Skip to content

Surat 5:28-31 (Maida)

Postanak 4:1-12

28.O Poslaniče, ispričaj ovim zavidnicima zulumćarima između jevreja priču o Ademova dva sina, Kabilu i Habilu, istinito. Svaki od njih prinese kurban kojim je trebalo da se približi Uzvišenom Allahu, pa Allah prihvati Habilov kurban, jer je bio bogobojazan, a ne prihvati Kabilov, jer nije bio bogobojazan. Kabilu se nije svidjelo to što je prihvaćen Habilov kurban, iz zavisti njegove, pa reče: “Ubiću te sigurno, o Habile!”, na što Habil odgovori: “Allah prihvata kurban od onoga ko se Njega boji, tj, od onog ko radi ono što mu je Allah naredio, a kloni se onoga što mu je Allah zabranio.29

“Ako pružiš svoju ruku da me ubiješ, ja ti neću istim uzvratiti. To nije zbog kukavičluka, već zato što se bojim Allaha, Gospodara svjetova”, rekao je Habil.

.30.

I reče mu, plašeći ga: “Ja žeim da ti poneseš i moje i svoje grijehe, tvojim nasilnim i nepravednim ubistvom mene, pa da budeš jedan od stanovnika Vatre koji će u nju ući na Sudnjem danu. To je kazna za nasilnike, i ja ne želim da te ubijem pa da zaradim grijeh nasilnika.”

31.Kabilu njegova duša uljepša ubistvo svog brata, pa ga ubi i zbog toga postade od propalih na dunjaluku i na ahiretu.Allah posla gavrana da kopa po zemlji ispred Kabila kako bi ukopao mrtvog gavrana, i time pokazao Kabilu kako da prekrije tijelo svog brata. Tada Kabil poče žaliti.

 Adam je imao odnose sa svojom ženom Evom i ona je zatrudnjela.+ Kad je rodila Kajina,+ rekla je: “Rodila sam sina uz Jehovinu pomoć.”  Nakon nekog vremena rodila je i Abela,+ Kajinovog brata.Abel je postao pastir te je čuvao ovce, a Kajin je postao zemljoradnik.  Jednog je dana Kajin prinio Jehovi žrtvu od plodova zemlje.  A Abel je prinio žrtvu od prvina svog stada,+ zajedno s njihovim salom. I Jehova je s naklonošću pogledao na Abela i prihvatio njegovu žrtvu,+  a na Kajina nije pogledao s naklonošću i nije prihvatio njegovu žrtvu. Stoga se Kajin silno razljutio i postao zlovoljan*.  Tada je Jehova rekao Kajinu: “Zašto si tako ljut i zlovoljan?  Ako počneš činiti dobro, nećeš li mi opet biti mio? No ako ne budeš činio dobro, grijeh vreba na vratima i želi zavladati tobom. Hoćeš li ga nadvladati?” Poslije toga Kajin je rekao svom bratu Abelu: “Hajdemo u polje!” Dok su bili u polju, Kajin je napao svog brata Abela i ubio ga.+  Jehova je potom rekao Kajinu: “Gdje ti je brat Abel?” A on je odgovorio: “Ne znam. Zar sam ja čuvar svog brata?” 10  Nato mu je Bog rekao: “Što si to učinio? Slušaj! Krv tvog brata viče sa zemlje k meni.+ 11  Sada neka si proklet! Prognat ću te s ove zemlje koja je otvorila svoja usta da primi krv tvog brata koju si prolio.+ 12  Kad budeš obrađivao zemlju, ona ti neće davati urod. Bit ćeš lutalica i bjegunac na zemlji.”