritet putem znakova izlječenja i preko prirode. On je objasnio u svom učenju

14 Usred blagdana uziđe Isus u Hram i stade naučavati. 15 Židovi se u čudu pitahu: »Kako ovaj znade Pisma, a nije učio?« 16 Nato im Isus odvrati:

»Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla. 17 Ako tko hoće vršiti volju njegovu, prepoznat će da li je taj nauk od Boga ili ja sâm od sebe govorim. 18 Tko sâm od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti. 19 Nije li vam Mojsije dao Zakon? Pa ipak nitko od vas ne vrši Zakona.« »Zašto tražite da me ubijete?« 20 Odgovori mnoštvo: »Zloduha imaš! Tko traži da te ubije?«

21 Uzvrati im Isus: »Jedno djelo učinih i svi se čudite. 22 Mojsije vam dade obrezanje – ne, ono i nije od Mojsija, nego od otaca – i vi u subotu obrezujete čovjeka. 23 Ako čovjek može primiti obrezanje u subotu da se ne prekrši Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene što sam svega čovjeka ozdravio u subotu? 24 Ne sudite po vanjštini, nego sudite sudom pravednim!«

25 Rekoše tada neki Jeruzalemci: »Nije li to onaj koga traže da ga ubiju? 26 A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist? 27 Ali za njega znamo odakle je, a kad Krist dođe, nitko neće znati odakle je!«

28 Nato Isus, koji je učio u Hramu, povika: »Da! Poznajete me i znate odakle sam! A ipak ja nisam došao sam od sebe: postoji jedan istiniti koji me posla. Njega vi ne znate. 29 Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao.«

30 Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nj ruke jer još nije bio došao njegov čas. 31 A mnogi iz mnoštva povjerovaše u nj te govorahu: »Zar će Krist, kada dođe, činiti više znamenja nego što ih ovaj učini?« 32 Dočuli farizeji da se to u mnoštvu o njemu šapće. Stoga glavari svećenički i farizeji poslaše stražare da ga uhvate.

33 Tada Isus reče: »Još sam malo vremena s vama i odlazim onomu koji me posla.
34 Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći.«

35 Rekoše nato Židovi među sobom: »Kamo to ovaj kani da ga mi nećemo naći? Da ne kani poći raseljenima među Grcima i naučavati Grke? 36 Što li znači besjeda koju reče: ‘Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći’?«

37 U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: »Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije 38 koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: ‘Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!’« 39 To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen.

40 Kad su neki iz naroda čuli te riječi, govorahu: »Ovo je uistinu Prorok.« 41 Drugi govorahu: »Ovo je Krist.« A bilo ih je i koji su pitali: »Pa zar Krist dolazi iz Galileje? 42 Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?« 43 Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega. 44 Neki ga čak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke.

Evanđelje po Ivanu 7: 14-44

The Living Water obećao je da je Duh, koji je došao na Pedesetnicu, i sada daje Život slobodno štiteći nas od smrti Sudnji dan. Samo treba da priznamo naša žeđ.

<= Prethodni ‘Dan’ Sljedeći ‘Dan’ =>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *