Skip to content
Home » Poslanik Yahya (savs) pati – i pokazuje – pravo mučeništvo

Poslanik Yahya (savs) pati – i pokazuje – pravo mučeništvo

Sura Al-Munafiqun (Sura 63 – Licemjeri) opisuju neke koji su blagonaklono svjedočili Poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem, ali su potom otkriveni kao bezvrijedni lažovi.

Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik! – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.

Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju! (Sura Al-Munafiqun 63:1-2)

Za razliku od Licemjera, sura Az-Zumar (Sura 39 – Vojska) opisuje poštene ‘svjedoke’.

I Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati i Knjiga (o djelima) će se postaviti (otvoren), vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti, i po pravdi će im se svima presuditi, nikome seneće nepravda (ni najmanje). (Sura Az-Zumar 39:69)

U vrijeme Poslanika Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem, pravi svjedok je nazivan ‘šehidom’. Mučenik je bio onaj koji je svjedočio istinitosti događaja. Isa al Masih je svoje učenike nazvao ‘mučenicima’

Ali vi ćete snagu dobiti kad Duh Sveti dođe na vas, i vi ćete mi biti svjedoci i u Jerusalemu i u svoj Judeji i Samariji, pa sve do najudaljenijih krajeva zemlje.” (Djela 1:8)

Riječ ‘mučenik’ korištena je samo za one koji su bili pošteni svjedoci.

Ali riječ ‘mučenik’ se mnogo koristi ovih dana. Čujem kada neko pogine u jednom od brojnih ratova koji se vode, ili u nekom sukobu između sekti kada se borci međusobno ubijaju, a neko pogine. Obično se naziva a ‘mučenik’ pored njega (i možda a kafir sa druge strane).

Ali da li je to tačno? Indžil bilježi kako je prorok Jahja (a.s.) stradao za vrijeme službe Isa al Mesiha (a.s.) i on pruža sjajan primjer kako to razumjeti. Evo kako injil bilježi ove događaje:

Tad do ušiju tetrarha Heroda doprije vijest o Isusu, 2 te on reče slugama svojim: “To je Ivan Umočitelj; on se digao iz mrtvih, i zato čudesne sile djeluju u njemu.”

3 Jer kad je Herod bio uhvatio Ivana, svezao ga je i bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene svoga brata Filipa, 4 zato što mu je Ivan govorio: “Nije ti dopušteno imati je.” 5 Iako ga je Herod htio pogubiti, bojao se svijeta, jer je svijet smatrao Ivana prorokom.

6 A kad dođe Herodov rođendan, Herodijadina kći igrala je pred njima i dopala se Herodu, 7te joj je uz prisegu obećao da će joj dati sve što zaište. 8 Na nagovor svoje majke, ona reče: “Daj mi ovdje na pladnju glavu Ivana Umočitelja.” 9 Iako se kralj rastuži, zbog svojih prisega i zbog svojih gostiju na večeri zapovjedi da se to izvrši. 10 On posla ljude i dade da se Ivanu odrubi glava u tamnici. 11 I donesoše glavu na pladnju te je dadoše djevojci, a ona je odnese svojoj majci. 12 Njegovi učenici dođoše i uzeše tijelo te ga pokopaše, pa otiđoše te javiše Isusu. (Matej 14:1-12)

Prvo vidimo zašto je prorok Yahya (savs) bio uhapšen. Lokalni kralj (Herod) uzeo mu je ženu svog brata i učinio je svojom ženom – suprotno Musaov šerijatski zakon (savs). Poslanik Jahja (a.s.) je javno rekao da je to pogrešno, ali ga je pokvareni kralj, umjesto da posluša proroka, uhapsio. Supruga, koja je imala koristi od ovog novog braka jer je sada bila žena moćnog kralja, htjela je da se prorok ušutka, pa je urotila da njena odrasla kćer izvede senzualni ples pred svojim mužem kraljem i njegovim gostima na zabavi. Bio je toliko dirnut kćerkinim nastupom da je obećao da će joj dati sve što zatraži. Njena majka joj je rekla da zatraži glavu proroka Jahje (a.s.). Tako je prorok Yahya (a.s.), zatvoren jer je govorio istinu, odrubljen samo zato što je senzualni ples djevojke zarobio kralja pred njegovim gostima.

Također vidimo da se prorok Yahya (a.s.) nije borio ni protiv koga, niti je pokušavao da ubije kralja. On je jednostavno govorio istinu. Nije se bojao upozoriti pokvarenog kralja iako nije imao zemaljsku moć da se suprotstavi moći ovog kralja. Govorio je istinu zbog svoje ljubavi prema šerijatski zakon objavljen proroku Musau (a.s.). Ovo je dobar primjer za nas danas koji pokazuje kako se borimo (govoreći istinu) i za šta se borimo (istina o prorocima). Poslanik Yahya (a.s.) nije pokušao da ubije kralja, da predvodi revoluciju ili započne rat.

Rezultat Yahyinog mučeništva

Njegov pristup je bio najefikasniji. Kralj je bio toliko savjest zbog njegovog ubojstva da je mislio da su moćna učenja i čuda poslanika Isa al Mesiha, sallallahu alejhi ve sellem, bio Yahya (a.s.) oživjeli.

Herodovo izdajničko ubistvo proroka Jahje je zalutalo. Njegov plan je dobar primjer sure Al-Fil (Sura 105 – Slon).

Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!

Zar lukavstvo njihovo nije omeo?

i protiv njih jata ptica poslao,

Koje su na njih grumenje od gline pečene bacale. (Sura Al-Fil 105:1-4)

Isa al Mesih (a.s.) je ovo rekao o Poslaniku Jahji (a.s.)

7 Dok su ovi ljudi odlazili, Isus poče govoriti svjetini o Ivanu: “Šta ste išli gledati u pustinji? Trsku koju vjetar ljulja? 8 Pa šta ste onda išli gledati? Čovjeka odjevena u sjajne haljine? Oni koji nose sjajne haljine u kraljevskim su dvorima! 9 Pa šta ste onda išli gledati? Proroka? Jeste, velim vam: i onoga koji je više nego prorok. 10 To je onaj o
kome je zapisano:

“‘Gle, ja pred tobom vjesnika svoga šaljem, koji će pripremiti put pred tobom.’

11 Doista vam velim: među onima koje su rodile žene niko nije ustao veći od Ivana Umočitelja. Ali onaj koji je najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega. 12 Od dana Ivana Umočitelja do sada kraljevstvo nebesko trpi nasilje, i nasilni ljudi prisvajaju ga silom. 13 Jer svi Proroci i Zakon proricali su dok ne dođe Ivan. 14 Pa ako ćete drage volje to prihvatiti, Ivan je Ilija, koji je trebao doći. 15 Ko ima uši da čuje neka čuje. (Matej 11:7-15)

Ovdje Isa (savs) potvrđuje da je Yahya (a.s.) bio taj ‘pripremač’ je prorekao da će doći i da je bio veliki među prorocima. Njegov ulazak u Carstvo nebesko traje do danas dok kralj Irod – tada tako moćan – nema ništa jer je odbio da se pokori prorocima.

Bilo je nasilnih ljudi u vrijeme proroka Jahje (savs) koji su odrubljivali glave drugima, a isto tako ima nasilnih ljudi koji to čine i danas. Ovi nasilni ljudi čak ‘napadaju’ Kraljevstvo Nebesko. Ali oni neće ući u njega. Ulazak u Nebesko Kraljevstvo znači ići putem kojim je išao Jahja (savs) – sklapanja mira i govorenja istine. Mudri smo ako slijedimo njegov primjer, a ne primjere onih koji danas slijede nasilje.

Preuzmite PDF Svi znakovi iz Al Kitaba kao knjigu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *