Skip to content
Home » what to obey in taurat

what to obey in taurat

Ponekad me pitaju da li Allah zaista očekuje i zahtijeva 100% poslušnost. Možemo se raspravljati o ovome među ljudima, ali zaista će na ovo pitanje odgovoriti Allah, a ne mi, pa sam umjesto toga jednostavno odabrao ajete iz Taurata koji nam govore u kojoj mjeri je pokornost Zakonu potrebna i očekivana. Oni su ispod. Obratite pažnju koliko ima stihova i koliko su jasni. Stihovi su puni fraza poput ‘pažljivo prati’, ‘SVE zapovijeda’, ‘Sve tvoje srce’, ‘zapovijeda uvijek’, ‘sve’, ‘Sve naređuje’, ‘potpuno poslušaj’, ‘sve riječi’, ‘slušaj za sve”.

Ovaj standard 100% poslušnosti se nikada ne mijenja s kasnijim prorocima. Isa al Mesih (a.s.) u Indžilu je učio da:

17 “Nemojte misliti da sam ja došao ukinuti Zakon i proroke; ja nisam došao da ukinem, nego da ispunim. 18 Jer doista vam velim: dok ne iščeznu nebo i zemlja, ni najmanje slovo ni kretnja perom neće iz Zakona nestati, dok se sve ne ostvari. 19 Ko god prekrši i jednu od ovih najmanjih zapovijedi i nauči druge da isto rade, zvat će se najmanjim u kraljevstvu nebeskom; a ko ih god bude čuvao i njima podučavao, zvat će se velikim u kraljevstvu nebeskom. (Matej 5:17-19)

I Poslanik Muhammed (a.s.) je u hadisu rekao

Prenosi Abdullah Ibn Omer: ..Grupa Jevreja je došla i pozvala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Kuf. … Rekli su: ‘Abul-Kasime, jedan od naših muškaraca je počinio blud sa ženom; pa im osudite’. Postavili su jastuk za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je sjeo na njega i rekao: “Donesite Tevrat”. Tada je donesena. Zatim je povukao jastuk ispod sebe i stavio Toru na njega govoreći: “Vjerovao sam u tebe i u Onoga koji te je objavio.” Sunan Abu Dawud, knjiga 38, br. 4434:

I ovo samo ima smisla. Allah priprema Džennet – a ovo je savršeno i sveto mjesto – gdje je On. Neće biti policije, vojske, brave – i svih ostalih hartija od vrednosti koje danas imamo da se zaštitimo od greha jedni drugih. Zato će to biti raj. Ali da bi ono ostalo savršeno mjesto, mogu ući samo savršeni ljudi – oni koji slijede ‘sve’ komande ‘uvijek’, ‘potpuno’ i ‘u svemu’.

Evo šta Taurat kaže o stepenu poslušnosti Zakonu koji je potreban.

 • Levitska 18: 4
  Izvršavajte naloge moje i držite se propisa mojih, živite po njima; ja sam Jahve, Bog vaš.
  Levitik 18: 3-5 (u kontekstu) Leviticus 18 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Levitska 18: 5
  Držite se propisa mojih i naloga mojih, po kojima će čovjek pronaći život ako ih vrši; ja sam Jahve.
  Levitik 18: 4-6 (u kontekstu) Leviticus 18 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Levitska 25: 18
  “‘Zato se zakona mojih držite i čuvajte odredbe moje, da ih provodite, pa da sigurno na zemlji živite.
  Levitik 25: 17-19 (u kontekstu) Leviticus 25 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Levitska 26: 3
  “‘Ako vi budete živjeli po zakonima mojim i budete se držali zapovijedi mojih,
  Levitik 26: 2-4 (u kontekstu) Leviticus 26 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Brojevi 15: 39
  Neka vam to budu rese da u njih gledate i da se svih zapovijedi Jahvinih sjećate, da ih izvršavate i da ne krećete za srcem svojim i očima svojim.
  Brojevi 15: 38-40 (u kontekstu) Brojevi 15 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Brojevi 15: 40
  da se sjetite vršiti sve zapovijedi moje i da Bogu.
 • Ponovljeni zakon 5: 27
  Primakni se i čuj sve što Jahve, Bog naš, veli; onda nam kaži sve što Jahve, Bog naš, tebi kaže, a mi ćemo slušati i tako činiti.”
  Deuteronomija 5: 26-28 (u kontekstu) Deuteronomija 5 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 11: 1
  Zato voli Jahvu, Boga svoga, i uvijek se drži naredbe njegove, zakona njegovih, odredbi njegovih i zapovijedi njegovih.
  Deuteronomija 11: 1-3 (u kontekstu) Deuteronomija 11 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 11: 13
  ako budete pokorno slušali zapovijedi moje koje vam danas naređujem: da volite Jahvu, Boga svoga, i da mu služite svim srcem svojim i svom dušom svojom—
  Deuteronomija 11: 12-14 (u kontekstu) Deuteronomija 11 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 11: 32
  brižni budite da sve zakone i odredbe koje ja danas pred vas iznosim vršite.
  Deuteronomija 11: 31-32 (u kontekstu) Deuteronomija 11 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 12: 28
  Brižan budi da poslušaš sve ove riječi koje ti ja zapovijedam, da bude dobro tebi i sinovima tvojim poslije tebe zauvijek, jer ti ćeš činiti ono što je dobro i pravo u očima Jahve, Boga tvoga.
  Deuteronomija 12: 27-29 (u kontekstu) Deuteronomija 12 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 13: 18
  ako ti budeš htio slušati glas Jahve, Boga svog, držeći se svih zapovijedi njegovih koje ti ja danas naređujem i čineći ono što je pravo u očima Jahve, Boga tvoga.
  Deuteronomija 13: 17-18 (u kontekstu) Deuteronomija 13 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 15: 5
  samo ako budeš pokorno slušao glas Jahve, Boga svoga, da brižljivo vršiš sve ove zapovijedi koje ti ja danas naređujem.
  Deuteronomija 15: 4-6 (u kontekstu) Deuteronomija 15 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 26: 14
  Od toga u žalosti ništa nisam jeo, niti sam išta od toga u nečistoći prinio, niti sam od toga išta mrtvacu ponudio. Slušao sam glas Jahve, Boga svoga; učinio sam sve onako kako si mi ti zapovjedio.
  Deuteronomija 26: 13-15 (u kontekstu) Deuteronomija 26 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 28: 1
  Blagoslovi za poslušnost ] ako budeš pažljivo slušao glas Jahve, Boga svoga, i brinuo se da vršiš sve zapovijedi njegove koje ti ja danas naređujem – da će te Jahve, Bog tvoj, postaviti visoko iznad svih naroda na zemlji.
  Deuteronomija 28: 1-3 (u kontekstu) Deuteronomija 28 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 28: 15
  Prokletstva za neposlušnost ] ako ne budeš slušao glas Jahve, Boga svoga, i ne budeš se brinuo da vršiš sve zapovijedi njegove i zakone njegove kojima te ja danas zadužujem – da će se sve ove kletve spustiti na te i stići te:
  Deuteronomija 28: 14-16 (u kontekstu) Deuteronomija 28 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 30: 2
  i vratiš se Jahvi, Bogu svome, te poslušaš glas njegov svim srcem svojim i dušom svojom, sve onako kako ti ja danas zapovijedam,
  Deuteronomija 30: 1-3 (u kontekstu) Deuteronomija 30 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 30: 8
  A ti ćeš opet slušati glas Jahvin i vršiti sve njegove zapovijedi što ti ih ja danas naređujem.
  Deuteronomija 30: 7-9 (u kontekstu) Deuteronomija 30 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 30: 10
  ako poslušaš glas Jahve, Boga svoga i budeš vršio zapovijedi njegove i zakone njegove što su zapisani u ovoj knjizi Zakona, ako se okreneš Jahvi, Bogu svome, svim svojim srcem i dušom.
  Deuteronomija 30: 9-11 (u kontekstu) Deuteronomija 30 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi
 • Ponovljeni zakon 32: 46
  Mojsije im reče: “Primite k srcu sve riječi kojima vas ja danas opominjem, koje ćete vi sinovima svojim zapovjediti da ih se drže i da ih vrše, sve riječi ovoga zakona.
  Deuteronomija 32: 45-47 (u kontekstu) Deuteronomija 32 (Cijelo poglavlje) Ostali prijevodi