Skip to content
Home » love story

love story

Ako biste spomenuli velike ljubavne priče, mogli biste predložiti da između proroka Muhameda a.s. i Hatidže, ili između Poslanika (savs) i njegove omiljene žene Aiše, ili Alijeve i Fatime. U filmovima i literaturi možete pomisliti: Romeo i Julija, Ljepotica i zvijer, Ali i Jasmin u filmu Aladdin, ili možda Pepeljuga i šarmantni princ. U njima se spajaju istorija, pop kultura i romantična fikcija u ponudi strastvenih ljubavnih priča koje plene naša srca, emocije i maštu.

Zapanjujuće, ljubav koja je rasla između Ruth i Boaza pokazala se daleko trajnijom i plemenitijom od bilo koje od ovih ljubavnih veza, i zapravo još uvijek utiče na živote svih milijardi nas koji živimo danas – više od tri hiljade godina nakon što su se ovi ljubavnici upoznali.

sure Al-Ma’un, Ad-Duhaa, Ash-Sharh i Al-Mumtahanah prikazani u Ruth & Boaz

Priča o Ruti i Boazu ilustruje bezvremenska načela iz ovih sura. Boaz je, sa svojom malom ljubaznošću prema Rut, bio čovjek koji je savršena suprotnost zlu čovjeku na kojeg je upozoreno u suri al-Ma’un (Sura 107 – Male ljubaznosti)

Pa to je onaj koji grubo odbija siroče (s grubošću), i koji da se nahrani siromah – ne podstiče. (Sura al-Ma’un 107:2-3)

i nikome ništa ni u naruč ne daju! (Sura al-Ma’un 107:7)

Rut je savršen primjer iskustava opisanih u suri Ad-Duhaa (Sura 93 – Jutarnji sati)

i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio.

i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

Zato siroče ne ucvili,

a na prosjaka ne podvikni (ne saslušano);

i o blagodati Gospodara svoga kazuj! (Sura Ad-Duhaa 93:7-11)

Iskustva Naomi, svekrve u priči o Ruti, jasan su prikaz principa datih u suri Eš-Šar (Sura 94 – Reljef)

Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili?-

i breme tvoje s tebe skinuli

koje je pleća tvoja tištilo?-

i spomen na tebe visoko uzdigli?

Ta, zaista, s mukom je i last:

zaista, s mukom je i last! (Sura Eš-Šar 94:1-6)

Način na koji Boaz ispituje vjernicu Rut je primjer primjene sure Al-Mumtahanah (Sura 60 – Ona koju treba ispitati)

O vjernici, kada vam vjernice kao muhadžirke dođu, ispitajte ih (i ispitajte) – a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo – pa ako se uvjerite da su vjernice onda ih ne vraćajte nevjernicima dopujernicima: onesu njinšima ni; a njima podajte ono što su potrošili. Nije vam grijeh da se njima ženite kad im vjenčane darove njihove date. U braku mnogoboškinje ne zadržavajte! Tražite ono što ste potrošili , a neka i oni traže ono što su potrošili (na miraze žena koje vam dolaze)! To je Allahov sud, On sudi među vama – a Allah sve zna i mudar je. (Sura Al-Mumtahanah 60:10)

Ruth & Boaz za danas

Njihova romansa je takođe slika mistične i duhovne ljubavi koju Bog nudi vama i meni. Priča o Ruth i Boazu bavi se međukulturalnom i zabranjenom ljubavlju, imigracijom i odnosom između moćnog muškarca i ranjive žene – primjenjivo u današnjoj #MeToo eri. Bavi se drevnim jevrejsko-arapskim odnosima. To nam postaje nacrt kako da uspostavimo zdrav brak. Po bilo kojoj od ovih mjera vrijedi znati ljubavnu priču Ruth & Boaza.

Njihova ljubav je zapisana u Knjizi o Ruti u Bibliji/Kitabu. To je kratka knjiga – duga samo 2400 riječi – i vrijedna je čitanja (OVDJE). Radnja se odvija oko 1150. godine prije nove ere, što ovo čini najstarijom od svih zabilježenih ljubavnih priča. Od njega je snimljeno nekoliko filmova.

Holivudski film koji prikazuje priču o Ruth Love

Ljubavna priča o Rut

Naomi i njen muž, obojica Jevreji, sa svoja dva sina napuštaju Izrael da bi izbegli sušu i nastanili se u obližnjoj zemlji Moab (današnji Jordan). Nakon što su se oženili domaćim ženama, dva sina umiru, kao i Naomin muž, ostavljajući je samu sa svoje dvije snahe. Naomi odlučuje da se vrati u svoj rodni Izrael i jedna od njenih snaha, Rut, odlučuje da joj ide u pratnji. Nakon dugog odsustva, Naomi se vraća u svoj rodni Betlehem kao siromašna udovica u pratnji Ruth, mlade i ranjive moapske (arapske) imigrantke.

Rut i Boaz se sastaju

Bez prihoda, Rut odlazi da skupi žito koje je za sobom ostavila lokalna žetvena ekipa na poljima. Šerijatski zakon Poslanika Musaa a.s. kao mreža socijalne zaštite, odredili su žeteoce da ostave nešto žitarica na svojim poljima kako bi siromašni mogli sakupljati hranu. Nasumično se čini da se Rut nađe kako bere žito na poljima bogatog zemljoposednika po imenu Boaz. Boaz primjećuje Rut među ostalima kako naporno skuplja žitarice koje su za sobom ostavile njegove radne ekipe. On daje uputstva svojim predradnicima da ostave dodatno žito u polju kako bi ona mogla skupiti više. Čineći to, Boaz daje suprotnu ilustraciju zlog čovjeka u suri al-Ma’un, a Rut je zadovoljila svoje potrebe kako sura ad-Duhaa iznosi.

Rut i Boaz se sastaju. Mnogo je umjetnosti urađeno na oslikavanju njihovog sastanka

Budući da može sakupiti u izobilju na njegovim poljima, Rut se svaki dan vraća na Boazova polja da skupi preostalo žito. Boaz, uvijek zaštitnik, osigurava da Ruth ne bude uznemiravana ili zlostavljana od strane bilo koje njegove ekipe. Rut i Boaz su zainteresovani jedno za drugo, ali zbog razlika u godinama, socijalnom statusu i nacionalnosti, nijedan ne čini potez. Ovdje Naomi stupa kao provodadžija. Ona daje instrukcije Ruti da hrabro legne uz Boaz noću nakon što je proslavio sakupljanje žetve. Boaz to shvata kao bračnu ponudu i odlučuje da je oženi.

Kinsman Spasitelj

Ali situacija je složenija od obične ljubavi između njih. Naomi je Boazova rođaka, a pošto je Rut njena snaha, Boaz i Rut su u srodstvu/srodstvu brakom. Boaz je mora oženiti kao ‘srodnici otkupitelj‘. To je značilo da će je prema Musaovom zakonu (savs) oženiti ‘u ime’ njenog prvog muža (Naominog sina) i tako se brinuti za nju. To bi značilo da Boaz kupuje Naominina porodična polja. Iako bi se to pokazalo skupim za Boaza, to nije bila najveća prepreka. Postojao je još jedan bliži rođak koji je imao prva prava da kupi polja Naomine porodice (i tako oženi Rut). Dakle, brak Rute i Boaza zavisio je od toga da li drugi muškarac želi odgovornost da se brine o Noemi i Rut. Na javnom sastanku gradskih starješina ovaj prvi po redu odbio je brak jer je time ugrozio njegovo vlastito imanje. Boaz je stoga bio slobodan da kupi i otkupi Naominino porodično imanje i oženi Rut. Naomi, nakon mnogo teških godina, sada pronalazi olakšanje, ilustrujući ovaj princip u suri Eš-Šar

Naslijeđe Rute i Boaza

U njihovoj zajednici imali su dijete, Obeda, koji je zauzvrat postao djed kralja Davuda/Davida. David je bio obećao da će ‘Masih’ dolazi iz njegove porodice. Predviđena su dalja proročanstva djevičanskog rođenja i konačno proroka Isa al Masih (savs) je rođen u Betlehemu, u isti grad da su se Rut i Boaz sreli mnogo ranije. Njihova romansa, brak i porodična loza rezultirali su potomstvom koje je danas osnova za savremeni kalendar, a globalni praznici poput Božić & Vaskrs – nije loše za romansu u prašnjavom selu prije više od 3000 godina.

Slikanje veće ljubavne priče

Viteštvo i poštovanje s kojima se bogati i moćni Boaz odnosio prema Ruth, siromašnoj stranci, model je u suprotnosti sa uznemiravanjem i eksploatacijom koja je danas uobičajena u našem #MeToo danu. Istorijski uticaj porodične loze koju su proizveli ova romansa i brak, podsećajući nas svaki put kada zabeležimo datum na našim uređajima, daje ovoj ljubavnoj priči trajno nasleđe. Ali ljubavna priča Ruth & Boaz također je slika još veće ljubavi – u koju smo pozvani ti i ja.

Kitab/Biblija nas opisuje na način koji priziva Rutu kada kaže:

Ja ću je posijati sebi u zemlji.
I smilovat ću se Lo-Ruhami,
i reći ću Lo-Ammiju: Ti si narod moj!
A on će reći: ‘Ti si Bog moj!’”
 (Hosea 2:23)

Starozavjetni prorok Hosea (oko 750. godine prije Krista) koristio je pomirenje u svom vlastitom raspadnutom braku kako bi zamislio Allaha/Boga kako se dopire do nas svojom ljubavlju. Poput Rute koja je ušla u zemlju kao nevoljena, ali joj je Boaz tada pokazao ljubav, On želi pokazati svoju ljubav čak i onima od nas koji se osjećamo daleko od Njegove ljubavi. Ovo je citirano u Indžilu/Novom zavjetu (Rimljanima 9:25) da pokaže kako Allah seže naširoko da voli one koji su daleko od Njega.

Kako se pokazuje Njegova ljubav? Isa al Masih, taj potomak od Boaza i Rute, kao čovjek je naš ‘rođak’, baš kao što je Boaz bio Ruti. On platili svoj dug za grijeh Allahu kad je bio razapet na krstu, a time i on

koji je samog sebe dao za nas da nas otkupi od svake opačine i da sebi očisti narod svoj, revan u dobrim djelima. (Titu 2: 14)

Kao što je Boaz bio ‘rođak-otkupitelj’ koji je platio cijenu da otkupi Rutu, Isus je naš ‘rođak-otkupitelj’ koji je platio (svojim životom) da nas otkupi.

Model za naše brakove

Način na koji je Isa al Masih (i Boaz) platio da otkupi i zatim osvoji svoju nevjestu modelira kako možemo izgraditi naše brakove. Kitab/Biblija objašnjava kako uspostavljamo naše brakove:

21 Pokoravajte se jedni drugima iz straha od Pomazanika.

22 Žene, budite poslušne svojim muževima kao Gospodinu. 23 Jer muž je glava žene, kao što je i Pomazanik glava zajednice, tijela čiji je on spasitelj. 24 A kao što je zajednica poslušna Pomazaniku, tako i žene trebaju biti svojim muževima u svemu.

25 Muževi, volite svoje žene kao što je i Pomazanik volio zajednicu i sebe predao za nju,26 da bi je posvetio, očistivši je pranjem u vodi uz riječ [Božiju], 27 da izvede preda se zajednicu u svoj njenoj slavi, bez mrlje ili bore ili ičega takvog, nego da ona bude sveta i nedužna. 28 Tako i muževi trebaju voljeti svoje žene kao svoja tijela. Onaj ko voli svoju ženu voli sebe; 29 jer niko nikad nije mrzio svoje tijelo, nego ga goji i njeguje baš kao i Pomazanik zajednicu, — 30 jer mi smo dijelovi njegova tijela. 31 “Zato će čovjek ostaviti svoga oca i majku i sjediniti se sa svojom ženom, i dvoje će postati jedno tijelo.“ 32 Ova je tajna velika, a ja je uspoređujem s Pomazanikom i zajednicom. 33 Ali se to tiče i vas. Svaki pojedinac među vama neka voli svoju ženu kao samog sebe, a žena mora poštovati svoga muža. (Efežanima 5: 21-33)

Kako su Boaz i Rut svoj brak uspostavili na ljubavi i poštovanju, a Isina briga je model za muževe da požrtvovno vole svoje žene, tako je dobro da gradimo naše brakove na istim vrijednostima.

Pozivnica za vjenčanje za tebe i mene

Kao i u svim dobrim ljubavnim pričama, Kitab/Biblija se završava vjenčanjem. Baš kao što je cijena koju je Boaz platio da iskupi Ruth utrla put za njihovo vjenčanje, cijena koju je Isa al Mesih as platio je utrla put za naše vjenčanje. To vjenčanje nije figurativno već stvarno, a oni koji prihvate njegovu pozivnicu za vjenčanje zovu se ‘Hristova nevjesta’. kako kaze:

Veselimo se i kličimo
i odajmo slavu njemu,
jer došla je svadba Janjetova
i njegova se zaručnica spremila.” (Otkrivenje 19: 7)

Oni koji su primi Isusovu ponudu otkupljenja postala njegova ‘nevesta’. Ovo nebesko vjenčanje je ponuđeno svima nama. Biblija se završava ovim pozivom da ti i ja dođemo na Njegovo vjenčanje

Duh i zaručnica vele: “Dođi.” I neka onaj koji čuje kaže: “Dođi.” I neka onaj koji je žedan dođe; neka onaj koji želi uzme vode života na dar. (Otkrivenje 22: 17)

Veza između Rut i Boaza je model ljubavi koji se i danas oseća. To je slika nebeske ljubavi prema Allahu. On će oženiti kao Svoju Nevjestu sve koji prihvate Njegovu ponudu za brak. Kao i kod svake ponude za brak, Njegovu ponudu treba odvagnuti da vidite da li biste je trebali prihvatiti. Počni OVDJE sa ‘planom’ izloženim na početku sa hazreti Adamom, OVDJE da vidite kako je hazreti Ibrahim predvidio plan, OVDJE kako je Nabi Musa/Mojsije pokazao kako će Otkupitelj platiti cijenu, i OVDJE da vidimo kako je to bilo predviđeno mnogo unaprijed kako bismo znali da je to zaista Allahov/Božji prijedlog.

Još jedna filmska adaptacija Knjige o Ruti