Skip to content
Home » al kitab boom

al kitab boom

Al Kitab (Biblija) doslovno sredstva ‘Knjiga’. Biblija je bila prvi spis u istoriji koji je stavljen u obliku knjige koju vidimo danas. Biblija je svjetska klasična knjiga koja obuhvata sve ljude i nacije na zemlji. Kao takva, ova sjajna knjiga je prevedena na gotovo sve jezike na svijetu. Biblija je imala dubok uticaj na mnoge narode i najčitanija je knjiga na engleskom. Ali ova knjiga je takođe duga knjiga, sa složenom pričom. Mnogi od nas ne znaju niti razumiju temu ove knjige. Ovaj članak će uzeti jednu rečenicu iz knjige Biblije da objasni priču o ovoj klasičnoj knjizi – djelo proroka Isa al Mesiha (savs).

Biblija je data da se pozabavi stvarnim problemom u našoj budućnosti. Ovaj problem je objašnjen u suri Al-Mujadila (Sura 58 – Molitvena žena) u pogledu na predstojeći Sudnji dan

na Dan kada ih Allah sve oživi (ponovo), ​​pa ih obavijesti o onome šta su radili; Allah je o tome račun sveo, a oni su to zaboravili – Allah je svemu svjedok.

Zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i što je na Zemlji? Nema tajnih razgovora među trojicom, a da On nije četvrti, niti među petericom a da On nije šesti, ni kad ih je manje ni kad ih je više, a da On nije s njima gdje god oni bili; On će ih na Sudnjem danu obavijestiti o onome što su radili, jer Allah sve dobro zna. (Sura al-Mujadila 58:6-7)

Sura al-Mujadila nam govori da nema tajne koju Allah ne zna za nas, i on će to znanje koristiti da nam sudi.

Sura al-Qiyamah (Sura 75 – Uskrsnuće) ovaj dan naziva ‘Danom proživljenja’ i također upozorava kako će čovjek biti pozvan da odgovara za svoj život.

tog dana čovjek će povikati: “Kuda da se bježi?”

Nikuda! Utočišta nema.

Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten,

toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti,

sam čovjek će protiv sebe svjedočiti,

uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi. (Sura al-Qiyamah 75:10-15)

Pa šta da radimo ako u našim životima postoje namjere i postupci zbog kojih se stidimo? Biblijska poruka je za one koji nose ovu zabrinutost.

Poruka knjige

Ispitali smo posljednju sedmicu proroka Isa al Mesiha sallallahu alejhi ve sellem. Indžil bilježi da je bio razapet na dan 6 – Veliki petak, i on je ponovo oživeo sledeće nedelje. Ovo je bilo predviđeno i jedno i drugo u Tauratu psalmi i proroci. Ali zašto se to dogodilo i šta to danas znači za tebe i mene? Ovdje nastojimo razumjeti šta nudi Poslanik Isa al Mesih, i kako možemo dobiti milost i oprost. Ovo će nam pomoći čak i da razumijemo suru Al Fatiha (Sura 1 – Otvarač) kada traži od Allaha da nam ‘pokaže pravi put’, kao i da razumijemo zašto ‘musliman’ znači ‘onaj koji se pokorava’ i zašto vjerski obredi poput vudua, zekat i jedenje halala su dobre namjere, ali same po sebi nedovoljno za Sudnji dan.

Loše vijesti – šta poslanici govore o našem odnosu sa Allahom

Taurat uči da kada je Allah stvorio čovječanstvo On

I stvori Bog čovjeka po svome liku,
u liku Boga stvori ga,
i načini ga kao muško i kao žensko. (Postanak 1:27)

“Slika” nije mišljena u fizičkom smislu, već prije da smo stvoreni da ga odražavamo na način na koji smo funkcionirali emocionalno, mentalno, društveno i duhovno. Stvoreni smo da budemo u vezi sa Njim. Ovaj odnos možemo vizualizirati na donjem slajdu. Kreator, kao beskonačni vladar, postavljen je na vrh, dok su muškarac i žena postavljeni na dno slajda pošto smo mi konačna stvorenja. Odnos je prikazan spojnom strelicom.

Created in His image, people were made to be in relationship with the Creator

Stvoreni na Njegovu sliku, ljudi su stvoreni da budu u vezi sa Stvoriteljem

Allah je savršen po karakteru – On je Svet. Zbog toga Zabur kaže

Jer ti nisi Bog kojem godi opačina;
nikakvo zlo kod tebe ne obitava.
5 Hvastavi neće izdržati
pogled tvoj;
tebi su mrski svi koji nepravdu čine. (Psalam 5:4-5)

Adam je počinio jedan čin neposlušnosti – samo jedan – i Svetost Božja je od njega zahtijevala da presudi. Taurat i Kur’an bilježe da ga je Allah učinio smrtnim i protjerao ga Svojim prisustvom. Ista situacija postoji i kod nas. Kada griješimo ili ne poslušamo na bilo koji način, sramotimo Allaha jer se ne ponašamo u skladu sa slikom po kojoj smo stvoreni. Naša veza je prekinuta. Ovo rezultira barijerom čvrstom poput kamenog zida koja se nalazi između nas i našeg Stvoritelja.

Our sins create a barrier between us and Holy God

Naši grijesi stvaraju čvrstu barijeru između nas i Svetog Boga

Piercing Sin’s Barrier by Religious Merit

Mnogi od nas pokušavaju da probiju ovu barijeru između nas i Allaha vjerskim djelima ili djelima koja zarađuju dovoljno zasluga da razbiju barijeru. Namaz, post, hadž, odlazak u džamiju, zekat, milostinja u dobrotvorne svrhe su načini na koje nastojimo da zaradimo zasluge da probijemo barijeru kao što je ilustrovano u nastavku. Nadamo se da će vjerske zasluge poništiti neki grijeh. Ako naša mnoga djela zarade dovoljno zasluga, nadamo se da ćemo poništiti sve svoje grijehe i dobiti milost i oproštenje.

We try to pierce this barrier by doing good deeds to earn merit before Allah

Pokušavamo da probijemo ovu barijeru čineći dobra djela kako bismo zaslužili zasluge pred Allahom

Ali koliko nam je zasluga potrebno da poništimo grijeh? Koja je naša garancija da će naša zaslužna djela biti dovoljna da ponište grijeh i probiju barijeru koja je nastala između nas i našeg Stvoritelja? Znamo li da li će naši napori u dobrim namjerama biti dovoljni? Nemamo garancije i zato se trudimo da učinimo što više možemo i nadamo se da će to biti dovoljno na Sudnjem danu.

Uz djela za sticanje zasluga, napore za dobre namjere, mnogi od nas naporno rade kako bi ostali čisti. Vudu marljivo obavljamo prije namaza. Trudimo se da se klonimo ljudi, predmeta i hrane koji nas čine nečistima. Ali prorok Izaija je otkrio da:

Nema nikog da doziva ime tvoje,
da se budi da bi se za te uhvatio,
jer si ti lice svoje od nas sakrio
i predao nas u vlast našim opačinama. (Isaija 64:6)

Prorok nam kaže da čak i ako izbjegavamo sve što nas čini nečistima, naši grijesi će učiniti da naša ‘pravedna djela’ budu beskorisna kao i ‘prljave krpe’ u čišćenju nas. To je loša vijest. Ali postaje gore.

Loše vijesti: moć grijeha i smrti

Poslanik Musa as je jasno postavio standard u Zakonu potrebna je potpuna poslušnost. Zakon nikada nije rekao nešto poput „pokušaj da se poštuje većina naredbi“. Zapravo Zakon je stalno iznova izjavljivao da je jedino djelo koje osigurava plaćanje za grijeh smrt. Vidjeli smo u tvrijeme Nouh as pa čak i sa supruga Luta savs da je smrt rezultat grijeha.

Indžil ovu istinu sažima na sljedeći način:

 Jer plaća je grijeha smrt… (Rimljanima 6:23)

“Smrt” doslovno sredstva ‘razdvajanje’. Kada se naša duša odvoji od tijela, umiremo fizički. Slično smo čak i sada duhovno odvojeni od Boga i mrtvi smo i nečisti u Njegovim očima.

Ovo otkriva problem naše nade da zaradimo zasluge da platimo za grijeh. Problem je u tome što su naši naporni napori, zasluge, dobre namjere i djela, iako nisu pogrešna, nedovoljni jer je potrebna isplata (‘plata’) za naše grijehe ‘smrt’. Samo smrt će probiti ovaj zid jer zadovoljava Božju pravdu. Naši napori da steknemo zasluge su poput pokušaja da izliječimo rak (koji rezultira smrću) jedući halal hranu. Jesti halal nije loše, dobro je – i treba jesti halal – ali neće izliječiti rak. Za rak vam je potreban potpuno drugačiji tretman koji dovodi do smrti kancerogenih ćelija.

Dakle, čak i u našim naporima i dobrim namjerama da stvorimo vjerske zasluge mi smo zapravo mrtvi i nečisti kao leš u očima našeg Stvoritelja

Our sin results in death - We are like unclean dead bodies before Allah

Naš grijeh rezultira smrću – Mi smo kao nečista mrtva tijela pred Allahom

Ibrahim – pokazuje Pravi put

Bilo je drugačije sa Poslanikom Ibrahimom sallallahu alejhi ve sellem. Bio je ‘pripisan pravednost’, ne zbog svojih zasluga, već zato što je vjerovao i vjerovao u obećanje koje mu je dalo. Vjerovao je da će Allah ispuniti traženu uplatu, umjesto da je sam zaradi. Mi vidio u svojoj velikoj žrtvi da je smrt (plaćanje za grijeh) plaćena, ali ne od njegovog sina, već od janjeta koje je Bog dao.

Ibrahim was revealed the Way - He simply trusted God's Promise and God Provided the payment

Ibrahimu je pokazan Pravi put – On je jednostavno vjerovao u Božije obećanje i Bog je obezbijedio plaćanje smrti za grijeh

Kur’an govori o tome u suri Es-Saffat gdje se kaže:

i kurbanom velikim ga iskupismo. i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo: “Nek je u miru Ibrahim!” (Sura Es-Saffat 37:107-109)

Allah je ‘iskupio’ (platio cijenu) i Ibrahim je dobio blagoslov, milost i oprost, što je uključivalo i ‘mir’.

Dobre vijesti: Rad Isa al Masiha u naše ime

Poslanikov primjer je tu da nam pokaže Pravi put u skladu sa zahtjevom sure Al-Fatiha

Vladara Dana sudnjeg.
Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
Uputi nas na Pravi put –
na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. (Sura al-Fatiha 1:4-7)

Indžil objašnjava da je ovo bila ilustracija koja pokazuje kako će Allah platiti za grijeh i pružiti lijek za smrt i nečistoću na jednostavan, ali moćan način.

 Jer plaća je grijeha smrt, a milodar Božiji vječni je život u Pomazniku Isusu, Gospodinu našemu. (Rimljanima 6:23)

Do sada su sve bile ‘loše vijesti’. Ali ‘injil’ doslovno znači ‘dobra vijest’ i u izjavi da je žrtva Isaove smrti dovoljna da probije ovu barijeru između nas i Boga, možemo vidjeti zašto je to dobra vijest kao što je prikazano.

The sacrifice of Isa al Masih - the lamb of God - makes the payment for sin on our behalf

Žrtva Isa al Masiha – Božjeg janjeta – čini plaćanje smrću za grijeh u naše ime baš kao što je to učinilo Ibrahimovo janje.

Poslanik Isa al Masih bio žrtvovan i onda ustao iz mrtvih kao prvina pa nam sada nudi svoj novi život. Ne moramo više ostati zarobljenici smrti grijeha.

The resurrection of Isa al Masih was 'firstfruits'. We are freed from death and receive the same resurrection life.

Uskrsnuće Isa al Masiha bilo je ‘prvi plod’. Možemo se osloboditi smrti i dobiti isti život uskrsnuća.

U svojoj žrtvi i uskrsnuću Isa al Masih je postao kapija kroz barijeru grijeha koja nas dijeli od Boga. Zbog toga je prorok rekao:

Ja sam vrata; ko god uđe kroza me bit će spašen, i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. 10 Lopov dolazi samo da ukrade i ubije i uništi; ja sam došao da bi oni imali život i da bi imali izobilje. (Jovan 10:9-10)

Isa al Masih is thus a Gate that breaks through the barrier of sin and death

Isa al Masih je stoga Kapija koja probija barijeru grijeha i smrti

Zbog ove kapije sada možemo ponovo steći odnos koji smo imali sa našim Stvoriteljem prije nego što je naš grijeh postao prepreka i možemo biti sigurni da ćemo primiti milost i oproštenje naših grijeha.

With an open Gate we now are restored in Relationship with our Creator

Sa otvorenom Kapijom sada smo vraćeni u Odnos sa našim Kreatorom

Kako Indžil izjavljuje:

 Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, Pomazanik Isus, čovjek, 6 koji je dao samog sebe kao otkup za sve, svjedočanstvo dato u pravo vrijeme. (1. Timoteju 2:5-6)

Božji dar vama

Prorok se ‘dao’ za ‘svi ljudi‘. Dakle, ovo mora uključivati ​​i vas kao i mene. Svojom smrću i uskrsnućem platio je cijenu da bude ‘posrednik’ i nudi nam život. Kako se daje ovaj život?

 Jer plaća je grijeha smrt, a milodar Božiji vječni je život u Pomazniku Isusu, Gospodinu našemu. (Rimljanima 6:23)

Obratite pažnju na to kako nam se daje. Nudi se kao … ‘poklon‘. Razmislite o poklonima. Bez obzira na to kakav je poklon, ako je zaista poklon, to je nešto za šta ne radite i ne radite ne zaraditi zaslugama. Da ste ga zaradili, poklon više ne bi bio poklon – to bi bila plata! Na isti način ne možete zaslužiti ili zaraditi žrtvu Isa al Masiha. Daje vam se na poklon. To je tako jednostavno.

A šta je poklon? TO JE ‘večni život‘. To znači da je grijeh koji je tebi i meni donio smrt sada plaćen. Bog toliko voli tebe i mene. Toliko je moćan.

Pa kako ti i ja dobijamo večni život? Opet razmislite o poklonima. Ako vam neko želi dati poklon morate ga ‘primiti’. Kad god se ponudi poklon, postoje samo dvije alternative. Ili se poklon odbija („Ne, hvala“) ili je primljen („Hvala na poklonu. Ja ću ga uzeti“). Tako isto ovo poklon se mora primiti. U to se ne može samo mentalno vjerovati, proučavati ili razumjeti. Da bi bio od koristi, svaki poklon koji vam se ponudi mora biti ‘primljen’.

A koliko ga god njih primi, njima on dade pravo da postanu djeca Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo— 13 koji se rodiše, ne od krvi ni od volje tijela ni od volje čovjeka, nego od Boga. (Jovan 1:12-13)

U stvari, Indžil to kaže za Boga

Boga, Spasitelja našega, koji želi da se svi ljudi spase… (1. Timoteju 2:3-4)

n je Spasitelj i Njegova želja je da ‘svi ljudi’ prime njegov dar i da budu spašeni od grijeha i smrti. Ako je ovo Njegova volja, onda bi primiti njegov dar jednostavno bilo pokoravanje Njegovoj volji – što je samo značenje riječi ‘musliman’ – onaj koji se pokorava.
Pa kako da primimo ovaj poklon? Indžil to kaže

 ima blaga napretek za sve koji ga dozivaju (Rimljanima 10:12)

Primijetite da je ovo obećanje za ‘sve’. Pošto je on ustao iz mrtvih Isa al Masih je živ čak i sada. Dakle, ako ga pozovete, on će čuti i dati vam svoj dar. Pozoveš ga i pitaš ga. Možda ovo nikada niste radili. U nastavku je vodič koji vam može pomoći. To nije magično pjevanje. Nisu specifične riječi te koje daju moć. To je povjerenje kao Ibrahim koji stavljamo u Isa al Masiha da nam da ovaj dar. Dok mu vjerujemo, On će nas čuti i odgovoriti. Indžil je moćan, a opet tako jednostavan. Slobodno slijedite ovaj vodič ako smatrate da je od pomoći.

Dragi Poslaniku i Gospodaru Isa al Mesihu. Razumijem da sam svojim grijesima odvojen od Allaha, mog Stvoritelja. Iako se mogu potruditi, moji napori ne probijaju ovu barijeru. Ali razumijem da je tvoja smrt bila žrtva da opere sve moje grijehe i učini me čistim. Znam da si uskrsnuo iz mrtvih nakon svoje žrtve pa vjerujem da je tvoja žrtva bila dovoljna i zato ti se pokoravam. Molim te da me očistiš od mojih grijeha i posreduješ kod mog Stvoritelja kako bih mogao imati vječni život. Hvala ti, Isa Mesih, što si sve ovo učinio za mene i hoćeš li i sada nastaviti da me vodiš u mom životu kako bih te mogao slijediti kao svog Gospodara.

U ime Allaha, Milostivog