Skip to content

Surat 2:67-73 (The Cow)

I sjetite se kazivanja o vašim precima, i onoga što je bilo između njih i Musaa, alejhis-selam. On ih je obavijestio da im je Allah naredio da zakolju neku kravu, pa umjesto da žurno izvrše Allahovu naredbu, oni su, inateći se, rekli: “Zar se ismijavaš sa nama?” Musa reče: “Allahu se utječem od toga da lažem na Allaha i ismijavam se sa ljudima!”

Oni rekoše Musau: “Zamoli svog Gospodara da nam pojasni kakva je to krava koju nam je naredio da zakoljemo.” On im reče: “Allah vam kaže: ‘To je srednja krava, ni premlada ni stara, već između tog dvoga’, pa požurite i izvršite naredbu vašeg Gospodara!”
Oni su nastavili da se raspravljaju i inate, pa rekoše Musau, alejhis-selam: “Zamoli svog Gospodara da nam pojasni koje je boje ta krava”, pa im Musa reče: “Allah kaže: ‘To je jako žuta krava koja se svidi svakom ko je vidi.'”
Oni su nastavili sa svojim inatom, pa rekoše: “Zamoli za nas svog Gospodara da nam dodatno pojasni osobine te krave, jer takvih kakvim si ih opisao ima puno, pa je ne možemo odrediti.” Oni su tvrdili da će, ako Allah da, pronaći kravu čije se klanje traži.
Musa im reče: “Allah kaže da ta krava nije korišćena za obrađivanje zemlje, niti za njeno navodnjavanje, i da nema nikakve mahane niti na njoj ima ikakve druge boje mimo žute.” Onda su rekli: “E, sada si nam je opisao tako precizno da se tačno može odrediti koja je to krava.” Zatim su je zaklali, nakon što su umalo odbili tu naredbu svojim inatom i raspravljanjem.
I sjetite se kada se ubili jednog od vas, pa ste se međusobno optuživali za to ubistvo i među vama je do spora došlo, a Allah će pokazati istinu o ubistvu te nevine osobe.
Rekli smo vam: “Uzmite jedan dio krave čije smo vam klanje naredili, i njime udarite ubijenog, pa će ga Allah oživjeti da vas obavijesti ko je ubica.” Oni su to uradili i ovaj čovjek je rekao ko je njegov ubica. Kao što je Allah oživio ovog mrtvaca, tako će oživiti mrtve na Sudnjem danu. On vam pokazuje dokaze Svoje moći kako biste o njima razmislili i istinski u Allaha povjerovali.