Skip to content
Home » Zabur se zatvara – uz obećanje nadolazećeg priprematelja

Zabur se zatvara – uz obećanje nadolazećeg priprematelja

Sura al-Mudaththir (Sura 74 – Ogrnuti) prikazuje Poslanika savs umotanog u svoj ogrtač kako strogo upozorava na Sudnji dan

O ti, pokriveni (u plašt)!

Ustani i opominji!

I Gospodara svoga veličaj!… (Sura al-Mudaththir 74:1-3)

A kada se u Rog puhne,

biće to naporan dan,-

nevjernicima, neće biti lagahan. (Sura al-Mudaththir 74:8-10)

Sura El-Kafirun (Sura 109 – Nevjernici) prikazuje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji jasno poziva na drugačiji put od nevjernika.

Reci: O vi nevjernici

ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,

a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam.

ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam.

vama – vaša vjera, a meni – moja. (Sura Al-Kafirun 109:1-6)

Zabur se završava pozivanjem na proroka Iliju sallallahu alejhi ve sellem koji je uradio upravo onako kako su opisali sura al-Mudaththir i sura al-Kafirun. Ali Zabur se također raduje dolasku još jednog proroka koji će biti poput Ilije i pripremiti naša srca. Znamo ga kao Poslanika Yahya a.s.

Najavljen je dolazak Poslanika Yahye (savs).

Videli smo u Znak sluge da je Sluga bio obećan da će doći. Ali čitavo obećanje njegovog dolaska balansiralo se na važnom pitanju. Isaiah 53 počeo pitanjem:

Ko povjerova u našu poruku…? (Isaija 53:1a)

Isaija a.s. je predviđao da se ovom Sluzi neće lako povjerovati, a problem nije bio u poruci ili Znacima Sluge jer će oni biti precizni u vremenu ciklusi ‘sedmice’ kao i po imenu i precizirajući da će biti ‘odsječen’. Problem nije bio u tome što nije bilo dovoljno znakova. Ne, problem je bio što su srca ljudi bila tvrda. Dakle, neko je morao da dođe prije Sluga je došao da pripremi ljude za njegov dolazak. Stoga je prorok Isaija (savs) dao ovu poruku o onome ko će pripremiti put za Slugu. Ovu poruku je napisao u svojoj knjizi Zabur na sljedeći način

A voice of one calling:

 Glas jednoga viče:
“U pustinji pripremite put Jahvi;
poravnajte Bogu našem drum u pustoši.
(4) Neka se digne svaka dolina,
a svaka gora i brdo neka se spuste,
i neka neravno tlo postane ravnica,
a krševit prostor široka dolina.
(5) Tad će se objaviti slava Jahvina,
i vidjet će je svi ljudi zajedno,
jer usta su Jahvina” Izaija 40:3-5

Isaija (a.s.) je pisao o nekome ko će doći ‘U pustinju’ da ‘pripremi put GOSPODU’. Ova osoba bi izgladila prepreke tako da će se ‘slava GOSPODNJA otkriti’. Ali Isaija nije precizirao na koji način će to biti učinjeno.

Poslanik Malahija – posljednji Zaburski prorok

The Prophets Isaiah, Malachi and Elijah (PBUT) shown in historical timeline

Proroci Isaija, Malahija i Ilija (PBUT) prikazani u istorijskoj vremenskoj liniji

Otprilike 300 godina nakon Isaije došao je Malahija (savs) koji je napisao posljednju knjigu Zabura. U ovoj posljednjoj knjizi Malahija (savs) elaborira ono što je Isaija rekao o dolazećem Pripremaču. napisao je:

“Gle, ja vjesnika svoga šaljem, koji će pripremiti put preda mnom. I Gospod će, koga vi tražite, iznenada doći u hram svoj; a glasnik saveza, kome se radujete, eto ga dolazi”, veli Jahve nad vojskama. (Malahija 3:1)

Ovdje se opet predviđa glasnik koji će ‘pripremiti put’. Nakon ovog Preparer dolazi onda će doći ‘glasnik saveza’. Na koji zavjet misli Malahija (a.s.)? Zapamtite da je prorok Jeremija, sallallahu alejhi ve sellem, je predvidio da će Allah sklopiti novi savez tako što će ga zapisati u našim srcima. Tek tada bismo se mogli ugasiti naša žeđ koja nas uvijek vodi u grijeh. Ovo je isti zavjet na koji se poziva Malahija (savs). Davanje da savez će biti signaliziran dolaskom Preparer.

Malahija (a.s.) tada zatvara cijeli Zabur sa poslednjim paragrafom njegove knjige. U tom poslednjem pasusu on ponovo gleda u budućnost i piše:

„Evo, ja ću vam poslati proroka Iliju prije negoli svane veliki i strašni dan Jahvin. On će okrenuti srca očeva djeci i srca djece očevima, pa ja neću doći i udariti po zemlji prokletstvom.” Malahija 4:5-6

Šta je Malahija (a.s.) mislio pod ‘Ilija’ će doći prije velikog dana GOSPODNJEG? Ko je bio Ilija? On je bio još jedan prorok kojeg nismo gledali (ne možemo pogledati sve Zaburove poslanike jer bi ovo bilo predugo, ali ga vidimo na vremenskoj liniji iznad). Ilija (savs) je živio oko 850. godine prije Krista. Bio je poznat po tome što je živio u divljini i nosio odjeću od životinjske dlake i jeo divlju hranu. Verovatno je izgledao prilično neobično. Malahija (a.s.) je to napisao na neki način The Preparer koji dođe prije Novog zavjeta bit će poput Ilije (a.s.).

I tom izjavom Zabur je završen. Ovo je posljednja poruka u Zaburu i napisana je oko 450. godine prije Krista. Taurat i Zabur bili su puni obećanja o stvarima koje dolaze. Hajde da pregledamo neke.

Razmatranje obećanja Taurata i Zabura koja su još uvijek bila neispunjena

  • Poslanik Ibrahim sallallahu alejhi ve sellem u Znak žrtve je izjavio da će na planini Morija ‘biti obezbijeđen’. Jevreji su i dalje čekali na kraju Zabura da se ovo ‘obezbeđivanje’ dogodi.
  • Poslanik Musa (a.s.) je to rekao Pasha je bila znak za Izraelce, i Izraelci su slavili Pashu kroz svu svoju istoriju, ali su zaboravili da, kao znak, ono na šta je ona ukazivala još nije otkriveno.
  • Poslanik Musa (a.s.) u Tauratu je predvidio da će doći prorok za koga je Allah rekao: “Stavit ću svoje riječi u njegova usta”. Allah je također objavio u tom obećanju dolazećeg Poslanika: “Ja ću osobno pozvati na odgovornost svakoga ko ne sluša moje riječi koje Poslanik govori u moje ime”.
  • Kralj Davud (a.s.) je imao predskazao dolazak ‘Hrista’ ili ‘Masih’. Kroz svoju dugu istoriju Izraelci su se pitali kako će izgledati vladavina ovog ‘Hrista’.
  • Prorok Isaija (savs) je imao prorekao da će djevica roditi ‘sina’. Na kraju Zabura, Jevreji su još čekali da se dogodi ovaj izuzetan događaj.Poslanik Jeremija (savs) je imao predviđao da će Novi savez, jedan zapisan u našim srcima umjesto na tabletama, došao bi jednog dana.
  • Poslanik Zeharija (savs) je imao predvidio ime ovog dolaska ‘Krist’ (ili Masih).
  • Poslanik Daniel (savs) je imao predvidio da će, kada Krist (ili Masih) dođe, biti ‘odsječen’ umjesto da vlada kao što se većina pretpostavlja da će se dogoditi.
  • Prorok Isaija (savs) je imao napisano o nadolazećem ‘Slugi’ koji bi mnogo patio i bio ‘odsječen od zemlje živih’
  • I kao što smo vidjeli ovdje, prorok Malahija (savs) je predvidio da će svemu tome prethoditi dolazak The Preparer. On je trebao pripremiti srca ljudi jer su naša srca tako lako otvrdnuta protiv stvari Božjih.

Tako je sa zatvaranjem Zabura 450. godine prije Krista jevrejski narod živio u iščekivanju ispunjenja ovih divnih obećanja. I čekali su i čekali. Jedna generacija je smenjivala drugu, a onda bi dolazile druge – bez ispunjenja ovih obećanja.

Šta se desilo nakon što je Zabur završen

Kao što smo vidjeli u Istorija Izraelaca, Aleksandar Veliki je osvojio većinu poznatog svijeta 330. godine prije Krista i iz tih osvajanja su narodi i civilizacije svijeta usvojili grčki jezik. Kako je engleski danas postao univerzalni jezik za biznis, obrazovanje i književnost, u to vrijeme grčki je bio slično dominantan. Jevrejski učitelji preveli su Taurat i Zabur sa hebrejskog na grčki oko 250. godine prije Krista. Ovaj prijevod je bio nazvana Septuaginta. Kao što smo videli OVDJE, evo odakle dolazi riječ ‘Hrist’ i vidjeli smo OVDJE da je odatle i ime ‘Isus’.

The Prophets Isaiah, Malachi and Elijah (PBUT) shown in historical timeline

Proroci Isaija, Malahija i Ilija (PBUT) prikazani u istorijskoj vremenskoj liniji

Za to vrijeme (300 – 100 pne koje je plavi period prikazan na vremenskoj liniji) postojalo je stalno vojno rivalstvo između Egipta i Sirije i sa Izraelcima koji su boravili tačno između ova dva carstva, redovno su bili uhvaćeni u bitkama. Neki specifični sirijski kraljevi nastojali su da nametnu grčku religiju (religiju obožavanja idola) Izraelcima i da iskorijene njihovo obožavanje Jednog Boga. Određene jevrejske vođe poveli su ustanak kako bi odbranili svoj monoteizam i obnovili čistoću ibadeta koju je uspostavio Poslanik Musa (savs). Jesu li ovi vjerski vođe bili ispunjenje ovih obećanja koja su Jevreji čekali? Ovi ljudi, iako vjerni sljedbenici ibadeta prema uputama u Tauratu i Zaburu, nisu odgovarali proročkim znakovima. U stvari, oni sami nisu čak ni tvrdili da su proroci, već samo pobožni Jevreji koji brane svoje obožavanje od idolopoklonstva.

Napisane su istorijske knjige o ovom periodu, koje opisuju ove borbe koje su sačuvale čistotu bogosluženja. Ove knjige pružaju historijski i vjerski uvid i vrlo su vrijedne. Ali jevrejski narod nije smatrao da su ih napisali proroci i stoga ove knjige nisu bile uključene u Zabur. Bile su to dobre knjige, koje su napisali religiozni ljudi, ali ih nisu pisali proroci. Ove knjige su bile poznate kao apokrif.

Ali pošto su ove knjige bile korisne, često su bile uključene uz Taurat i Zabur kako bi dale potpunu istoriju jevrejskog naroda. Nakon što je napisan Indžil i poruka Isa al Mesiha (savs), knjige Taurat, Zabur i Indžil su spojene u jednu knjigu – al kitab ili Bibliju. Neke današnje Biblije će čak uključivati ​​ove knjige apokrifa, iako one nisu dio Taurata, Zabura ili Indžila.

Ali obećanja data u Tauratu i Zaburu još su čekala na ispunjenje. Nakon grčkih uticaja moćno Rimsko Carstvo se proširilo i zamenilo Grke da vladaju Jevrejima (ovo je žuti period koja dolazi iza plave boje na vremenskoj liniji iznad). Rimljani su vladali efikasno, ali oštro. Porezi su bili visoki i Rimljani nisu tolerisali neslaganje. Jevrejski narod je sve više žudio za ispunjenjem obećanja datih u Tauratu i Zaburu, iako je u njihovom dugom čekanju njihovo obožavanje postalo vrlo kruto i razvili su mnoga dodatna pravila ne od proroka već iz predanja. Ove dodatne ‘naredbe’ izgledale su kao dobre ideje kada su prvi put predložene, ali su brzo zamijenile originalne naredbe Taurat i Zabur u srcima i umovima jevrejskih učitelja.

I konačno, kada je izgledalo da su obećanja davno zaboravljena od Allaha, moćni melek Džibril (Džibril) je došao da najavi dugo očekivano rođenje Pripremitelja. Danas ga poznajemo kao Poslanika Yahya (ili Jovana Krstitelja – sallallahu alejhi ve sellem). Ali to je početak Indžila, koji gledamo na sledećem.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *