Skip to content
Home » The Close: Blessings & Curses

The Close: Blessings & Curses

  • by

U našem poslednji post vidjeli smo standarde koje je Allah dao kako bismo mogli prepoznati prave poslanike – da oni predviđaju budućnost kao dio svoje poruke. Sam Poslanik Musa, sallallahu alejhi ve sellem, je primijenio ovo pravilo – dajući predviđanja o budućnosti Izraelaca – ona koja su se morala ostvariti ako je njegova poruka bila od Allaha. Ova predviđanja su dolazila Psovke i blagoslovi na Izraelce. Možete pročitati kompletne blagoslove i prokletstva OVDJE. Glavne tačke su u nastavku.

Blagoslovi Musaa

Poslanik Musa, sallallahu alejhi ve sellem, počinje opisom divnih blagoslova koje bi Izraelci dobili ako bi poslušali Komande. Ovi blagoslovi bi bili u očima drugih naroda kako bi prepoznali Njegov blagoslov. Kako je napisano

Tako će svi narodi zemaljski vidjeti da je nada te zazvano ime Jahvino, i tebe će se bojati.                      (Ponovljeni zakoni 28:10)

Međutim, ako ne bi poslušali naredbe onda bi primili prokletstva koja su bila suprotna od blagoslova. Prokletstva bi se poklapala i odražavala Blagoslove. Ove kletve bi vidjeli i okolni narodi

Postat ćeš grozota, pošalica i poruga među svima narodima u koje te JAHVE odvede. (Ponovljeni zakoni 28:37)

A kletve bi bile za same Izraelce

 One će postati znamenom i čudom na tebi i potomstvu tvome zauvijek. (Ponovljeni zakoni 28:46)

A Allah je upozorio da će najgori dio prokletstava doći od drugih.

 Jahve će narod iz daleka, s kraja zemlje, na te dovesti, kao orao što se obruši, narod kojemu jezika nećeš razumjeti, narod razjarena lica koji neće imati obzira prema starima niti će pokazivati milosti prema mladima.  I k tome još, jest će ti plod od stoke tvoje i prinos sa zemlje tvoje sve dok ti ne budeš zatrt, i neće ti ostavljati nimalo žita, mlada vina ni ulja, ni prirasta od goveda tvojih ni mlado od stada tvoga, sve dok te ne upropaste… Opsjedat će te u svim gradovima tvojim sve dok visoki i utvrđeni bedemi tvoji u koje si se uzdao ne padnu diljem zemlje, i on će te opsjedati u svim gradovima tvojim širom. (Ponovljeni zakoni 28:49-52)

I išlo bi od lošeg do goreg

vi ćete biti otrgnuti od zemlje u koju idete da je zaposjednete. A Jahve će vas i među narode razasuti, s jednog kraja zemlje na drugi. … Među tim narodima nećeš moći otpočinuti, i neće biti počivališta za taban stopala tvoga; a tamo će ti JAHVE dati srce nemirno, oči slabe i dušu očajnu. (Ponovljeni zakoni 28:63-65)

Ovi blagoslovi i prokletstva su uspostavljeni savezom (sporazumom)

… da te danas narodom svojim postavi i da ti Bog bude, baš onako kako ti je on rekao i kako se očevima tvojim – Abrahamu, Izaku i Jakovu zakleo. Ne sklapam ovaj savez uz zakletvu … i s onima koji danas nisu ovdje s nama (Ponovljeni zakoni 29:12-15)

Drugim riječima, ovaj savez bi bio obavezujući za djecu, ili buduće generacije. U stvari, ovaj savez je bio usmjeren na buduće generacije – i Izraelce i strance

Kasniji naraštaj, sinovi vaši koji budu poslije vas, i tuđinac koji dođe iz zemlje daleke, kad vide pošasti zemlje te i bolesti kojima je Jahve bude pritisnuo … niti se sije niti šta iz nje niče, i nikakva trava na njoj ne raste. … Svi će narodi upitati: „Zašto ovo učini Jahve zemlji ovoj? Otkud ovoliki gnjeva plam?’

Onda će im se reći: „Zato što su ostavili savez Jahve, Boga očeva svojih, koji je on s njima sklopio kad ih je iz zemlje egipatske izveo….Zato je srdžba Jahvina na ovu zemlju planula i na nju se navuklo svako prokletstvo što je u ovoj knjizi zapisano. … JAHVE ih je iz zemlje njihove u srdžbi i bijesu i gnjevu velikom iščupao pa ih u drugu zemlju bacio, kako je i danas.” (Ponovljeni zakoni 29:21-27)

Da li su se ostvarili Musaovi blagoslovi i prokletstva?

Obećani blagoslovi bili su divni, ali kletve koje su prijetile bile su ozbiljne. Međutim, najvažnije pitanje koje možemo postaviti je: ‘Da li su se ove stvari dogodile?’ Odgovarajući na ovo, vidjet ćemo da li je Musa, sallallahu alejhi ve sellem, bio pravi poslanik i dobit ćemo smjernice za naše današnje živote.

Odgovor nam je na dohvat ruke. Veliki dio Starog zavjeta al Kitaba je zapis historije Izraelaca i iz toga možemo vidjeti šta se dešava. Takođe imamo zapise izvan Starog zaveta, od jevrejskih istoričara kao što su Josephus, sviđaju se grčko-rimskim istoričarima Tacitus i pronašli smo mnoge arheološke spomenike. Svi ovi izvori se slažu i daju konzistentnu sliku istorije Izraelaca. Ovo je još jedan znak za nas. Evo pregleda istorije Izraelaca slika sa Timelines kako bi nam pomogli da bolje vidimo šta se dogodilo u njihovoj istoriji.

Šta vidimo iz ove istorije? Da, zaista, Musaove kletve, koliko god strašne bile DID dogodilo se – i to baš kao što je to zapisao prije hiljadama godina – prije nego što se sve dogodilo (zapamtite da ova predviđanja nisu zapisana nakon što su se dogodila, već prije).

Ali Musaovo prokletstvo se tu nije završilo. Nastavilo se. Evo kako je Musa (a.s.) zaključio ove kletve.

 kad te sve ovo snađe, blagoslov i prokletstvo što sam ih preda te stavio, pa ti oni u svim narodima u koje te JAHVE, Bog tvoj, protjera naumpadnu, i vratiš se Jahvi, Bogu svome, te poslušaš glas njegov svim srcem svojim i dušom svojom, sve onako kako ti ja danas zapovijedam, ti i sinovi tvoji, da će te onda JAHVE, Bog tvoj, iz sužanjstva vratiti i tebi se smilovati i opet te između svih naroda u koje te Jahve, Bog tvoj, bude razasuo sabrati. Ako izgnanici tvoji budu na kraju svijeta, Jahve će te, Bog tvoj, i odatle sabrati i otud će te on vratiti. JAHVE, Bog tvoj, uvest će te u zemlju koju su posjedovali očevi tvoji, pa ćeš je ti zaposjesti; i on će ti napredak dati i umnožit će te više od očeva tvojih. (Ponovljeni zakoni 30:1-5)

Očigledno pitanje koje treba postaviti (opet) je: Da li se to dogodilo? Kliknite OVDJE da vide nastavak njihove istorije.

Zatvaranje Taurata – Zabur je anticipirao

Sa ovim blagoslovima i prokletstvima, Taurat je zaključen. Poslanik Musa (a.s.) umire ubrzo nakon što je završen. Tada Izraelci, pod Musinim nasljednikom – Jošuom – ulaze u Zemlju. Kako je objašnjeno u Istorija Izraelaca, živjeli su tamo bez kralja i bez glavnog grada sve dok veliki kralj Davud ili Davud (ili David) nije došao na vlast. On je započeo novi dio Starog zavjeta koji Kur’an potvrđuje kao Zabur. Moramo razumjeti Zabur jer on nastavlja znakove započete u Tauratu – to će nam pomoći da razumijemo Indžil. sljedeći vidimo kako Kur’an i Isa al Mesih govore o Davudu (a.s.) i Zaburu.

Preuzmite PDF sa svim znakovima iz Al Kitaba kao knjigu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *