Skip to content

Godišnja žrtva za oprost za sve ljude

1Nakon što su dva Aronova sina ubijena kada su došli pred Gospoda nesvetom vatrom , Gospod se obratio Mojsiju.2Rekao je: “Reci svom bratu Aronu da ne ide samo u svetilište iza druge zavjese. Ne smije samo otići do poklopca za oproštenje koji je na kovčegu saveza, inače bi umro. Jer ja sam tamo, u oblak iznad poklopca za oproštaj.3Aron može ući tamo samo ako prinese mladog bika kao žrtvu oproštenja i mušku ovcu kao žrtvu paljenicu.4Mora obući svete platnene tunike i gornje haljine, staviti laneni pojas i staviti laneni turban na glavu. Pošto je ovo sveta odjeća, prvo se mora potpuno oprati u vodi.5Od naroda mora uzeti dvije muške koze kao žrtvu oproštenja i jednu mušku ovcu kao žrtvu paljenicu.

6Prvo, on mora žrtvovati bika kao žrtvu oprosta za sebe. Pritom traži oprost za sebe i svoju porodicu.7Zatim mora donijeti dva muška jarca k Meni na ulaz u Šator sastanka.8Aron mora izvući ždrijeb za ova dva jarca, koja je koza za Gospoda, a koja za Azazela. 9Aron mi mora ponuditi jarca koji je pred Gospodom kao žrtvu oproštenja.10Ali koza za Azazela mi mora biti dovedena živa. Kasnije će biti poslan u pustinju i biti za Azazela. Ta životinja će ljudima pružiti oprost. Odnosi sve što su ljudi pogrešili u divljinu .

11Kada Aron zakolje bika kojim traži oprost za sebe i svoju porodicu,12onda mora uzeti žar sa mog oltara i staviti ga u mangalu. S tim mora ući u svetilište iza druge zavjese. Mora unutra uzeti i dvije šake tamjana.13Tamo će staviti tamjan na vatru u mangalu i staviti ga pored Mene, tako da će dim tamjana pokriti poklopac za oproštenje na kovčegu saveza. Samo tako će ostati živ.14Zatim bi trebao prstom poškropiti malo bikove krvi prema istoku na poklopac za oprost. Takođe mora sedam puta prstom poškropiti krvlju po zemlji ispred poklopca za oproštenje.

15Zatim mora izaći napolje da zakolje kozu za žrtvu oprosta koja je za ljude. On mora donijeti krv u svetilište iza druge zavjese. S njom mora učiniti isto kao i s krvlju bika: mora njome poprskati poklopac za oproštaj i zemlju ispred poklopca za oproštaj.16Zato on mora očistiti svetinju, jer postaje nečisto zbog svega što su Izraelci pogriješili. Jer pošto šator sastanka stoji usred ljudi i sve njihove zloće, svetinja postaje nečista.17Dok je Aron u šatoru u svetilištu tražeći oprost za sebe, svoju porodicu i sav narod Izraela, nikome drugome nije dopušteno ući u šator sastanka dok on ponovo ne izađe.

18Zatim mora otići do Mog oltara i zamoliti Me da očistim oltar. Neka namaže krv junca i jarca svuda okolo na rogove oltara.19Zatim mora sedam puta prstom poškropiti oltar krvlju da bi ga očistio i posvetio od svega što su Izraelci pogriješili.20Ako je tražio da se očisti svetinja u šatoru, šator sastanka i oltar, onda mi mora donijeti živu kozu.21Aron mora položiti ruke na glavu životinje i navesti sve što su Izraelci pogriješili. Tako će sva ta pogrešna djela staviti na kozu. Onda mora neko drugi da donese kozu u pustinju. 22Tako će koza oduzeti ljudima sve što su ljudi pogriješili i odnijeti je u nenastanjivu zemlju. U pustinji mora pustiti kozu.

23Zatim Aron treba da skine platnenu odjeću u šatoru sastanka. Stavio ju je da uđe u svetilište iza zavese. Mora ih ostaviti u šatoru.24Tamo se mora potpuno oprati u vodi. Onda mora da se obuče.Zatim mora izaći i prinijeti svoju žrtvu paljenicu i žrtvu paljenicu naroda. Pritom traži oprost za sebe i narod.25On treba da spali salo bika i jarca žrtve oproštenja na oltaru.

26Čovjek koji je donio kozu za Azazela mora oprati svoju odjeću i potpuno se oprati u vodi. Tek tada mu je dozvoljen povratak u šatorski kamp.

27Ostatak bika i koze čija je krv unešena u svetilište iza zavjese da traže oproštenje moraju se iznijeti izvan logora. Tamo se koža, meso i crijeva moraju spaliti.28Čovjek koji ga zapali mora tada oprati svoju odjeću i potpuno se oprati u vodi. Tek tada mu je dozvoljen povratak u šatorski kamp.

29Nadalje, ovo je vječni zakon za vas: Desetog dana sedmog mjeseca, morate se pokajati za nepravde koje ste učinili. Zato taj dan ne smijete raditi. Ovo se odnosi na ljude koji su rođeni kao Izraelci i na strance koji žive sa vama.30Jer tog dana treba vam biti oprošteno, da bi vas očistili. Tada ćete biti očišćeni od svega što ste učinili loše protiv Mene.31To je sveti dan odmora. Nikome nije dozvoljeno da radi tog dana. Ovo je vječni zakon.32Svaki sljedeći prvosveštenik mora tražiti oprost za vas tog dana. Mora da obuče svešteničku odeću od svetog platna.33U njemu mora tražiti čišćenje za svetinju iza zavjese. Također za šator sastanka, oltar, svećenike i sav narod.34To je vječni zakon. Jednom godišnje prvosveštenik mora tražiti oprost za sve Izraelce, za sve što su učinili loše protiv mene.”I Aron učini kako je Gospod zapovjedio Mojsiju.