Skip to content
Home » what does isa say about zabur

what does isa say about zabur

Čestitamo! Možete biti mnogo sigurniji i sigurniji na Sudnjem danu, jer ako ostanete sve Zakon sve vreme ti imati Pravednost. Lično ne poznajem nikoga ko je uspio da se pridržava Zakona na ovaj način tako da je ovo zaista veliko postignuće. Ali nemojte još uvijek zaustavljati svoje napore jer morate nastaviti ovim Pravim putem do kraja svog života.

Rekao sam da ovih deset zapovesti zakona nikada nisu poništene jer se bave osnovnim pitanjima obožavanja Jednog Boga, preljube, krađe, istinitosti itd. Ali kasniji proroci su komentarisali ove zapovesti kako bi potpunije objasnili njihovu primjenu. Ispod je ono što je Isa al Mesih (savs) rekao u Indžilu o tome kako držimo ovih deset naredbi. U svom učenju on se poziva na ‘fariseje’. To su bili vjeroučitelji u njegovo vrijeme. Mogli bi se smatrati vrlo religioznim i obrazovanim naučnicima današnjice.

Riječi Isa al-Masiha (a.s.) o Deset zapovijedi

20 Jer velim vam: ne premaši li vaša pravednost pravednost pismoznanaca i farizeja, vi nećete ući u kraljevstvo nebesko.

ubistvo

21 “Čuli ste da je starima rečeno: ‘Ti ne ubij’, i: ‘Ko počini ubistvo bit će kriv pred sudom.’ 22 Ali kažem vam: svako ko bude ljut na svoga brata bit će kriv pred sudom, i ko god kaže svome bratu: ‘Ništarijo’, bit će kriv pred vrhovnim sudom, i ko god kaže: ‘Budalo’, bit će dovoljno kriv da uđe u paklenu vatru.

23 “Zato, ako prineseš dar na žrtvenik i tu se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, 24 ostavi svoj dar tu pred žrtvenikom i idi; najprije se izmiri s bratom, pa onda dođi i prinesi svoj dar.

25 “Nagodi se brzo sa svojim protivnikom dok si sa njim na putu, da te protivnik tvoj ne bi predao sucu, a sudac tamničaru, pa da budeš bačen u tamnicu. 26 Doista ti velim: nećeš izići odande dok ne platiš i posljednji novčić.

Preljuba

27 “Čuli ste da je rečeno: ‘Ti preljube ne čini’, 28 a ja vam kažem da ko god s požudom pogleda u ženu već je počinio preljubu s njom u srcu svom. 29 Ako te desno oko tvoje navede da zabludiš, iskopaj ga i baci od sebe, jer bolje ti je da izgubiš jedan dio tijela svoga nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. (Matej 5:20-30)

Osim toga, apostoli Isa al-Masiha – njegovi drugovi – također su poučavali o idolopoklonstvu. Učili su da idolopoklonstvo nije samo obožavanje idola od kamena – već obožavanje bilo šta zajedno sa Allahom. A to uključuje i novac. Stoga ćete primijetiti da oni uče da je ‘pohlepa’ također idolopoklonstvo jer pohlepna osoba obožava novac zajedno s Bogom.

Zato usmrtite sve što je u vama zemaljsko: blud, nečistoću, požudu, zlu želju i lakomost, koja je jednaka kumiropoklonstvu. Jer zbog njih će se gnjev Božiji sručiti na one koji su nepokorni. (Kološanima 3:5-6)

i ne smije biti bestidna, besmislena i nepristojna govora, što ne priliči, nego radije zahvaljivanje. Jer budite sigurni u ovo: da nijedna razvratna ili nečista osoba ili lakom čovjek, koji je kumiropoklonik, nema baštine u kraljevstvu Pomazanikovom i Božijem. Neka vas niko ne vara ispraznim riječima, jer se zbog toga gnjev Božiji sručuje na one koji su nepokorni. (Efežanima 5:4-6)

Ova objašnjenja Isa al Mesiha i njegovih drugova odnose originalnih Deset zapovijedi, koje se uglavnom bave vanjskim radnjama, na unutrašnje motive, koje samo Allah može vidjeti. Ovo čini Zakon još težim.

Možete preispitati svoj odgovor da li se pridržavate Zakona. Ali ako ste sigurni da se pridržavate svih zakona, Indžil za vas neće imati nikakvog značenja ili svrhe. I nema potrebe da nastavljate s praćenjem daljnjih Znakova ili pokušavate razumjeti Indžil. To je zato što je Indžil samo za one koji ne drže zakon – ne za one koji ga drže. Isa al Mesih je ovo objasnio na sljedeći način.

Onda se desi da, dok je Isus bio za stolom u kući, gle, dođoše mnogi poreznici i grešnici te večerahu s Isusom i učenicima njegovim. Kad to vidješe farizeji, rekoše učenicima njegovim: “Zašto vaš učitelj jede s poreznicima i grešnicima?” A kad Isus to ču, reče: “Onima koji su zdravi liječnik ne treba, nego onima koji su bolesni. Zato idite i naučite šta znači ovo: ‘Ja se više radujem milosti nego žrtvi’, jer ja nisam došao da pravedne zovem, nego grešnike.” (Mateju 9: 10-13)