Skip to content
Home » Znak Lut

Znak Lut

Lut (ili Lot u Tauratu/Bibliji) je bio Ibrahimov nećak (savs). Odabrao je da živi u gradu punom zlih ljudi. Allah je ovu situaciju iskoristio kao proročanske znakove za sve ljude. Ali koji su znakovi? Da bismo odgovorili na ovo, moramo obratiti veliku pažnju na različite ljude na ovom računu. Kliknite OVDJE da pročita izvještaj i u Tauratu iu Kur’anu.

U Tauratu i Kur’anu možemo vidjeti da postoje tri grupe ljudi, kao i meleki (ili poslanici) Allaha. Hajde da razmislimo o svakom redom.

Ljudi iz Sodome

Ovi ljudi su bili izuzetno perverzni. Ovi ljudi su se nadali da će silovati druge muškarce (koji su zaista bili anđeli, ali pošto su ljudi iz Sodome mislili da su muškarci, planirali su da ih grupno siluju). Ova vrsta grijeha je bila toliko zla da je Allah odlučio da sudi cijelom gradu. Presuda je bila u skladu sa presudom datom Adamu. Nazad na pocetku Allah je upozorio Adama da je presuda za greh bila smrt. Nijedna druga vrsta kazne (poput batina, zatvora itd.) nije bila dovoljna. Allah je rekao Adamu

“… samo nemoj s drveta spoznanja dobra i zla, jer ćeš u onaj dan u kojem s njega budeš jeo sigurno umrijeti.” (Postanak 2:17)

Slično tome, kazna za grijehe ljudi iz Sodome bila je da su također morali umrijeti. U stvari, ceo grad i svi koji žive u njemu biće uništeni vatrom s neba. Ovo je primjer obrasca koji je kasnije objašnjen u Indžilu:

Jer plaća je grijeha smrt (Rimljanima 6:23)

 

Lutovi zetovi

račun o Noi, Allah je sudio cijelom svijetu, a u skladu sa znakom Adama, presuda je bila smrt u velikom potopu. Ali Taurat i Kur’an nam govore da je cijeli svijet tada bio ‘zao’. Allah je sudio ljudima iz Sodome, ali su i oni bili perverzno zli. Samo sa ovim izvještajima mogao bih biti u iskušenju da pomislim da sam siguran od Allahove presude, jer nisam toliko zao. Na kraju krajeva, ja vjerujem u Allaha, činim mnogo dobrih stvari, a nikada nisam počinio takva zla. Jesam li siguran? Upozorava me znak Lut sa svojim zetovima. Nisu bili dio bande muškaraca koji su pokušavali počiniti homoseksualno silovanje. Međutim, oni nisu ozbiljno shvatili upozorenje o predstojećoj presudi. U stvari, Taurat nam kaže da su mislili da se ‘on (Lut) šali’. Da li je njihova sudbina bila drugačija od sudbine ostalih ljudi u gradu? Ne! I njih je doživjela ista sudbina. Nije bilo razlike u ishodu između ovih zetova i zlih ljudi iz Sodome. Znak ovdje je da svi moraju ozbiljno shvatiti ova upozorenja. Nisu samo za perverzne ljude.

Lutova žena

Lutova žena je za nas odličan znak. I u Tauratu iu Kur’anu ona je također nestala zajedno sa ostalim ljudima. Bila je žena proroka. Ali njen poseban odnos prema Lutu nije je spasio iako nije praktikovala homoseksualnost kao što su to činili muškarci iz Sodome. Anđeli su im naredili:

‘neka se niko od vas ne obazire’ (Surat 11:81) Hud or

‘Natrag se ne obzir’ (Postanak 19:17)

Taurat nam to govori

Ali žena Lotova, idući za njim, natrag se obazre, i stupom soli postade. (Postanak 19:26)

Šta tačno znači njeno ‘osvrtanje unazad’ nije objašnjeno. Ali očito je mislila da može zanemariti čak i malu Allahovu naredbu i mislila je da to neće biti važno. Njena sudbina – s njenim ‘malim’ grijehom – bila je ista kao i ljudi iz Sodome sa njihovim ‘velikim’ grijehom – smrću. Ovo je tako važan znak za mene da me spriječi da pomislim da su neki ‘mali’ grijesi izuzeti od Allahove presude – Lutova žena je naš znak koji nas upozorava na ovo pogrešno razmišljanje.

Lut, Allah i meleki poslanici

Kao što smo vidjeli u Adamov znak, kada je Allah presudio on je također pružio milost. U toj presudi to je bilo davanjem odjeće od kože. Sa Noom, kada je Allah presudio, ponovo je pružio milost kroz arku. Još jednom Allah, čak i na Svojoj presudi, pazi da također udijeli milost. Taurat je to opisao:

on (Lut) se nakanjivao, te ga ljudi (anđeli koji su izgledali kao ljudi) čvrsto za ruku uzeše, a i ženu njegovu i dvije kćeri njegove, jer JAHVE prema njima milosrdan bješe. (Postanak 19:16)

Šta možemo naučiti iz ovoga? Kao iu ranijim znakovima, milost je bila univerzalna, ali je pružena samo na jedan način – vodeći ih iz grada. Allah, na primjer, nije pružio milost tako što je napravio sklonište u gradu koje bi moglo odoljeti Vatri s neba. Postojao je samo jedan način da se primi milost – slijedite anđele izvan grada. Allah nije pružio ovu milost Lutu i njegovoj porodici jer je Lut bio savršen. U stvari, i u Tauratu iu Kur’anu vidimo da je Lut bio voljan ponuditi svoje kćeri silovateljima – a ne plemenita ponuda. Taurat nam čak kaže da je Lut ‘oklevao’ kada su ga anđeli upozorili. Čak i u svemu tome, Allah je dao milost tako što ga je ‘uhvatio’ i izveo. Ovo je znak za nas: Allah će nam dati milost, a to ne zavisi od naših zasluga. Ali mi, kao i Lut prije nas, trebamo primiti ovu milost da bi nam pomogla. Zetovi to nisu dobili, pa nisu imali koristi od toga.

Taurat nam govori da je Allah pružio ovu milost Lutu zato što je njegov ujak, veliki Poslanik Ibrahim sallallahu alejhi ve sellem, molio za njega (vidi odlomak u Postanku OVDJE). Taurat se nastavlja kroz Ibrahimove znakove uz obećanje od Allaha da ‘svi će narodi na zemlji biti blagoslovljeni jer si me poslušao’ (Postanak 22:18). Ovo obećanje bi nas trebalo upozoriti jer bez obzira ko smo, koji jezik govorimo, koju vjeru imamo ili gdje živimo, možemo znati da smo i ti i ja dio ‘svih naroda na zemlji’. Ako je Ibrahimovo posredovanje potaknulo Allaha da proširi svoju milost na Luta, iako on to nije zaslužio, koliko će više Ibrahimovi znakovi dati milost nama, koji pripadamo ‘svim narodima’? Sa ovom mišlju nastavljamo u Tauratu gledajući dalje u Znakovi Ibrahima.

Preuzmite PDF sa svim znakovima iz Al Kitaba kao knjigu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *