Skip to content

Matej 21:23 – 23:39

Pitanje o Isusovom autoritetu

23  Zatim je ušao u hram. Dok je poučavao, prišli su mu svećenički glavari i narodni starješine i upitali ga: “Kojom vlašću to činiš? Tko ti je dao tu vlast?”+ 24  A Isus im je odvratio: “I ja ću vas nešto upitati. Ako mi odgovorite, i ja ću vama reći kojom vlašću ovo činim. 25  Odakle je Ivan dobio ovlaštenje da krsti – s neba ili od ljudi?” A oni su se počeli dogovarati među sobom: “Ako kažemo: ‘S neba’, reći će nam: ‘Zašto mu onda niste vjerovali?’+ 26  A ako kažemo: ‘Od ljudi’, zamjerit ćemo se narodu* jer Ivana svi smatraju prorokom.” 27  Stoga su odgovorili Isusu: “Ne znamo.” On im je nato rekao: “Ni ja vama neću reći kojom vlašću ovo činim.28  Što mislite o ovome? Neki je čovjek imao dva sina. Rekao je prvom: ‘Sine, idi danas raditi u vinograd.’ 29  On mu je odgovorio: ‘Neću’, ali poslije mu je bilo žao, pa je otišao. 30  Zatim je došao drugom sinu i rekao mu to isto. A on mu je odgovorio: ‘Hoću, oče*’, ali nije otišao. 31  Koji je od te dvojice izvršio očevu volju?” Odgovorili su: “Onaj prvi.” Tada im je Isus rekao: “Zaista vam kažem, prije će poreznici i bludnice* ući u Božje kraljevstvo nego vi*. 32  Jer Ivan je došao k vama i pokazao vam put pravednosti, a vi mu niste vjerovali. No poreznici i bludnice su mu vjerovali.+ Vi ste to vidjeli, ali se ni nakon toga niste pokajali i niste mu povjerovali.33  Čujte još jednu usporedbu: Bio je neki čovjek, vlasnik imanja, koji je zasadio vinograd+ i postavio ogradu oko njega, iskopao u njemu vinski tijesak* te podignuo stražarsku kulu.+ Potom ga je dao u zakup vinogradarima i otputovao u drugu zemlju.+ 34  Kad je došlo vrijeme berbe, poslao je svoje robove vinogradarima da uzmu njegov dio uroda. 35  No vinogradari su uhvatili njegove robove i jednoga pretukli, drugoga ubili, a trećega kamenovali.+ 36  Zatim je poslao druge robove, više njih nego prvi put, no i njima su učinili isto.+ 37  Na kraju je k njima poslao svog sina, misleći: ‘Mog će sina poštovati.’ 38  Ali kad su vinogradari vidjeli sina, rekli su jedni drugima: ‘Ovo je nasljednik.+ Hajde, ubijmo ga i uzmimo njegovo nasljedstvo!’ 39  Tada su ga uhvatili, odvukli iz vinograda i ubili.+ 40  Što mislite, kad dođe vlasnik vinograda, što će učiniti tim vinogradarima?” 41  Odgovorili su mu: “Zbog zla koje su počinili pogubit će ih sve do jednoga, a vinograd će dati u zakup drugim vinogradarima, koji će mu davati njegov dio uroda kad dođe vrijeme berbe.”42  Isus im je rekao: “Zar nikad niste čitali u Pismima: ‘Kamen koji su graditelji odbacili postao je glavni ugaoni kamen*.+ To je Jehovino* djelo, divno je to u našim očima’?+ 43  Zato vam kažem da će se Božje kraljevstvo oduzeti vama i dati narodu koji donosi dobre plodove*. 44  Tko padne na taj kamen, razbit će se,+ a na koga taj kamen padne, bit će zdrobljen.”+45  Kad su svećenički glavari i farizeji čuli njegove usporedbe, shvatili su da govori o njima.+ 46  I htjeli su ga uhvatiti, ali bojali su se naroda jer ga je narod smatrao prorokom.+

Veliki banket

22  Isus im se opet obratio služeći se usporedbama. Rekao je:  “Nebesko je kraljevstvo poput kralja koji je priredio svadbu+ svom sinu.  I poslao je svoje robove po one koji su bili pozvani na svadbu, ali oni nisu htjeli doći.+  Zatim je poslao druge robove, govoreći: ‘Recite uzvanicima: “Pripremio sam gozbu, poklani su junci i druga ugojena stoka i sve je spremno. Dođite na svadbu!”’  Ali oni nisu marili za to, nego su otišli svaki za svojim poslom – jedni su otišli na svoje polje, a drugi su se vratili svojoj trgovini.+  A ostali su uhvatili njegove robove, pretukli ih i ubili. Kralj se zbog toga razgnjevio, pa je poslao svoju vojsku, pobio te ubojice i spalio njihov grad.+  Tada je rekao svojim robovima: ‘Svadba je pripremljena, ali uzvanici nisu bili dostojni doći na nju.+  Zato idite na puteve koji vode iz grada i pozovite na svadbu koga god nađete.’+ 10  Tako su robovi izašli na puteve i pozvali sve koje su našli, i zle i dobre. I svadbena se dvorana napunila gostima.11  Kad je kralj ušao pogledati goste, ugledao je čovjeka koji nije bio odjeven u svadbenu odjeću. 12  Upitao ga je: ‘Prijatelju, kako si ušao ovamo kad nemaš svadbenu odjeću?’ A on je samo šutio. 13  Tada je kralj rekao svojim slugama: ‘Svežite mu ruke i noge i izbacite ga van u tamu! Ondje će plakati i škrgutati zubima.’14  Jer mnogo je pozvanih, ali malo izabranih.”15  Tada su farizeji otišli i dogovorili se kako da ga navedu da kaže nešto za što bi ga mogli optužiti.+ 16  Stoga su mu poslali svoje učenike zajedno s Herodovim pristašama+ da ga upitaju: “Učitelju, znamo da si istinoljubiv i da naučavaš istinu o Bogu te da ne tražiš naklonost ljudi, jer ne gledaš tko je tko. 17  Reci nam onda što misliš: Je li dopušteno* plaćati caru* porez ili nije?” 18  Znajući njihove zle namjere, Isus im je rekao: “Zašto me iskušavate, licemjeri? 19  Pokažite mi kovani novac kojim plaćate porez!” I donijeli su mu denar*. 20  On ih je upitao: “Čiji je ovo lik i natpis?” 21  Odgovorili su: “Carev.” Tada im je rekao: “Onda dajte* caru carevo, a Bogu Božje!”+ 22  Kad su to čuli, zadivili su se, pa su ga ostavili i otišli.23  Tog dana k njemu su došli saduceji, koji kažu da nema uskrsnuća,+ i upitali ga:+ 24  “Učitelju, Mojsije je rekao: ‘Ako čovjek umre bez djece, neka se njegov brat oženi njegovom ženom kako bi nastavio lozu svog brata.’+ 25  Tako su kod nas bila sedmorica braće. Prvi se oženio i umro, a kako nije imao djece, njegov se brat oženio njegovom ženom. 26  Tako je bilo i s drugim i s trećim, sve do sedmoga. 27  Na kraju je umrla i žena. 28  Kad bude uskrsnuće, kojem će od te braće ona biti žena? Naime, bila je udana za svu sedmoricu.”29  Isus im je odgovorio: “Vi ste u zabludi jer ne poznajete ni Pisma ni Božju moć.+ 30  Jer nakon uskrsnuća ljudi se neće ni ženiti ni udavati, nego će biti kao anđeli na nebu.+ 31  A što se tiče uskrsnuća mrtvih, niste li čitali što vam je rekao Bog: 32  ‘Ja sam Abrahamov Bog, Izakov Bog i Jakovljev Bog’?+ A on nije Bog mrtvih, nego živih.”+ 33  Kad je narod to čuo, bio je zadivljen njegovim učenjima.+34  Farizeji su čuli da je ušutkao saduceje, pa su se okupili* i otišli k njemu. 35  A jedan od njih, koji je dobro poznavao Zakon, želio ga je iskušati, pa ga je upitao: 36  “Učitelju, koja je najvažnija zapovijed u Zakonu?”+ 37  On mu je odgovorio: “‘Ljubi Jehovu*, svog Boga, svim svojim srcem, svom svojom dušom* i svim svojim umom.’+ 38  To je prva i najvažnija zapovijed. 39  Druga, slična toj, jest ova: ‘Ljubi svog bližnjeg kao samog sebe.’+ 40  Na tim se dvjema zapovijedima temelji sav Zakon i Proroci.”+41  Dok su farizeji bili na okupu, Isus ih je upitao:+ 42  “Što mislite o Kristu? Čiji je on sin?” Odgovorili su mu: “Davidov.”+ 43  A on im je rekao: “Kako ga onda David pod nadahnućem+ naziva Gospodinom kad kaže: 44  ‘Jehova* je rekao mom Gospodinu: “Sjedi mi zdesna dok tvoje neprijatelje ne položim pod tvoje noge”’?+ 45  Ako ga David naziva Gospodinom, kako mu je onda sin?”+ 46  Nitko mu na to nije mogao odgovoriti ni riječ i od tog dana nitko ga se više nije usudio išta pitati.

23  Tada se Isus obratio narodu i svojim učenicima:  “Na Mojsijevu stolicu zasjeli su pismoznanci i farizeji.  Zato činite sve što vam kažu i držite se toga, ali nemojte postupati poput njih, jer oni jedno govore, a drugo čine.+  Vežu teške terete i stavljaju ih ljudima na pleća,+ a sami nisu spremni ni prstom maknuti da ih podignu.+  Sve što čine, čine zato da ih vide ljudi.+ Povećavaju svoje filakterije*+ i produljuju rese na svojim haljinama.+  Vole počasna mjesta na gozbama i prednja* sjedala u sinagogama+  te da ih ljudi pozdravljaju na trgovima i da ih zovu učiteljima*.  A vi nemojte dopustiti da vas zovu učiteljima*, jer imate samo jednog Učitelja,+ a vi ste svi braća.  I nikoga na zemlji ne zovite ocem, jer imate samo jednog Oca+ – onog koji je na nebesima. 10  Nemojte dopustiti ni da vas zovu vođama, jer imate samo jednog Vođu – Krista. 11  Onaj tko je najveći među vama, neka vam bude sluga.+ 12  Tko se god uzvisuje, bit će ponižen,+ a tko je ponizan, bit će uzvišen.+13  Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! Vi zatvarate pred ljudima vrata u nebesko kraljevstvo. Sami ne ulazite u njega niti to dopuštate onima koji bi htjeli ući.+ 14  * ——15  Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri!+ Obilazite more i kopno da biste jednog čovjeka obratili na svoju vjeru, a kad ga obratite, činite ga takvim da zaslužuje gehenu* dvaput više od vas.16  Teško vama, slijepi vođe!+ Vi kažete: ‘Ako se tko zaklinje hramom, ne mora ispuniti zakletvu, ali ako se tko zaklinje hramskim zlatom, dužan je učiniti kako se zakleo.’+ 17  Budale i slijepci! Pa što je važnije – zlato ili hram koji je posvetio to zlato? 18  I još kažete: ‘Ako se tko zaklinje žrtvenikom, ne mora ispuniti zakletvu, ali ako se tko zaklinje žrtvenim darom koji je na njemu, dužan je učiniti kako se zakleo.’ 19  Slijepci! Pa što je važnije – žrtveni dar ili žrtvenik koji posvećuje taj dar? 20  Dakle, tko se zaklinje žrtvenikom, zaklinje se i njime i svime što je na njemu. 21  Tko se zaklinje hramom, zaklinje se i njime i onim koji prebiva u njemu.+ 22  A tko se zaklinje nebom, zaklinje se Božjim prijestoljem i onim koji sjedi na njemu.23  Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! Dajete desetinu od metvice, kopra i kumina,+ a zanemarili ste ono što je važnije u Zakonu: pravdu,+ milosrđe+ i vjernost. Ono prvo trebalo je činiti, ali ovo drugo nije se smjelo zanemariti.+ 24  Slijepi vođe,+ vi cijedite piće da ne biste progutali komarca,+ a gutate devu!+25  Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri! Vi čistite čašu i zdjelu izvana,+ a iznutra su pune pohlepe*+ i neumjerenosti.+ 26  Slijepi farizeju, najprije očisti čašu i zdjelu iznutra da i izvana bude čista.27  Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri!+ Sličite na okrečene grobove,+ koji izvana izgledaju lijepo, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakakve nečistoće. 28  Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.+29  Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri!+ Gradite grobnice prorocima i ukrašavate grobove pravednicima+ 30  i govorite: ‘Da smo mi živjeli u danima svojih predaka, ne bismo s njima prolijevali proročku krv.’ 31  Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi onih koji su ubijali proroke.+ 32  Dovršite onda ono što su vaši preci započeli!*33  Zmije! Leglo zmijsko!+ Kako ćete umaknuti Božjoj osudi? Bit ćete bačeni u gehenu!+ 34  Zato vam šaljem proroke,+ mudre ljude i učitelje.+ Neke ćete od njih ubiti,+ neke pogubiti na stupu, a neke bičevati+ u sinagogama i progoniti+ od grada do grada, 35  pa ćete snositi krivnju za krv svih pravednika koja je prolivena na zemlji, od krvi pravednog Abela+ do krvi Barahijinog sina Zaharije, kojeg ste ubili između svetišta i žrtvenika.+ 36  Zaista vam kažem, ovaj naraštaj odgovarat će za sve to.37  Jeruzaleme, Jeruzaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ one koji su poslani k tebi.+ Koliko sam puta htio skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila! Ali vi to niste htjeli.+ 38  Zato će vaš dom* biti napušten i prepušten vama*.+ 39  Jer kažem vam, nećete me više vidjeti dok ne kažete: ‘Neka je blagoslovljen onaj koji dolazi u Jehovino* ime!’”+