Skip to content
Home » Pomažu li anđeli na desnoj i lijevoj strani na Sudnjem danu?

Pomažu li anđeli na desnoj i lijevoj strani na Sudnjem danu?

Sura Al-Haqqah (Sura 69 – Stvarnost) opisuje kako će se Sudnji dan odvijati uz prasak trube.

A kada se jednom u Rog puhne,

pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe,-

toga dana će se Smak svijeta dogoditi.

i nebo će se razdvojiti, tada će labavo biti,

i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.

Tada ćete ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati. (Sura al-Haqqah 69:13-18)

Sura Qaf (Sura 50) također opisuje Dan kada se puše u Allahovu trubu i anđeli čuvari s naše desne i lijeve strane otkrivaju zapise o našim djelima i zaslugama. Ovi ajeti glase:

Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.

Kad se dvojica (anđela čuvara) sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,

on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.

Smrtne muke će zbilja doći: “to je nešto od čega ne možeš pobjeći!”

i u rog će se puhnuti: to je Dan kojim se prijeti.

i svako će doći, a s njim i vodič (anđeo) i svjedok (anđeo).

(It will be said:) “Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid!”

A drug njegov će reći: “Ovaj, pored mene, spreman je.” (Sura Qaf 50:16-23)

Ayah 20 kaže da je upozorenje trube imalo već dato (prije nego što je Kur’an objavljen). Kada je ovo dato? Dao ga je Isa al Mesih (a.s.) kada je u Indžilu prorekao da će njegov povratak na Zemlju objaviti truba neba:

I on će poslati anđele svoje s trubom glasnom, pa će oni skupiti izabranike njegove od četiri vjetra, s jednog na drugi kraj nebeski. (Matej 24:31)

Šta se dešava nakon ovoga? Sura Qaf opisuje meleka s naše desne i lijeve strane, koji bilježi naša djela. Pošto nam je Allah bliži od naše vratne vene, Indžil nam govori da su ovi zapisi o našim djelima toliko opsežni da su ‘knjige’. Ovo je opisano u viziji koju je Jovan, učenik Isa al Mesiha savs, primio i napisao u završnoj knjizi Indžila. Kako piše:

Zatim vidjeh veliko bijelo prijestolje i onog koji je sjedio na njemu, od čijeg prisustva zemlja i nebo iščeznuše, i ne nađe im se mjesta. 12 I vidjeh mrtve, male i velike, gdje stoje pred prijestoljem, i otvoriše se knjige; i još jedna knjiga bi otvorena, knjiga života; i mrtvima je bilo suđeno po onom što je bilo napisano u knjigama, prema njihovim djelima. 13 I izruči more mrtve koji bijahu u njemu, i izručiše smrt i svijet mrtvih koji bijahu u njima; i bilo im je suđeno, svakom prema njegovim djelima. 14 Tad smrt i svijet mrtvih bijahu bačeni u vatreno jezero. To je druga smrt, jezero vatreno. 15 I čije se god ime ne nađe upisano u knjizi života, taj bi bačen u vatreno jezero. (Otkrivenje 20:11-15)

Ovo to izjavljuje sve će biti suđeno ‘prema onome što su uradili’ kako je zapisano u ‘knjigama’. Zato pozdravljamo anđele s naše desne i lijeve strane nakon namaza, nadajući se da ćemo dobiti neku prednost u zapisivanju djela.

The Book of Life

Ali primijetite da postoji još jedna knjiga, pod nazivom ‘Book of Life‘, što se razlikuje od evidencije dobrih i loših zasluga. U njemu se navodi da ‘bilo ko‘ čije se ime ne nalazi upisano u Book of Life će biti bačen u Vatreno jezero (još jedan izraz za pakao). Dakle, čak i ako je naš spisak dobrih zasluga koje je zapisao anđeo s naše desne strane veoma dugačak, a lista grijeha koje je anđeo zapisao s naše lijeve strane je vrlo kratka – čak i tada – ako naše ime nije u ‘Knjiga života‘ i dalje smo osuđeni na pakao. Šta je to ‘knjiga života’ i kako je naše ime zapisano u ovoj knjizi?

I Taurat i Kur’an navode da kada Hazreti Adam je zgriješio, Allah ga je protjerao iz Dženneta i učinio smrtnim. To je značilo da je on (i mi njegova djeca) odvojen od Izvora Života. To je razlog zašto smo smrtni i jednog dana ćemo umrijeti. Poslanik Isa al Mesih sallallahu alejhi ve sellem je došao da nam vrati ovaj Život kako bi naša imena mogla biti upisana u Knjigu života. Kako je izjavio

Doista, doista vam velim, ko čuje moju riječ i povjeruje onom koji me poslao ima vječni život i ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. (Jovan 5:24)

Kako je Poslanik Ibrahim sallallahu alejhi ve sellem predvidio ovaj dar života, i zašto nam Isa al Mesih može dati život je objašnjeno u detalj ovdje. Sura Qaf nas upozorava na to

(Rečenica će biti:) “Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju (Sura Qaf 50:24)

Pa ako je ponuđen Vječni Život zašto ne bi bio obavešten o tome?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *