Skip to content

Kako su psalmi i proroci proricali Isa al Masiha?

  • by

The Taurat poslanika Muse a.s. je otkrio predznanje Isa al Mesiha Alejhisselam kroz znakove koji su bili uzorkovani za dolazak Poslanika. Poslanici koji su slijedili Musaa pokazali su Allahov plan sa prorocima. Dawud as, nadahnut od Boga, prvi prorekao o dolazi ‘Masih’ u Psalmu 2 oko 1000 pne. Zatim je u Psalmu 22 napisao proročište o nekom čijem Ruke i stopala su ‘probodeni’ u mučenjima, zatim ‘položeni u prah smrti’, ali nakon toga ostvarivši veliku pobjedu koja će pogoditi sve ‘porodice zemlje’. Je li ovo bilo proročanstvo o nadolazećem raspeću i uskrsnuću Isa al Masiha? Ovdje ćemo pogledati, uključujući ono što nam sura Saba (34. sura) i sura En-Naml (27. sura) govore o tome kako je Allah nadahnuo Davida u Zaburu (tj. Psalmu 22).

Proročanstvo psalma 22

Možete pročitati cijeli Psalam 22 ovdje. Ispod se nalazi tabela sa Psalmom 22 jedan pored drugog sa opisom raspeća Isa al Masiha o čemu su svjedočili njegovi učenici (drugovi) u Indžilu. Tekstovi su usklađeni u boji tako da se sličnosti lako mogu uočiti.

Detalji o raspeću iz Indžila Psalam 22 – napisan 1000. godine prije Krista
(Matej 27:31-48) ..Onda ga izvedoše da ga (Isusa) razapnu…. 39 Prolaznici su ga grdili mašući glavama 40 i govoreći: “…spasi se! Ako si sin Božiji, siđi s križa.” 41 Isto su mu se tako i glavni svećenici, zajedno s pismoznancima i starješinama, rugali. 42 “Druge je spasio, sebe ne može spasiti! On je kralj Israilov; neka sad siđe s križa, i mi ćemo vjerovati u njega. 43 On se uzda u Boga; neka ga Bog sad spasi ako mu je drag,… Oko devetog sata Isus glasno povika…“Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”48 Jedan od njih odmah otrča pa uze spužvu, nakvasi je ukislim vinom te je stavi na štap i dade mu da pije. Mark Marko 15: 16-20 16 Vojnici su odveli Isusa… Vojnici ga odvedoše u dvorište palače – to jest pretorija – i sazvaše čitavu kohortu. 17 Ogrnuše ga grimiznim ogrtačem, i pošto ispletoše krunu od trnja, staviše mu je na glavu. 18 i počeše mu klicati: “Živio, kralju Jevreja!” 19 Neprestano su ga tukli štapom po glavi i pljuvali ga te padali na koljena i naklanjali se pred njim. 20 Pošto mu se narugaše, skinuše s njega grimizni ogrtač i obukoše mu njegove haljine. Onda ga izvedoše da ga razapnu…37 A Isus vrisnu i izdahnu. (Jovan 19:34) nisu mu slomili noge…, probušen nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok, te odjednom iscuri krv i voda. razapeše ga… (Jovan 20:25) [Toma] Dok ne vidim na njegovim rukama trag čavala ,…”…JOVAN 20:23-24 Potom vojnici, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i podijeliše ih na četiri dijela, po jedan dio svakom vojniku, te isto tako i tuniku; a tunika bijaše nešivena, otkana u jednom komadu. …Ne derimo je, nego bacimo žrijeb za nju, da vidimo čija će biti” 1 Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
Daleko je od izbavljenja moga stenjanje moje.
2 Bože moj, danju vapim, ali se ti ne odazivaš;
i noću, ali mira nemam.…7 Svi koji me vide podsmjehuju mi se; krevelje mi se, mašu glavom
8 “Predao se Jahvi; neka ga on izbavi; neka ga on spasi, jer mu je drag.” 9 A opet, ti si taj koji me izvede iz utrobe;
ti si dao da se uzdam na grudima majke svoje.
10 Tebi sam prepušten od rođenja;
ti si Bog moj od utrobe majčine. 11 Nemoj biti daleko od mene, jer nevolja je blizu,
jer nema nikoga da pomogne. 12 Mnogi me bikovi opkoliše;
snažni me bikovi iz Bašana okružiše.

13 Širom na me ralje otvaraju,
kao pobjesnjeli lav što riče.

14 Izlih se kao voda,
i sve mi kosti iz zglobova ispadoše;
srce mi je poput voska;
topi se u meni.
15 Grlo se moje kao crepljika osušilo,
i jezik mi uz nepce prianja;
i ti me u smrtni prah polažeš.
16 Jer psi me opkoliše;
družba zlotvora mene okruži;
probodoše mi i ruke i noge.

17 Sve kosti svoje prebrojiti mogu.
Oni gledaju, zure u mene;
18 They haljine moje među sobom dijele,
i bacaju žrijeb za odjeću moju.

Indžil je napisan iz ugla očevidaca koji su posmatrali raspeće. Ali Psalam 22 je napisan iz perspektive nekoga ko ga doživljava. Kako objasniti ovu sličnost između Psalma 22 i raspeća Isa al Masiha? Da li je slučajnost da se detalji poklapaju toliko da uključuje da bi se odjeća i podijelila (zašivena odjeća je podijeljena po šavovima i proslijeđena među vojnike) I bacili ždrijeb (bešavna odjeća bi se uništila ako bi se rastrgala pa su bacili kockice za to). Psalam 22 napisan je prije nego što je izmišljeno raspeće, ali opisuje njegove specifične detalje (pirsing ruku i stopala, izvlačenje kostiju – istezanjem dok žrtva visi). Osim toga, Evanđelje po Jovanu to navodi krv i voda su potekle kada je koplje zabodeno u Isusov bok, što ukazuje na nakupljanje tečnosti u srčanoj šupljini. Isa al Masih je tako umro od srčanog udara. Ovo se poklapa sa opisom Psalma 22 o ‘srce se moje pretvorilo u vosak’. Hebrejska riječ u Psalmu 22, koja je prevedena ‘probušen’, doslovno znači ‘poput lava’. Drugim riječima, ruke i stopala su osakaćene i izmrcvarene kao od lava kada su probodene.

Nevjernici odgovaraju da je sličnost Psalma 22 sa zapisom očevidaca u Indžilu možda zato što su Isaovi učenici izmislili događaje kako bi ‘uklopili’ proročanstvo. Može li to objasniti sličnost?

Psalam 22 i naslijeđe Isa al Masiha

Ali Psalam 22 se ne završava stihom 18 u gornjoj tabeli – nastavlja se dalje. Zapazite ovdje kako je trijumfalno na kraju – nakon smrti!

26 Jadnici će jesti i nasititi se; oni koji Jahvu traže hvalit će ga. Neka srce vaše živi dovijeka.

27 Svi će se krajevi zemlje sjetiti i okrenuti Jahvi,
i sve će se porodice
pogana njemu klanjati,

28 jer kraljevstvo je Jahvino, i on vlada nad narodima.

29 Njemu će se klanjati svi koji spavaju na zemlji, pred njim će se pognuti svi koji u prah silaze, a ja ću za nj živjeti.

30 Potomstvo će mu moje služiti; budućim naraštajima pripovijedat će se o Jahvi.

31 Oni će očitovati pravednost njegovu narodu još nerođenom, da je on to izvršio. (Psalam 22: 26-31)

Ovdje se ne radi o detaljima smrti ove osobe. O tome se govorilo na početku psalma. Poslanik Dawud sallallahu alejhi ve sellem sada gleda dalje u budućnost i bavi se uticajem smrti ove osobe na ‘potomstvo’ i ‘buduće generacije’ (v.30). To smo mi koji živimo 2000 godina nakon Isa al Masiha. Davud nam kaže da će mu ‘potomstvo’ koje prati ovog čovjeka sa ‘probušenim rukama i nogama’, koji je umro tako strašnom smrću, ‘služiti’ i ‘pripovijedati o njemu’. Stih 27 predviđa opseg – doći će do ‘kraja zemlje’ i među ‘sve porodice naroda’ i navesti ih da se ‘okrenu GOSPODU’. Stih 29 pokazuje kako će ‘oni koji se ne mogu održati u životu’ (svi mi) jednog dana kleknuti pred njim. Pravednost ovog čovjeka će biti objavljena ljudima koji još nisu bili živi (‘još nerođeni’) u vrijeme njegove smrti.

Ovaj završetak nema nikakve veze s tim da li je Indžil napravljen tako da odgovara Psalmu 22, jer se sada bavi mnogo kasnijim događajima – onima našeg vremena. Pisci Indžila, u 1st stoljeća, nije mogao nadoknaditi utjecaj smrti Isa al Masiha u naše vrijeme. Racionalizacija nevjernika ne objašnjava dugoročnu, svjetsku ostavštinu Isa al Masiha koju je Psalam 22 ispravno predvidio prije 3000 godina.

Kur’an – Davidovo predznanje dato od Allaha

Ova pobjedonosna pohvala na kraju Psalma 22 je upravo ono što sura Saba (Sura 34 – Šeba) i Sura En-Naml (Sura 27 – Mrav) misle kada o Davidovim nadahnutim psalmima kažu da:

Mi smo Davudu Našu milost ukazali – “O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!” – i učinili da mu mekahno gvožđe bude. (Sura Saba 34:10)

Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: “Hvala Allahu, koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova Svojih!” (Sura En-Naml 27:15)

Kako piše, Allah je Davidu dao znanje i milost da predvidi budućnost i s tim znanjem je pjevao hvale zapisane u Psalmu 22.

Sada razmotrite pitanje postavljeno u suri al-Waqi’ah (Sura 56 – Neizbježno).

A zašto (intervenišete) vi kad duša (umirućeg) do guše dopre,- i kad vi budete tada gledali,-a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,- zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti ne povratite, ako istinu govorite (u zahtjevu za nezavisnost)? (Sura al-Waqi’ah 56:83-87)

Ko može vratiti dušu iz smrti? Ovaj izazov je dat odvajanju ljudskog rada od Allahovog rada. Ipak, sura al-Waqi’ah je upravo ono što opisuje Psalam 22 – i to tako što se predviđa ili proriče djelo Isa al Mesiha savs.

Ne može se bolje predvidjeti učinak raspeća Isa al Masiha od psalma 22. Ko još u svjetskoj istoriji može tvrditi da će detalji njegove smrti, kao i naslijeđe njegovog života u daleku budućnost, biti predviđeni 1000 godina prije nego što je poživio? Budući da nijedan čovjek ne može tako detaljno predvidjeti daleku budućnost, ovo je dokaz da je Isa al Masihova žrtva bila “Božiji namjerni plan i predznanje“.

Drugi poslanici predviđaju žrtvu Isa al Mesiha

Baš kao i Taurat je započeo zrcalnom slikom događaja iz posljednjih dana Isa al Masiha, a zatim je sliku učinio jasnijom s daljnjim detaljima, proroci koji su slijedili Davuda razjasnili su dalje detalje o smrti i uskrsnuću Isa al Masiha. Tabela ispod sumira neke od onih koje smo pogledali.

Proroci Svrhunac Kako je to otkrilo plan dolaska Masiha
The Sign of the Virgin Birth  ‘Od djevice će se roditi sin’ predskazao je prorok Isaija 700. godine prije Krista i živjet će savršeno bez grijeha. Samo savršen život može se ponuditi u žrtvi za drugoga. Isa al Masih, rođen u ispunjenju tog proročanstva, živio taj savršen život
The coming ‘Branch’ prophesied the name of Isa and the removal of our sin  Proroci Izaija, Jeremija i Zaharija dali su niz proročanstava o dolasku koga je Zaharija ispravno nazvao Isa – 500 godina prije nego što je Isa živio. Zaharija je prorekao da će u ‘jednom danu’ grijesi ljudi biti uklonjeni. Isa je sebe prinio kao žrtvu i tako su za tačno ‘jednog dana’ grijesi bili iskupljeni, ispunjavajući sva ova proročanstva.
The Prophet Daniel and the time of coming of the Masih  Daniel je prorekao tačan raspored od 480 godina za dolazak Masiha. Isa je stigao tačno prema rasporedu proročanstva.
The Prophet Daniel prophesied the Masih will be ‘cut off’  Nakon dolaska Masiha, prorok Danijel je napisao da će biti ‘odsječen i da neće imati ništa’. Ovo je bilo proročanstvo o nadolazećoj smrti Isa al Masiha jer je bio ‘odsječen’ od života.
The Prophet Isaiah predicts the death & resurrection of the coming Servant  Prorok Izaija je predvidio vrlo detaljno kako će Mesih biti ‘odsječen od zemlje živih’ uključujući mučenje, odbačen, ‘proboden’ za naše grijehe, vođen poput janjeta na klanje, a njegov život će biti žrtva za grijeh , ali bi nakon toga ponovo vidio ‘život’ i bio pobjednik. Sva ova detaljna predviđanja su se ispunila kada Isa al Masih je razapet i tkokoš je ustala iz smrti. To što se takvi detalji mogu predvidjeti 700 godina unaprijed je veliki znak da je to bio Allahov plan.
The Prophet Yunus and the death of Isa al Masih  Poslanik Junus je doživio grob kada je bio u velikoj ribi. Ovo je bila slika koju je Isa al Masih koristio da objasni da će na sličan način i on doživjeti smrt.
The Prophet Zechariah & the freeing of the prisoners of death  Isa al Masih se poziva na Zaharijino proročanstvo da će osloboditi ‘zarobljenike smrti’ (one koji su već mrtvi). Proroci su naveli njegovu misiju da uđe u smrt i oslobodi one koji su tamo zarobljeni.

Uz ova mnoga proročanstva, od proroka koji su i sami bili odvojeni stotinama godina, koji su živjeli u različitim zemljama, različitog porijekla, ali su se sva fokusirala na predviđanje nekog dijela velike pobjede Isa al Masiha kroz njegova smrt i vaskrsenje – ovo je dokaz da je to bilo po Allahovom planu. Zbog toga je Petar, vođa učenika Isa al Masiha, rekao svojim slušaocima:

Ali ovako je Bog ispunio ono što je na usta svih proroka unaprijed obznanio – da će Pomazanik njegov patiti.(Djela 3: 18)

Odmah nakon što je Peter ovo rekao, on je tada izjavio:

Zato se pokajte i povratite, da vam se grijesi izbrišu. (Djela 3:19)

Postoji obećanje blagoslova za nas da možemo ‘izbrisati svoje grehe’. Gledamo šta ovo znači OVDJE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *